SkyscraperCity banner

1 - 20 of 323 Posts

·
Moderator
Joined
·
16,615 Posts
Discussion Starter #1 (Edited)
KANAL DUNAV - SAVA

Građevine višenamjenskog kanala Dunav-Sava

Kanal Dunav-Sava, od Vukovara do Šamca, kada bude dovršen služit će poljoprivredi, prometu i vodnom gospodarstvu. Njegove su tri glavne funkcije: navodnjavanje, plovidba i odvodnja. Kanal je najkraća plovna veza u smjeru zapadne i istočne Europe. Njime se skraćuje plovni put za 417 km u smjeru zapada i 85 km u smjeru istoka. Većim svojim dijelom kanal prati postojeće vodotoke: Vuku, Bosut, Bid i Konjsko. Dno kanala širine je 34 m, vodno lice je širine 58 m, dok je dubina 4 m. Najmanji polumjer kanalskog zavoja bit će kod mjesta Cerne i iznosit će 700 m. Pokosi kanala bit će obloženi da bi spriječili eroziju od valova i struje vode. U blizini Vukovara, na otprilike 5 km od Dunava izgradit će se nova luka, a bit će smještena između Marinaca i Bršadina, na prostoru od oko 750 ha. Prednosti vodnog u odnosu na željeznički i cestovni prijevoz su znatne a mogu se svesti na slijedeće: dulji vijek trajanja objekata, mala potrošnja energije, veća sigurnost, manji troškovi prijevoza itd. Konkurentnost roba na svjetskom tržištu očituje se i u cijeni u kojoj su, osim ostalog, ugrađeni i troškovi prijevoza. Troškovi prijevoza u Njemačkoj po toni prevezena robe po jednom kilometru iznose za riječni promet 4, željeznički 14, a cestovni 24 pfenninga, pa se iz toga može vidjeti opravdanost gradnje i uređenja plovnih puteva.

Kanal će imati dvije brodske prevodnice: dunavsku i savsku. To su armirano-betonske građevine ukopane u tlo u kojima se brod podiže ili spušta za prijelaz iz rijeke u kanal ili obratno. Najveća razlika razina vode koju treba svladati u Savskoj prevodnici iznosi 7.0 m, a u Dunavskoj 4.3 m. Vrijeme punjenja prevodnice iznosi oko deset minuta. Stalni vodostaj u kanalu iznosi +80 m n.m. što odgovara plovnom vodostaju. Pretežni dio vremena vodostaji Save su viši, a Dunava niži od stalnog vodostaja u kanalu tako da je uglavnom smjer tečenja od Save prema Dunavu.

Kanalom će se spojiti slivovi Bid-Bosuta i Vuke tj. prostor od oko 4000 km2, a tako spojeni slivovi bit će nadzirani Dunavskom ustavom. Dunavska prevodnica bit će od Dunava udaljena 9 km, dok će Savska prevodnica od Save biti udaljena svega 1.3 km. Spoj kanala i Save bit će nadziran prevodnicom i ustavom savskog hidrotehničkog čvora. Spriječavanje poplave na slivu kanala osigurat će se gravitacijskim ili mehaničkim ispuštanjem vode u Savu koritom Bosuta (kao i u sadašnjem stanju), te novom mogućnošću, gravitacijskim ispuštanjem dolinom Vuke u Dunav. Tako će grad Vinkovci biti zaštićen od poplave. Poljoprivredne površine uz kanal biti će natapane vodom iz kanala. O važnosti natapanja poljoprivrednih površina za gospodarski razvoj zemlje pisao je prof.dr.sc. Zorko Kos u Glasniku Akademije, broj 4/1997.

Brojne su građevine potrebe za funkcioniranje kanala. Osim već spomenute dvije brodske prevodnice trebat će i izgraditi: dva pristaništa, pet ustava, jedan sifon, dvije crpne stanice, šesnaest cestovnih i četiri željeznička mosta. Ukupna dužina prilaznih cesta za nove mostove iznosit će oko 50 km
.

Predluke, dunavska i savska, su u stvari dvije luke: jedna prije prevodnice i druga u kanalu. Potporni zidovi za pristajanje brodova izvedeni su kao armirano-betonske konstrukcije, a sastoje se od donjeg zida, gornjeg zida, poprečnih rebara, naglavnih greda, ploča i pilota. Donji zid debljine 100 cm je armirano-betonska dijafragma visine 13 m od čega je 6.5 m ukopano u tlo, a 6.5 m je izvan tla. Gornji je zid visine 8 m, pridržan poprečnim zidovima debljine 100 cm, na svakih 5 m. Okrugli piloti profila 100 cm postavljani 4.9 m iza dijafragme na svakih 5 m, a pridržavaju uzdužne grede, ploču i poprečne zidove.

Prevodnice su ukupne dužine po 300 m, visine zidova 16.5 m, debljine zidova 2.5 m, debljine temeljne ploče kroz koju se upušta voda u prevodnicu 3.5 m, a širina svjetlog otvora između zidova 13.0 m. Za jednu prevodnicu potrebno je oko 40 000 m² betona.

Ustave služe za regulaciju vodnog režima, protočnog kapaciteta 5 do 60 m³/s, a raznih su dimenzija. Sve imaju po dva potporna zida i do četiri razdjelna. Potporni zidovi visine preko 7 m moraju se sidriti zategama u tlo. Debljine potpornih zidova (uz tlo) su 100 cm, dok su debljine razdjelnih zidova 80 i 100 cm, a temeljne ploče 100 cm. Sve se ustave nadziru za fazu remonta na uzgon (isplivavljanje) i na klizanje. Faktor sigurnosti za oba slučaja mora iznositi najmanje 1.5. Radi spriječavanja opasnosti od klizanja temeljnoj ploči većine ustava dodana su poprečna rebra u tlu. Beton svih ustava, crpnih stanica i prevodnica je MB30, a armatura RA-400/500.

Ustava i crpna stanica "Hidrotehničkog čvora Dunav" sastoji se od pet dilatacija, a ima vanjske dimenzije: dužina 28 m, širina 37 m (ustava 17 m + crpna stanica 20 m) i visine (dubine ukopa u tlo) 12 m. Za ovu ustavu i crpnu stanicu potrebno je oko 4500 m³ betona.

Ustava "Bosut - nizvodno" sastoji se od jedne dilatacije, a ima vanjske dimenzije: dužina 12.5 m, širine 16 m i visine 8.5 m. Ukupna količina betona iznosi 750 m³.

Ustava "Hidrotehničkog čvora Sava"
sastoji se od jedne dilatacije, a ima vanjske dimenzije: dužina 20.5 m, širina 13 m i visine 9 m. Ukupna količina betona za ovu ustavu iznosi oko 1400 m³.

Ustava "Bosut Vinkovci" sastoji se od jedne dilatacije, a ima vanjske dimenzije: dužina 14.0 m, širina 4 m i visine 8.5 m. Ukupna količina betona za ovu ustavu iznosi oko 280 m³.

"Crpna stanica Vuka" sastoji se od jedne dilatacije, a ima vanjske dimenzije: dužina 23.0 m, širina 5 m i visine 13.5 m. Ukupna količina betona iznosi oko 700 m³.

Procijenjuje se da će ukupni iskopi za izgradnju kanala iznositi oko pedeset milijuna m³.

prof.dr.sc. Zorislav Sorić​
 

·
Moderator
Joined
·
16,615 Posts
Discussion Starter #4
Zlata Živaković-Kerže
(Hrvatski institut za povijest, Podružnica Slavonski Brod)
PROKAPANJE KANALA DUNAV-SAVA:
ZAMISAO S KRAJA 19. STOLJEĆA
Ovaj se rad bavi zamisli s kraja 19. stoljeća o prokapanju kanala Dunav-
Sava i razlozima kojima se predočavala svrsishodnost i značenje toga
kanala na plovnom putu istok-zapad kao najkraće i najjeftinije prometne
veze Podunavlja s Jadranom / Mediteranom i obratno. Rad predočava
tadašnje razloge koji su utjecali da je prokapanje kanala ostalo samo na
zamisli.
U svibnju 1893. godine održana je u Vinkovcima u Kr. kotarskoj oblasti
zastupnička rasprava o zamisli da se gradi kanal Vukovar - Vinkovci -
Šamac. Nakon prikaza značenja zamisli o izgradnji kanala pokazalo se da su
seoske općine vinkovačkog i vukovarskog kotara te gradovi Vinkovci i
Vukovar za, a 16 seoskih općina županjskoga kotara i vukovarsko vlaste-
linstvo protiv zamisli o prokapanju kanala. 1
A koja dva mjeseca ranije (u ožujku i travnju) vukovarski dnevni list
«Sriemske novine, Organ za poljodjelstvo, obrt i trgovinu, te opće interese»,
objavio je na tu temu dva priloga. 2
Ta zamisao o prokapanju kanala Dunav - Sava pojavila se u javnosti
Austro-Ugarske Monarhije krajem 19. stoljeća u razdoblju kada se nastoja-
njem modernizacijskih snaga ponajprije u Ugarskoj, pa tako i Hrvatskoj jača-
la zamisao o povezivanju sjeverne Hrvatske, tj. Podunavlja, s Jadranskim
morem.

 

·
Registered
Joined
·
4,832 Posts
Odlomak članka iz siječnja 2011.:

U Slavoniji željno iščekuju konačni početak radova na kanalu Dunav- Sava koji bi osim prometne imao i funkciju navodnjavanja, te bi za razvoj tog dijela Hrvatske trebao značiti kao autocesta za Dalmaciju. Taj stoljećima planirani projekt stajao bi oko 950 milijuna eura, a svi gradovi i općine na trasi kanala unijeli su ga u svoje prostorne planove.

http://vinkovci.com.hr/hrvatska/hrvatska/krece-se-s-cetiri-projekta-vrijedna-pet-milijardi-kuna/
 

·
Registered
Joined
·
4,832 Posts
RADOVI NA KANALU SAVA-DUNAVUploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us


Uploaded with ImageShack.us

Fotografije sam preuzeo sa redizajnirane stranice poduzeća http://www.brodska-posavina.hr/
...
 

·
Registered
Joined
·
2,260 Posts
Bravo, SF!
Sjajan projekt od državne važnosti.

Jako sam pozitivno iznenađen jer sam mislio da radovi još nisu ni počeli i da je sve u okvirima SF.

Kako misle rješavati križanje kanala s putnim i željezničkim pravcima?
Mislim, ok, znam da će morati graditi mostove ali ne kužim kako će se to izvesti. Neće valjda razvaljivati ceste da bi prikopali kanal? Što s A3?

Hoće li izgradnjom kanala po njemu moći ploviti i najveći riječni brodovi?

Evo, izgradnjom ovog kanala i Vinkovci će postati lučki grad. :D

:cheers:
 

·
Banned
Joined
·
105 Posts
Bravo, SF!
Sjajan projekt od državne važnosti.

Jako sam pozitivno iznenađen jer sam mislio da radovi još nisu ni počeli i da je sve u okvirima SF.

Kako misle rješavati križanje kanala s putnim i željezničkim pravcima?
Mislim, ok, znam da će morati graditi mostove ali ne kužim kako će se to izvesti. Neće valjda razvaljivati ceste da bi prikopali kanal? Što s A3?

Hoće li izgradnjom kanala po njemu moći ploviti i najveći riječni brodovi?

Evo, izgradnjom ovog kanala i Vinkovci će postati lučki grad. :D

:cheers:
Nego kako će ih morati razvaljivati :yes:

Bit će zanimljivo, vjerujem da će srediti privremene obilaznice. Za autocestu se to još lako izvede (ko kad su na Jadranskoj kod Arene gradili nadvožnjak), mnogo će interesantije biti za prugu, jer će kod nje morati ići i duži nasipi-zato me zanima kolika je visina profila kanala, jer o njemu ovisi visina mostova.

Prugu bi mogli rješiti i prekidanjem te preusmjeravanjem prometa na Erdut (budući da je prekid istočno od Vinkovaca, većina vlakova su međunarodni putnički i teretni). Baš dobro da je prije nekoliko godina obnovljen u ratu oštećeni most preko Dunava Erdut-Bogojevo, ako pruga ima dovoljnu propusnost mogu presjeći X.koridor sve dok se radovi ne dovrše. Nažalost to će rezutirati produljenjem voznih vremena do Beograda za sat-dva.
 

·
Banned
Joined
·
105 Posts
Može biti da ce napraviti nove mostove i spoj gdje treba, i onda kad to bude gotovo samo preusmjetiti autocestu a ovaj dio raskopati...
Sumnjam da će to raditi. Povlači mnoge druge probleme-dodatni otkup zemljišta, narušavanje geometrije autoceste, izvedba spojeva (budući da se spojem mjenja krivina mora se mjenjati i poprečni nagib, pa opet imaš obilaske prilikom gradnje. Ovako samo skinu asfalt, nabace još zemlje, i to je to. Ako je most nizak-moći će i naizmjenično svaki trak graditi, pa potrebe za obilascima neće biti.
 

·
Registered
Joined
·
1,649 Posts
Ja nisam imao pojma da se ovo gradi. Samo naprijed. Ne samo da je bitan projekt za Slavoniju nego za cijelo posavinu i Riječku luku. Gdje odvoze iskopani materijal? Bilo bi dobro da rade nasipe na Dunavu za zaštitu od poplave!
 
1 - 20 of 323 Posts
Top