SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
Moderator
Joined
·
31,372 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Who are the Csángós, You might ask:

A small endangered hungarian minority :eek:hno: , with a very rich culture, living in Moldavia.

If You would like to know more about the Csángós, please visit their website:

http://www.csango.hu/en/index2.html

The trip goes through Nagyszeben/Hermannstadt/popular todays name Sibiu and Transylvania, ending at a small Csángo village...

First pics are from Nagyszeben/Hermannstadt/Sibiu, this year's European Capital of Cuture, the rest from the trip, as it goes forward...

I give You magnificent Nagyszeben...More to come...
 

·
Moderator
Joined
·
31,372 Posts
Discussion Starter · #4 ·
At the village

The Csángó village is small, but tidy and ordered, the people/community are/is very-very friendly... They undeniably are poor but personaly I think much more wealthier then most of us in every other possible way... The whole thing is breathtaking and tear dripping...

Child and family...Romanian youth/junior champion in speedskating playing football...

 

·
#1 Bunny
Joined
·
920 Posts
Although, this article proves there is some hope...

Keleten a helyzet változóban

Tizenhat moldvai településen folyik magyaroktatás, ám legalább húsz faluban várnak még a tanítás beindulására.

Immár tizenhat moldvai településen folyik magyaroktatás - többek között a most felavatott lábnyiki közösségi házban. Ez akkor is nagy eredmény, ha közben tudjuk: legalább húsz településen várnak a tanítás beindítására.Ahogy az elmúlt években, idén is feltűnést keltettek a csíksomlyói búcsúban a moldvai csángó zarándokok. A rendszeres Csíksomlyójárók azt is megfigyelhették, hogy a moldvai keresztaljakban évről évre több a gyerek. A csángó diákoknak a csíksomlyói búcsú nemcsak vallási élményt jelent, hanem ekkor találkozhatnak a tanulmányaikat segítő magyarországi "keresztszüleikkel" is. A "keresztszülők" jelképesen védnökséget vállalnak egy csángó kisgyerek felett; havi négyezer forintból már a tanszerekre, a tanárok fizetésére, az adminisztratív kiadásokra is futja, az adományokkal a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége (MCSMSZ) gazdálkodik. A szervezet elnöke, Solomon Adrián a Bákó melletti Lujzikalagorból származik. Igazi csángósors az övé. Dolgozott Magyarországon, Olaszországban, aztán mégis hazajött. Noha az oktatási program révén általában Erdélyből érkezett tanárok tanítanak a falvakban, arra vigyáznak, hogy a szervezet elnöke mindig csángó legyen. Ennek ellenére a helyi sajtóban időről időre megvádolják a szövetséget azzal, hogy a csángók akarata ellenére az erdélyiek "magyarosítási" törekvéseit szolgálja.

ITÁLIAI GYÖKEREK?

A magyarországi civil szerepvállalás nélkül nem működhetne az oktatási program. Abban, hogy növekszik a Moldvában magyarul tanulók száma, nagy szerepe van a magyarországi keresztszülőknek. Ma már 16 településen 27 (javarészt Erdélyből érkezett) tanár majd 1500 gyermeket tanít az óvodáskorúaktól az érettségizőkig - közülük többen székelyföldi magyar középiskolákban folytatják tanulmányaikat. Ennél azonban többre lenne szükség, hiszen még vagy húsz, részben vagy egészben csángó településen vannak iskoláskorú gyerekek magyaroktatás nélkül.

A kezdet nehéz volt, 2000 őszén indult az iskolán kívüli tanítás, ám a hatóságok gyanakvása hamarosan nyílt ellenségeskedésbe csapott át. "2002-ben beperelt a bákói tanfelügyelőség, mondván, illegális dolgot művelünk. A szövetség 2003-ban jogerősen megnyerte a pert, de sok helyen még le kell küzdeni az előítéleteket" - idézi fel a kezdeteket a székelyföldi Hegyeli Melinda, aki ma az MCSMSZ-ben a keresztszülő programért felel. A forgatókönyv máig ugyanaz: előbb iskolán kívüli foglalkozások keretében tanítják magyar írásra, olvasásra, játékokra a gyerekeket a faluba érkező tanárok, majd, ha a szülők kérvényezik, heti három órában az iskolában is oktathatják a magyart anyanyelvként. Általában ez szokta kiverni a biztosítékot a maradibb igazgatóknál és egyéb potentátoknál. Előfordult, hogy a gyermek kirúgásával fenyegették meg az anyanyelvi oktatást kérvényező szülőket, Pusztinán pedig a hatóságok közreműködésével néhány szülő felfedezte itáliai gyökereit, s az olasz anyanyelvi oktatást kérvényezte. Úgy gondolták, jobb minél előbb felkészíteni a gyerekeket az olaszországi vendégmunkára, ám ezzel a lépéssel veszélybe kerülhet az iskolai magyaroktatás.

ÖKRÖS SZEKÉR ÉS SPANYOL RENDSZÁM

A Bákótól negyven kilométerre található Csíkfaluban tanító, háromszéki születésű Bende Edit a kezdeti hűvös viszony után korrekt együttműködést tudott kialakítani az iskola igazgatónőjével. A helyzet persze nem könynyű, mert a romániai mércével mérve is szegény, mélyen vallásos vidéken a mai napig általános az öt-hat és nem ritka a nyolc-tíz gyermekes család. "A férfiak jórészt Spanyolországban, Olaszországban vagy Magyarországon dolgoznak, ilyenkor az anyuka van a gyerekekkel. Ha ő is elmegy, a nagyszülők vagy a rokonok vigyáznak rájuk" - magyarázza Bende Edit, hogy az ökrös, lovas szekerek és ősöreg Daciák mellett miért látunk annyi olasz és spanyol rendszámú autót.

A csíkfalui, iskolán kívüli magyarórákat, foglalkozásokat az MCSMSZ tulajdonában álló házban tartják, abban van a tanári szolgálati lakás is. Igaz, az áramot néha "elveszik", ahogy Bende Edit mondja, s ha a szivattyú elromlik, máshonnan kell hozni a vizet, de a fiatal tanárnő úgy érzi, megtalálta helyét. Csak zavartan mosolyog, amikor arról faggatjuk, miért is jött a csángók közé tanítani. "Mielőtt ideérkeztem volna, csak Csíksomlyón találkoztam moldvaiakkal. Ez persze nem nyugdíjas állás, előbb-utóbb én is visszamegyek Erdélybe" - mondja a tanárnő. Vagy ahogy a moldvai falvakban hívják a harminc év alatti pedagógusokat is, a "tanító néni". A megszólítás kifejezi a tiszteletet, amit a csángók a gyermekeiket oktatók iránt éreznek. Igaz, a tanítók sem csupán óraadó szakmunkások. Ha kell, megírják a falusiak hivatalos leveleit, táborba viszik a gyerekeket, szavaló- és népdalversenyt szerveznek, tanácsot adnak a legkülönfélébb ügyekben. A falusiak még a két héttel ezelőtti, Basescu elnök elmozdításáról szóló népszavazás előtt is kikérték a tanárok véleményét.

A FALU LEGSZEBB HÁZA

A Bákótól negyven kilométerre keletre fekvő Lábnyikon hamar kicsinek bizonyult az oktatási célra bérelt parányi szoba. Egy hónappal ezelőtt avatták a tantermeket, tanári lakást, vendégszobát egyaránt magába foglaló gyermekek házát. Az épületet magyarországi adományokból sikerült felépíteni, külön figyeltek arra, hogy a kivitelező is csángó vállalkozó legyen. Csempézett vécé is van, mesélik büszkén a lábnyikiak, ami nagy szó az udvar végi budik világában. Az egy hónappal ezelőtti avatáson az egész falu ott volt. Az erdélyi Kocsárdról érkezett Orbán Attila száz gyermeket tanít több csoportban, ám a kicsik a tanítási órákon túl is szívesen vannak "a falu legszebb házában". Ez bajosabb lenne Magyarfaluban, a magyar nyelvterület keleti végpontján. A Bákótól hetven kilométerre fekvő, 1300 lakosú településen az iskolán kívüli magyaroktatásnak egy porta udvarán álló, garázsból átalakított kicsiny terem ad otthont. Az épülethez ragasztott tanári "lakásban" lakik a székelyföldi születésű Kovács Melánia. A három négyzetméteres szoba fafűtéses, a vizet kintről kell hozni. A tanárnő mégsem panaszkodik, hiszen a falu 176 gyermekéből 150 jár magyarórákra, kis csoportokba osztva reggeltől estig tanítja őket. Melánia a kolozsvári egyetemen végzett néprajz-magyar szakon, s eredetileg mesteri dolgozata témájául választotta a magyarfalusi vendégmunkások sorsának tanulmányozását, a szülők távollétének hatását a gyermeki szocializációra. Aztán a faluban maradt, immár második éve tanít. A Tázló folyó mellett fekvő Frumószán elsős gyerekek iskolán kívüli foglalkozásába csöppenünk. Nekik a magyaróra még inkább játék, kirakóssal, kifestőkönyvvel foglalják el magukat, s bátran felelgetnek magyarul a "tanító bácsi" kérdéseire, bár egymás közt hamar románra váltanak, hogy aztán ugyanolyan természetességgel folytassák ismét magyarul. A frumószaiak ügyelnek arra, hogy ha egyszer valaki beiratkozott, akkor ne mulasszon. És nem csak a magyar állam által folyósított oktatási-nevelési támogatás miatt (magyarórára járó diák után év elején több mint húszezer forintot kapnak beiskolázási támogatásként a családok). Máthé Krisztina tanárnő állítja, a gyermekek nem elsősorban a juttatásért járnak az órákra. "A kicsikkel júliusban magyarországi táborba megyünk, s a szervezők még az útlevelek elkészíttetésében is segítettek. A szülők könnyekig meghatódtak, hogy valakiknek fontosak" - utal a lelki tényezőre a pedagógus. Hatvanhat gyermeknek magyarországi keresztszülője van, őket minden nagyobb ünnepen levélben köszöntik a diákok. Sőt, Frumószán fotószakkör is működik Máthé Krisztina férje, Neagu Adrián vezetésével, így húsvétkor a gyerekek a saját készítésű képeslappal üdvözölhették "rokonaikat".

Kérdés, a Moldvai Csángómagyarok Szövetsége meddig bírja a munkát, hiszen még mindig több ezer moldvai magyar gyermek van magyaroktatás nélkül. A hatvan százalékban adományokból élő szervezetnek - a határon túlra szánt magyar állami források csökkenése miatt - szilárdabb alapra lenne szüksége a program kiterjesztésére. Az egyszer beindult oktatást nem lehet anyagi okok miatt felfüggeszteni.

A Moldvai Csángómagyarok Szövetségének honlapja: www.csango.ro • Cím: AMCM Bacau 600069 O.P. 1 C.P. 124 Románia • Telefon: 00-40-234-54-38-86 • Bankszámlaszám Magyarországon: A Moldvai Magyar Oktatásért Alapítvány 11742173-20154778-00000000 • Nemzetközi befizetésekhez számlaszám: IBAN HU76 1174 2173 2015 4778 0000 0000 • A keresztszülő program honlapja: www.keresztszulok.hu

--------------------------------------------------------------------------------

Kik azok a csángók?

Az elmúlt évszázadokban sok elméletet dolgoztak ki a csángók eredetéről. Tekintették őket az Etelközben maradt magyarság maradékának és besenyők leszármazottainak is. Valószínűbb azonban, hogy a csángók őseit az Árpád-házi királyok telepítették ki, feladatuk az ország keleti határainak védelme volt. Az évszázadok alatt a Moldvába tartó kiáramlás folyamatos volt, a XV. században az üldözött husziták éppúgy a Kárpátok keleti oldalán leltek menedéket, mint a XVII. századi Erdély zűrzavaros viszonyai elől menekülő jobbágyok. Újabb hullám érkezett 1764-ben: Mária Terézia határőrségbe akarta szervezni a székelyeket, de azok fellázadtak kiváltságaik megnyirbálása ellen, a tiltakozógyűlést azonban a székelyföldi Madéfalván ágyúval verték szét. Több ezer székely család menekült ekkor Moldvába, az ő leszármazottaik a székelyes csángók.

Nyelvjárásuk is hasonlít a Kárpátok túloldalán megszokotthoz, csak archaikusabb annál. Javarészt a mai Bákó megyében laknak a Tatros, Szalonc, Ojtoz és Tázló folyók völgyében, valamint a Szeret mentén. Ők alkotják a moldvai magyarság legnagyobb csoportját. Falvanként és gyakran családonként is változik a magyar nyelvtudás mértéke. Ez nem is csoda, hiszen Csángóföldön (egy rövid intermezzót leszámítva az ötvenes években) évszázadok óta nincs magyar nyelvű oktatás és magyar mise. Mivel a csángók kimaradtak a nyelvújításból, a technikai civilizáció legtöbb szava román. Az elszigeteltség miatt szinte napjainkig megmaradt népi kultúrájuk, páratlanul gazdag népművészetük. Egységes identitásról nem beszélhetünk, mert a modern magyar nemzeti tudat kialakulásának idején ők már a Kárpátok túloldalán, román környezetben éltek. Önképük legmeghatározóbb eleme a vallás, sokan nemzetiségként is a katolikust jelölik meg. A 240 ezer moldvai római katolikus nagy része csángó származású, ám közülük ma már csak hatvanezren beszélik a magyar nyelv csángó nyelvjárását.

A cikket a HetiVálasz.hu oldalon a következő címen találja:
http://www.hetivalasz.hu/showcontent.php?chid=15891
 

·
Moderator
Joined
·
31,372 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Kézicsáukolom, very interesting experience, thanks for the flicktion! (photo story, kind of a blog). I wouldnt have risked going through that bridge.. scary!
Yeah! :lol: With a fully packed almost 2 tons Passat it was quite a stunt...:banana::lol: :rock: :naughty: :cheer: :righton: :nocrook:
 

·
Moderator
Joined
·
31,372 Posts
Discussion Starter · #12 ·
Beautiful town and also the village...I love people being that hospitable - I´ve experienced it during a hike in Ukraine - but it was just some trip or it has some deeper meaning?
There is a programme to help this little hungarian minority, by becoming a Csángó child's "godparent". This way my parents and I donate a monthly minmum of 4000 Fts about 20 EUR (240 EUR a year) for our "godson's" hungarian education. This is not much, but for them a lot. And the participants of this "godparent" programme try to help in every possible way. So money is just one thing.
 

·
Registered
Joined
·
1,308 Posts
There is a programme to help this little hungarian minority, by becoming a Csángó child's "godparent". This way my parents and I donate a monthly minmum of 4000 Fts about 20 EUR (240 EUR a year) for our "godson's" hungarian education. This is not much, but for them a lot. And the participants of this "godparent" programme try to help in every possible way. So money is just one thing.
That´s very nice of you! I wonder if there are programmes to support our community in Serbia like this one?
 

·
Banned
Joined
·
2,580 Posts
nice, especially that 'girl in the window' :eek:) Poetic old-time looking place..
 

·
Banned
Joined
·
2,980 Posts
The best and the most interesting photo trip ever seen in our subforum! Applaus for Qtya :applause:
Sibiu is for sure one of the most stunning cities in Europe, just breathtaking :drool:

I would like to become a godfather of the Hungarian who is living in Palais de l' Elysées.
That wouldn't be so cheap I guess :lol:
 

·
The Man from Earth
Joined
·
1,629 Posts
Wy usualy say

We usualy say that there are 15 million Hungarians around the world. 10 in the motherland, 5 abroad.
The number of Slovak speakers is estimated at 5.7 to 7 million. Most of them live in Slovakia (4.9 million or approx. 85.7% of the country’s population). The varieties of Slovak spoken in Hungary are influenced by Hungarian and differ from the Slovak used in Slovakia.

- 10 in the motherland with or without slovak minority?
- Hungarians in Slovakia speaks correctly or it is special dialect?
 
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top