SkyscraperCity Forum banner

.

1 - 5 of 5 Posts

·
Your brain controller
Joined
·
8,942 Posts
Discussion Starter · #1 ·
 

·
Zmieńcie mi ten nick
Joined
·
389 Posts
Zdjęcie jakoś od razu skojarzyło mi się z arcydziełem konkursu tematycznego zatytułowanym: "W mieście Łodzi" :D Z oceną sie wstrzymam bo brakuje mi urbanu troszkę.
 

·
Your brain controller
Joined
·
8,942 Posts
Discussion Starter · #3 ·
To jest zdjęcie z Gdańskiej Fety. Teatry uliczne są moim zdaniem dostatecznie urban choć niewątpliwie miejska przestrzeń za ich sprawą się odksztauca.
 

·
A fe Silesia!
Joined
·
5,224 Posts
Jak brakuje urbanu, o trzeba po NIE sięgnąć. Oceniajcie zdjęcie i twórcze podejście do kompozycji a nie czepiacie braku miodu w ulu.

Zdjęcie ładne, brakuje mi nieco wyraźniej podkreślonego wiodącego szczegółu no i trochę "rusone".
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top