Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 74 Posts

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Ací la notícia que fa pública l'adjudicació de la redacció del projecte de renovació de via entre Xàtiva i Ontinyent. El tram Ontinyent-Alcoi es va adjudicar en setembre. Amb una mica de sort, en 2022-2023 estarà tota la via renovada, que falta fa.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Resum:
-3.000 milions per a la transformació ferroviària de València.
-En setembre es presentaran els estudis informatius de la plataforma AV VLC-CS i del túnel passant. Aquest presentarà dues opcions (per l'horta i per l'interior.
-L'AVE VLC-ALC es va endarrerir i aturar per un recurs contra l'adjudicació del contracte de senyalització. Ara ja està tot en marxa de nou. Sorprén, però, que fixen 3-4 anys per a la posada en marxa.
-L'AVE transporta actualment 3.8M de passatgers anuals i es preveu que es duplique en 5 anys amb la liberalització del sector. Per això estan redissenyant la funcionalitat ferroviària de l'estació central. Si en origen tenia 12 vies (6+6), ara en tindrà més (no n'han dit quantes).
-També està en procés l'estudi informatiu per a l'ampliació del túnel de Serradora fins superar el jardí eel Túria i poder engegar el PAI del Grau i acabar el jardí..
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Cap a l'interior també n'hi ha horta, a no ser que es faça un túnel fins passar Bonaire.

Lo més notable que m'ha paregut és que es vol redisenyar l'estació central per a que siga més gran.
Nou projecte. 10 anys més de papeleo.
Sí, de fet, també han anunciat l'ampliació de Joaquín Sorolla, perquè l'estació central pinta per a 2040.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts

·
Registered
Joined
·
308 Posts
O sea, piso -1 tendrá 3 andenes de 6 vías en ancho mixto y el piso -2 tendrá 4 andenes de 8 vías, 2 en ancho estándar y 6 en ancho mixto ¿?

Era intuible que se quedaba corto... En Barcelona ya me parecía poco 8 vías de alta velocidad y 8 vías convencionales, como para no serlo en Valencia...
Segons la informació d'Adif d'on ix la info de VLCPlaza, seran 16 vies:
905325
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
El tren no et deixarà on està JSorolla, sinó al nou edifici que estarà al mateix lloc que es va planificar. A més a més, totes les línies de rodalies seran passants per portar els viatgers a qualsevol estació nord i sud. No tindria sentit deixar-les en cul de sac. I és normal que estiguen tots els trens al mateix lloc per afavorir la intermodalitat (la connexió actual entre Nord i JSorolla és un pegot provisional). A més permetrà un accés a parking de vehicles privats sense haver d'entrar al centre. Per no dir que de la nova estació hi haurà accés directe a Nord. Personalment crec que no es perd res. Al contrari, es guanya en intermodalitat. La pena és que no hi facen també l'estació de busos. A Barcelona, per exemple, ni Sants ni Sagrera estan al centre.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
També van dir l'altre dia que l'estudi informatiu contemplarà l'alternativa d'enviar el túnel cap a l'interior per evitar creuar l'horta nord. Alhora, però, insistien en les dues estacions de rodalia d'Aragó i Universitat. I, és clar, les dues coses alhora són impossibles. Per no dir que el túnel cap a l'interior sacrificaria toooota la xarxa de rodalies. No té cap sentit, vaja. A no ser que pensen en dos túnels (més impossible encara) Però, com sempre, la informació del ministeri és pitjor que deficient. I tots els periodistes allà plantats sense dir-ne ni pruna.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Correcte.
O el túnel ix paral.lel a l'actual o per l'avinguda del Cid. I amb aixó ja no n'hi ha túnel passant que valga. Partim de 0 altra volta. Nou debat i d 'aci a 15 anys encara no han menejat ni una pedra.
Però és que, més enllà del temps (que és un problema greu, clar), qualsevol opció que s'allunye del recorregut del pla inicial per al túnel i, per tant, de la plataforma d'AVE a Castelló en paral·lel a les vies actuals, és inviable. Perquè condemna les rodalies al túnel de serradora (col·lapsant-lo amb les mercaderies a mig termini) i li trau tota la funcionalitat al túnel passant i a l'estació central.
Continuarien entrant i eixint totes les rodalies pel sud? Amb 4 vies només?
No té cap sentit. Allò de l'altre dia fou una presa de pèl.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Segons l'últim que han presentat, només s'hi faria una via nova, la 10, i s'allargarien les vies 7-8-9 per la part de darrere. Per altra banda, i com s'ha comentat, també es veu com es retallaria la marquesina central de les vies 3-4 per deixar espai a la rampa.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Primero que todo muchas gracias por toda la información, de verdad, muy buen resumen.
Segundo, lo de empezar las obras este mismo año, qué grado de credibilidad tiene??
Tenint en compte que s'està acabant de fer el projecte constructiu i que hi ha pressupost aprovat, sembla molt factible que les obres comencen enguany. Però únicament la fase III de canal d'accés. Això cal tindre-ho clar.
 

·
Registered
Joined
·
308 Posts
Sincerament, no entenc tot açò. Les obres, quan es facen, es faran mantenint les arribades a Nord. Qualsevol altra opció no té cap sentit. Ni Alfafar, ni FSL, tenen capacitat ni connectivitat com per absorbir el fluxe de viatgers de rodalies.
 
1 - 20 of 74 Posts
Top