SkyscraperCity Forum banner

:]

1 - 2 of 2 Posts

·
Joined
·
2,620 Posts
^^ Człowiek na stanowisku :lol: . Bardzo mi się podoba to zdjęcie. W kadrze czysto, nie zaśmiecone nie potrzebnymi elementami. Brakuje mi trochę zabawy z mieszaniem kanałów, bo odnoszę wrażenie ,że to b&w powstało przez zwykłe desaturate ;) Powinienem dać 9, ale jednak fotografia ta najbardziej mi się podoba z tej edycji i za to dobijam do dychy.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top