SkyscraperCity Forum banner

[CZ] Czechia | road infrastructure • České dálnice

1490420 Views 4744 Replies 297 Participants Last post by  x-type
Thread appointed to discuss and show motorways (dálnice) and expressways (rychlostní silnice) in entire CzechiaMotorways: 1007 km planned length; 626 km + 18 km (half profile) in operation; 61 km u/c


Expressways: 1150 km planned length; 406 km + 37 km (half profile) in operation; 36 km u/c


<2007>
newly opened: 24,0 km of motorways; 25,9 km of expressways
construction start: 65,8 km of motorways; 50,7 km of expressways

<2008>
newly opened: 40,2 km + 29,8 km (half profile) of motorways; 27,3 km of expressways
construction start: 71,9 km of motorways; 150,2 km of expressways

<2009>
newly opened: 47,7 km of motorways; 36,4 km of expressways
construction start: 96,2 km of motorways; 123,3 km of expressways

<2010>
newly opened: 33,1 km of motorways; 125,6 km of expressways
construction start: 64,5 km + 12,9 km (half profile) of motorways; 131,3 km of expressways

<2011>
newly opened: 16,1 km of motorways; 84,5 km of expressways
construction start: 7,9 km of motorways; 48,9 km of expressways

<2012>
newly opened: 72,2 km of motorways; 76,9 km of expressways
construction start: 9,7 km of motorways; 29,8 km of expressways

<2013>
newly opened: 85,1 km + 6,3 km (extension profile) of motorways; 83,9 km of expressways
construction start: 6,4 km of motorways; 33,1 km of expressways

<2014>
newly opened: 40,4 km + 6,6 km (extension profile) of motorways; 99,2 km of expressways

<2015>
newly opened: 9,7 km (extension profile) of motorways; 102,2 km of expressways

Previous thread about Czech Higways
See less See more
4
1 - 18 of 4745 Posts
So this year and again 2008 and 2009 are the highlists of the highway construction. in 2009 impressive number of more than 100 km of new opened sections :cheers:

And, also the expressway between Zilina and Ostrava seem to be more and more realistic. On www.dialnice.info is an article,where Czech Ministry of Transport expressed the will to plan and construct expressway /Jablunkov bypass is already U/C,but I am not sure, whether it´s expressway/ :)
See less See more
Yes, just for the information to the others - little off topic: Pravda is now owned by British newspaper company. ;)

And I am also curious, what will be the priority besides ongoing construction, whether complete 3x3 additional one lane construction of D1 Praha-Brno, or the new construction of R35 expressway.
See less See more
Pravda newspaper sources have been not very reliable before - because of the past. My purpose was just to underline the reliability of the information you provided a link to. Well, as these information are really off topic, I suggest to turn back to the thread topic - Czech highways.
Isn´t the opening of tunnel Valík and the last section of D5 on Friday?

Kokpit, podľa správ zo servera, ktorý je v mojom podpise sa má poseldný úsekD5 obchvatu Plzne otvoriť tento piatok:)
<2007>
newly opened: 25,9 km of motorways; 11,2 km of expressways
construction start: 65,8 km of motorways; 50,7 km of expressways
Tak, kokpit, tento rok vyzerá sľubne. Myslíš, že sa naozaj podarí začať s výstavbou takmer 100 km nových diaľníc a rýchlostných ciest?
See less See more
Kokpit: Začať s výstavbou okolo 115 km diaľníc a RC v jednom roku a najmä na rôznych úsekoch je jednoducho paráda, na Slovensku sa tiež nestavia toho málo, ale trvá jednoducho dlho, kým sa jednotlivé etapy odsúhlasia. 2007 nebude zlý z hľadiska výstavby, prelomový má byť však rok 2008, no veď uvidíme.
See less See more
Marek: snáď sa termíny napojenia SR a ČR dodržia. Prvé úseky R49 na Púchov sa majú začať stavať už v tomto roku a myslím, že celá rýchlostná cesta by mala byť ukončená v roku 2013. A na slovenskej strane sa stavajú a budú stavať úseky v okolí Považskej Bystrice a Žiliny, odkiaľ bude dobré napojenie na Tatry a Košice.
Aj smerom z Trenčína na Banskú Bystricu / cesta I/50 - R2/ sa má realizovať v najbližšom čase obchvat Bánoviec, zo strany ČR pribudlo na I/50 množstvo nových úsekov a I/50 je teraz skutočne dobre prejazdná.
See less See more
Yeah, now it's just history, it won't be built, even in mid-term plans. But it's nice to see those sections around Hulin city being under construction :banana:
Well, VKU Harmanec hardly publishes something unrealistic, that´s why I was surprised, but pleasantly. Obviously, R49 is now I think priority connection to SK and it will be completed sooner. Also I/50 got nice improvement, with Bánov bypass now U/C.
See less See more
Slovakia was poorer, now the gap is narrowing.
Ratio of total lenght of motorways and expressways/population is approximately 1000km/10,3 mil. and ca. 500km/5,4 mil, so about the same.
In Prague are now under construction two rings, both with grade crossings and high capacity road parameters.
I don´t think there are many countries in Europe, that construct simultaneously two rings around the capital, if any.
1 - 18 of 4745 Posts
Top