SkyscraperCity Forum banner

Jak Wam się podoba?

Czasem słońce, czasem deszcz

1080 Views 7 Replies 7 Participants Last post by  henry hill
1 - 8 of 8 Posts
Świetny pomysł, wykonanie też super!
Lubie Twoje zdjęcia, zawsze są takie... 'czyste' :cheers:
9/10
Bardzo fajne. Spokojne, delikatne, bez żadnych agresywnych ujęć. Można posiedzieć przy nim, popatrzeć i zawsze się znajdzie coś nowego :) 8/10
"Miłe dla oka" - trafna uwaga.

Niestety moim zdaniem, nic poza tym. 7/10
1 - 8 of 8 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top