SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 85 Posts

·
Registered
Joined
·
369 Posts
Discussion Starter · #1 ·
moja fotorelacja z wizyty w pradze w dniach 10-13.06.2009. to byl moj pierwszy raz, wiec bedzie duzo oklepanych lokacji, ale zdarzylo mi sie rowniez odwiedzic kilka nieprzewodnikowych tudziez 'brzydszych' miejscowek :)
 
1 - 20 of 85 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top