SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

·
Registered
Joined
·
1,231 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Pociągi zdolne przekraczać 200 km/godz. rozpoczęły regularne kursowanie w Czechach. Mowa oczywiście o zamówionych kilka lat temu składach Pendolino, które nareszcie zostały dopuszczone na tory. Wprawdzie ze względu na stan czeskich torów pociągi osiągają najwyżej 160 km/godz., mamy jednak namacalny dowód, że pociągi wielkich prędkości nie są w Europie Centralnej całkowitym science fiction.www.rynek-kolejowy.pl
 

·
Registered
Joined
·
3,119 Posts
Pendolino to dobra stylistyka(Giugiaro), ale juz niemodna. Pendolino to konstrukcja z lat '70 wtedy modne byly takie klinowate ksztalty.

Duze znaczenie ma jednak malowanie oraz detale. Popatrzcie na pendolino kolei finskich :


Albo na to:

 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top