SkyscraperCity Forum banner

???

1 - 1 of 1 Posts

·
Registered
Joined
·
24,853 Posts
4 dni i nikt nie napisał? hmmm...

"Na każdym zebraniu jest taka sytuacja, że ktoś musi zacząć pierwszy."

:D


Wyobrażam sobie, że te ptacy, co latają nad tem kościołem to sępy i tytuł nabiera dla mnie drugiego wymiaru. Przymykając nieco oko oczywiście. :)

Pozwól, że pozostawię po sobie bardzo mocne osiem.

:cheers:
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top