SkyscraperCity Forum banner
1 - 3 of 3 Posts

·
Smalltown urbanist
Joined
·
2,041 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Wat is het programma in jouw woonplaats voor de dag van de architectuur?

Hier die van Lelystad:

Op 21 juni a.s. organiseert stichting ALS wederom de Dag van de Architectuur. Het landelijk thema voor deze dag is "Architectuur & Politiek".
In Lelystad geven we invulling aan dit thema met een debat met als titel 'Van vaag idee tot feestelijke opening', over de rol van politiek en overheid bij de realisatie van gebouwen en projecten.

Deelnemers aan het debat zijn:

Tjeerd van der Zwan, oud-wethouder ruimtelijke ordening en stadsontwikkeling van Lelystad, burgemeester van Achtkarspelen
Bas-Jan van Bochove, oud-wethouder volkshuisvesting van Lelystad, Tweedekamerlid voor het CDA
Wim Trieller, oud-wethouder gemeente Almere, directeur Heijmans vastgoed
Paul van Oostrum, directeur Bemog
Bert Strijbos, oud-wethouder gemeente Almere, voorzitter welstandscommissie gemeente Lelystad
René van Zuuk, René van Zuuk Architecten (onder voorbehoud)
Wethouder Jop Fackeldey zal, na een inleiding op het onderwerp, als debatleider optreden.
Het debat zal gevoerd worden aan de hand van een aantal prikkelende stellingen, en wij zijn er van overtuigd dat de deelnemers aan het debat, gezien hun ervaringen zowel in de politieke arena als aan de ontwikkelingskant, hun creatieve en inspirerende gedachten en ideeën vlammend voor het voetlicht weten te brengen.

Het programma van de Lelystadse Dag van de Architectuur luidt als volgt:

09.30 uur inloop en koffie in het stadhuis van Lelystad
10.00 uur opening door de voorzitter van stichting ALS, toelichting op programma
10.10 uur inleiding op het thema Architectuur & Politiek door wethouder Jop Fackeldey
10.30 uur debat: 'Van vaag idee tot feestelijke opening'
11.45 uur afsluiting ochtendprogramma
12.00 uur lunch bij "De Vier Engelen" aan de Zilverparkkade
13.00 uur rondrit door de stad langs de voor de Architectuurprijs 2008 genomineerde Kunstwerken in de Openbare ruimte en bezoek aan een aantal bijzondere ontwikkelingen in de stad
14.30 uur terug in het stadhuis, bekendmaking winnaar architectuurprijs 2008, afsluiting en borrel
15.30 uur einde

Deelname aan de Dag van de Architectuur is gratis. U dient zich vooraf aan te melden voor de Dag van de Architectuur. Dit kan bij de infobalie van het Stadhuis, bij de bibliotheek of via [email protected].

Graag ontvangt Stichting ALS u op zaterdag 21 juni tussen 09.30 en 10.00 uur in het stadhuis.
Wij gaan er, samen met u, een leuke dag van maken!
Bron: www.stichtingals.com

Overigens is de "onder voorbehoud" van Rene van Zuuk omgezet in een bevestiging.
 
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top