SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 944 Posts

·
Out of sight
Joined
·
4,447 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)


Located on the shores of the romantic Han River, Da Nang City, next to the Han River bridge, the complex with 34 floors for AZURA Park Apartment is invested by Vina Capital Group will bring to customers a space live harmoniously combines rivers, sea and urban. Design modern Europe bring home features powerful but no less elegant. Located in relatively favorable position, promising to Azura is the choice destination of trust and reliability for investors at home and abroad.

Property Name: Azura - Luxury Condominium
Property Type: Apartment
Transaction: Sales
Location: Son Tra District - Da Nang - Viet Nam
Price: Arange from $102,000 – $607,100
Number of unit: 213 units plus 12 Penthouses
Unit Size: From 67.3sqm - 441.5sqm
No. of bedroom 1bedroom/1 bathroom - 4 bedrooms/4 bathrooms
No. of Storey 32
Expected Completion Q1/2012
Facilities: Swimming pool, Fitness center, Restaurant, Shopping Mall, 4 star Hotel, Convention Center.
Ownership structure: Freehold for Vietnamese
Leasehold 50 years for Foreigner
Developer: VinaCapital Real Estate


 

·
Registered
Joined
·
13 Posts
Azura, Danang World Trade Center

Chú này thuộc về dự án Danang World Trade Center của chủ đầu tư Vinacapital.

Nó nằm ngay sát Cầu Sông Hàn, và đường Bạch Đằng Đông (Chính sác là đường Trần Hưng Đạo), con đằng sau là đường Ngô Quyền.
 

·
Out of sight
Joined
·
4,447 Posts
Discussion Starter · #15 ·
黄维雄 ~Hùng~;64874203 said:
Chú này thuộc về dự án Danang World Trade Center của chủ đầu tư Vinacapital.

Nó nằm ngay sát Cầu Sông Hàn, và đường Bạch Đằng Đông (Chính sác là đường Trần Hưng Đạo), con đằng sau là đường Ngô Quyền.
Bác Hùng là mem ĐN hay sao mà biết rõ vậy????
 

·
QUỐC DÂN ĐẠI VIỆT(國民大越)
Joined
·
8,851 Posts
黄维雄 ~Hùng~;64876279 said:
Sống ở ĐN thôi...thông tin này chẳng đặc biệt gì đâu! :lol:
Hoàng Duy HÙng viết bằng chữ Hán giản thể=> bác này học ở Đại Lục về, nhưng tại sao lấy nick là chữ Hán luôn, nên để âm Hán Việt rồi chú thích chữ Hán, để như dzầy nó không dân tộc tí nào. Không khéo bác còn bị nghi là Tàu khựa giả dạng.
 
1 - 20 of 944 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top