SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 6921 Posts

·
Registered
Joined
·
31 Posts
Discussion Starter · #1 ·
DANUBE BRIDGE 2 | VIDIN-CALAFAT


Danube bridge 2 is a planned road and rail bridge between the cities of Calafat, Romania and Vidin, Bulgaria. It will be the second bridge on the shared section of the Danube between Romania and Bulgaria. The bridge is to be built by the Spanish company Fomento de Construcciones y Contratas, and the cost is projected to be $160 million.
Construction officially began on 13 May 2007 in Vidin in the presence of Bulgarian Prime Minister Sergey Stanishev and Special Coordinator of the Stability Pact for South Eastern Europe Erhard Busek. According to Romanian Minister of Transport, Constructions and Tourism Radu Berceanu, construction is planned to finish in 2010, with most of the construction will be done by Bulgarian subcontractors.
 

·
Registered
Joined
·
31 Posts
Discussion Starter · #3 ·
Първа копка на Дунав мост 2

След колосално закъснение и множество отлагания строителството на Дунав мост 2 най-сетне тръгва. Вчера премиерът Станишев направи първа копка за съоръжението. Мостът между Видин-Калафат, който трябваше да бъде готов още през 90-те години на миналия век, ще бъде построен за 38 месеца. Испанската фирма ФСС, спечелила конкурса за строител, обещава да го предаде готов на 30 април 2010 г. Срокът вече тече от 1 март. Градежът на моста и прилежащата инфраструктура ще струва общо 225 806 452 евро.
Втората надречна връзка между България и Румъния ще е дълга почти 2 км (1971 м). Ще има 4 пътни ленти - по две във всяка посока. Между тях ще минава жп линия, а отстрани ще са разположени пешеходни пътеки и алеи за колоездачи.
На първата копка вчера стана ясно, че още не са отчуждени всички терени, необходими за моста. Ръководителят на звеното за изпълнение и управление на проекта Симеон Евтимов заяви, че до момента са отчуждени около 85% от земите за прилежащата инфраструктура. За компенсации на собственици са отпуснати 900 000 лв. от държавния бюджет. Според ръководителя на проекта до края на година ще приключат процедурите и за останалите необходими имоти.
И транспортният министър Петър Мутафчиев призна, че има проблеми с отчуждаването. Още преди месеци той обвини кмета на Видин и общинските съветници, че са разрешавали сделки с имоти и са блокирали осигуряването на декари, необходими за бъдещото трасе на моста. Сега новите притежатели искали по-високи оценки за тези земи и това ще оскъпи отчуждаването. Мутафчиев отказа да прогнозира в числа мащаба на оскъпяването.
Областният управител на Видин Кръстьо Спасов посочи как частно лице - посредник, купило земи край Видин уж за да инвестира, а всъщност целта била да ги продаде после на по-висока цена.
Променя се фундирането на Дунав мост 2

Мостът ще запази своя изглед, променени са само някои елементи и строителната технология
Резултатите от геоложките проучвания наложиха промяна във фундирането при изграждането на Дунав мост 2. Предвидените първоначално в проекта стоманени пилоти ще бъдат заменени със стоманобетонни. Това наложи препроектиране, което завърши преди две седмици, и готовият проект беше предаден на супервайзъра Ingerop (Франция) - High-Point Rendel (Великобритания). Причината за смяната на фундирането е наличието на глина и само глина дори и на 120 м дълбочина в района на Дунав мост 2. Това показват геоложките проучвания, които също са завършени. Изследвания за геологията на района са правени и в предпроектното проучване, но пробиването на пластовете при него по регламент се извършва на 60 м дълбочина.
Стоманените пилоти са с дължина 80 м и сечение 40 см на 40 см и са набивни. Стоманобетонните са с дължина 60 м и диаметър 2 м и са изливни. Повторното проектиране на обекта удължи срока, определен за тази дейност, с около 4 месеца, но пък новата технология на фундиране ще скъси времето за строителство. Причината е в строителната технология - за набиване на стоманените пилоти се изисква много повече време, отколкото за изливане на стоманобетонните.
Стоманените пилоти са добри за твърда почва. При глинести и наносни места използването им води до ефекта на потъване и при непрекъснатите вибрации, с които ще бъде съпроводено движението на влаковете и автомобилите по моста, стоманените пилоти ще поддават и постепенно ще слягат и потъват.
Стоманобетонните имат много по-голямо челно съпротивление и са по-издръжливи на вибрациите на транспортните средства.
Миналата седмица министърът на транспорта Петър Мутафчиев се отчете пред депутатите, които също се интересуваха как се развива проектът за втория мост на река Дунав. Той направи преглед на направеното по проекта:
->На Министерството на транспорта са представени банкови гаранции и обезпечения за авансовото плащане и качествено изпълнение.
->Предадена е във владение на изпълнителя част от строителната площадка на българския бряг.
->Получен е временен достъп на изпълнителя до румънския бряг, което по румънското законодателство без готов проект не е позволено да става, а за да бъде завършен процесът на проектиране, испанската фирма FCC - изпълнител на инженеринга на бъдещия мост, трябваше да извърши геоложки проучвания. Среща на ниво министри на транспорта е подпомогнала решаването на проблема.
->Параметрите на техническите проекти на моста са съгласувани и обвързани с прилежащата територия на румънска земя.
->Организирани са офиси на изпълнителя и инженера във Видин, направени са геоложки проучвания и проучвания на речното корито за наличие на взривоопасни материали в района на строежа.
->Изпълнено е топографско заснемане на строителната площадка, оста на моста и част от прилежащата инфраструктура.
->Завършени са археологическите проучвания и отчуждаванията за моста.
->Изграден е полигон за производство на предварително напрегнатите стоманобетонни елементи за строителството на съоръжението, оборудването на полигона е одобрено и предстои да бъде пренесено към площадката.
За прилежащата инфраструктура не са отчуждени 25 имота с обща площ 102 дка за 210 хил. лева, процедурата е завършена за 292 имота за 679 хил. лева.
Закъсненията от първоначалния график министърът на транспорта Петър Мутафчиев обясни със споменатите различия между българското и румънското законодателство. Той изрази надежда, че проектът ще бъде завършен в срок, т.е. през 2010 г.
:)
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
March 2009Откриване колона PB-2 преди премахване главите на пилотите. Дата: 20.03.2009Бетониране на ростверк – колона РВ-1


Общ изглед на основите в неплавателния канал


Дейности при основите на колоните в неплавателния канал
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
April 2009

Вкарване на металния кожух на КОЛОНА PB-5, пилот 3. Дата: 01.04.2009


Втори пробен сегмент в кофража - Бетонов възел на ФЦЦ. Дата: 16.04.2009


Монтаж на арматура в колона PB-1, неплавателен канал. Дата: 17.04.2009


Mонтаж на кофраж на колона PB-1, неплавателен канал. Дата: 20.04.2009
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
May 2009

Изграждане на арматура за сегмент РВ-1-0-вляво. Дата: 30.05.2009


Кранова количка (Jetty) в пристанището на ФЦЦ за натоварване на предварително излетите


Карелон на ФЦЦ. Два пробни сегмента. Дата: 30.05.2009


Карелон (превозно-преносно средство) на ФЦЦ с втория пробен сегмент. Дата: 30.05.2009


Кофраж на бетоновия възел за предварително отливане на сегменти на ФЦЦ. Дата: 30.05.2009


Изливане на бетон в колона РВ-6, пилот 7. Дата: 30.05.2009


Вибратор на стоманената обшивка на пилот 6, колона РВ-6. Дата: 30.05.2009
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
...

Колона РВ-6 на премостването, дейности по пилот 7. Дата: 30.05.2009


Вибратор, вграждащ стоманена обшивка на колона РВ-6, пилот 6. Дата: 30.05.2009


Заваряване на стоманената обшивка на колона РВ-5, пилот 7. Дата: 30.05.2009


Колона РВ-3 преди разбиване (отрязване) главите на пилотите във връзка с изграждането на надпилотната шапка.


Монтаж на арматурата на пилотната шапка на колона РВ–2. Дата: 30.05.2009


Общ изглед на премостването, монтаж на обшивката на колона РВ-6, пилот 7. Дата: 30.05.2009


Изглед от сградата за техническо обслужване на гредата, устоя и кранове в района на премостването. Дата: 29.05.2009
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
..

Парк на съставната носеща греда за неплавателния канал. Дата: 29.05.2009


Район на изграждане на съставната носеща греда, с която ще се монтират мостовите сегменти над неплавателния канал на реката. Дата: 29.05.2009


Дълбоко фондирани стоманени пръти на колона PB-1. Изглед на премостването. Дата: 28.05.2009


Брегови устой А-2 на българския бряг. Детайли по опорите на носещата греда. Дата: 28.05.2009


Eлектропроводи за бъдещия жп виедукт. Дата: 27.05.2009


Трансформатор в близост на бреговия устой А-2. Отклонение на електропроводите. Дата: 27.05.2009


Заваряване на обшивка на пилот 3, колона PB-6. Дата: 26.05.2009
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
..

Основен изглед на премостването, по посока острова. Дата: 26.05.2009


Изглед на колона PB-3 от колона PB-4, изземване на материал от вътрешността на пилотно-шпунтовото пространство. Дата: 26.05.2009


Изземване на материал от колона PB-3 до нивото на пилотната шапка. Дата: 26.05.2009


Колона PB-4, готова да бъде изкопана. Показана е обшивката на пилотите. Дата: 25.05.2009


Колона PB-3, неплавателен канал, преди изкопното разкритие до ниво пилотна шапка. Дата: 25.05.2009


Изглед на премостването и колона PB- 3 от колона PB-2. Tръби за оттичане на водата. Дата: 25.05.2009


Колона PB-2 - готова за монтиране на арматурата на пилотната шапка. Дата: 25.05.2009
 

·
Registered
Joined
·
3,942 Posts
..

Пилотна шапка на колона PB-1 след полагането на водоустойчива боя. Дата: 25.05.2009


Общ изглед на българския устой А-2 и дунавската дига. Дата: 25.05.2009


Българският брегови устой. Детайл от носещата греда. Дата: 25.05.2009


Панорама на полуостровите: PB-4, PB-5, PB-6 и PB-7. Шпунтови пилоти. Дата: 22.05.2009


Соник (звуков) тест на PB-2, неплавателен канал. Дата: 22.05.2009


Декофриране на PB-1 и полагане на водоустойчива боя. Дата: 20.05.2009


Дейности по монтажа на металните пръстени около шпунтовите пилоти на колона PB-2. Дата: 18.05.2009
 

·
Registered
Joined
·
16,419 Posts
Понеже грам не съм запознат, а ми е интересно, та ми се ще да попитам каква е технологията на изграждане на мостове и по-конкретно на носещите колони - изсипва се земна маса в самата вода и по нея техниката пренася бетон и всичко останало или предимно с кранове от въздуха се работи?
 

·
Registered
Joined
·
328 Posts
последния ъпдейт е от преди 2 месеца няма ли някой амбициозен младеж покрай моста да направи по актуални снимки, пък и тези от сайта на моста защо не го ъпдейтват сами.
 

·
Banned
Joined
·
535 Posts
По принцип не разрешават да се снима на обекта, а тези снимки са явно от вътрешен човек..."В-к "Монитор": Строежът на Дунав мост 2 закъснява със седем месеца
22 Юли, 2009
ГАЛЯ ПЕТРОВА

Със седем месеца се очаква да бъде удължен срокът на строителството на Дунав мост 2 при Видин-Калафат, научи "Монитор". Срокът, който е фиксиран към момента, е април 2010 г.- тогава според договора мостът трябва да е готов.

Най-вероятно българската страна ще поиска срокът да бъде удължен.

Според специалистите новата промяна и удължаване на срока се дължи на много сложните геоложки условия и закъснелите с близо една година получаване от страна на строителите разрешителни от румънската страна за предоставяне на достъп на испанската FCC Construccion на румънския бряг.

До момента на румънската страна строителите са изградили опитните пилоти и са завършили изпитанията им. Очакват се в близките дни и резултатите от извършените тествания. Румънската страна по договора трябваше да даде разрешителните за достъп до своя бряг до юни 2008 г., а те ги дадоха с почти година закъснение - на 15 май 2009 г.

За да бъде удължен с около 7 месеца срокът на договора е необходимо да се подпише допълнително споразумение към него. Европейската комисия чрез своите представители на последния проведен през юни мониторинг в курорта "Св.Константин и Елена" е била информирана от FCC Construccion и българските представители за случващото се на обекта и необходимостта от удължаване на сроковете. За да се удължи срокът е необходимо още да се подготвят необходимите документи и анекси към договора, което до момента българската страна не е сторила. Анексите са неразделна част от договора на инженера и контрактьора FCC Construccion.

Специалистите коментират, че това удължаване на крайния срок едва ли ще е последното. Към момента най-вероятния срок за завършване на моста се очертава средата на 2011 година. Но това е според най-оптимистичните прогнози, реалистите обаче са категорични- Дунав мост 2 ще бъде готов най-вероятно октомври-ноември 2011.

Проблемът с неразплатените суми със строители и инженерния надзор към момента също не е изчистен, довериха нашите източници. Очаква се на FCC Construccion да и бъдат платени от Министерството на транспорта суми от порядъка вече на около 20 млн. евро за извършени и фактурирани строителни дейности. Които дори са разписани и от надзора. Около 3 млн.евро към момента са и закъснелите и неплатените суми на супервайзърите - инженерния надзор на френско-британския консорциум Ingerop - High-Point Rendel.

Нашите източници довериха, че се очаква и промяна в сумите по договора на инженера за завършването на обекта. По договор сумата е около 6 млн.евро, а се очертава с новата промяна тя да достигне 9 млн евро.

Най-късно в края на септември инженерът на обекта ще трябва да одобри окончателно целия проект и съответно за това да му се заплати последната вноска от около 300 000 евро за последната проверка на проекта на испанците. Проектантът на FCC Construccion на мостовото съоръжение е Карлос Фернандо Касадо."
 

·
pustiniak-no translation
Joined
·
1,333 Posts
Фотоапарат ми в момента е на море,с телефон с горе-долу прилична камера също не разполагам.Евентуално може да измисля нещо от следващия месец,или да пусна брат ми с колелото да иде до там (мързела му е майката :D )
 
1 - 20 of 6921 Posts
Top