SkyscraperCity banner

1 - 20 of 369 Posts

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Discussion Starter #1
Na początek trochę historiihttp://darlowo.info/info.php?nazwa=historia&id=2

Port i latarnia morska

Pod koniec XVIII wieku Darłowo liczyło 2300 mieszkańców. Mimo pewnego ożywienia, a nawet rozkwitu w XIX wieku i na początku XX wieku, miasto nie wróciło do dawnego znaczenia. Spadło do roli małego miasteczka, położonego z dala od głównych szlaków komunikacyjnych. W roku 1939 Darłowo razem z Darłówkiem liczyło 8126 mieszkańców. Dzień 7 marca 1945 roku, był dniem wyzwolenia Darłowa.

Darłowo jako port jest równie stare, jak i gród. Do czasu wojny trzydziestoletniej było ono głównie miastem handlowo - morskim, a gospodarczy rozwój Darłowa powiązany był z morzem. Statuty miejskie zawierały rozporządzenia, mające na celu utrzymanie tego stanu rzeczy. Zabraniały one np. sprzedawania obcym swego udziału w statku i wymagały, aby każdy statek przez siedem lat pozostał własnością mieszczanina. Kto sprzedał obcemu swój statek wcześniej, był karany grzywną 100 florenów i tracił na siedem lat prawo do budowy nowego statku. Zasięg handlu morskiego ograniczał się głównie do basenu morza bałtyckiego. Lubeka i Gdańsk były głównymi portami, z którymi Darłowo utrzymywało kontakty. Mniej żywy był już handel z portami Holandii, Norwegii, Anglii i Szkocji. Statek francuski był w porcie darłowskim rzadkością. Gdy w roku 1573 wpłynął do portu statek Wilhelma Poitou z Rouen, na nabrzeże stawiła się cała rada miasta in corpore. W jednej z dwu karczm (jedna na wschodnim, druga na zachodnim brzegu Wieprzy) wypito z tej okazji dużo piwa. Urzędnicy portowi nie otrzymywali żadnego uposażenia, jedynie za bieganie dawano im tzw., "podeszwowe" w wysokości 8 marek rocznie.

W roku 1497 nawiedziła Darłowo straszna klęska. Silny sztorm spowodował, ze wody Bałtyku wystąpiły z brzegów i zalały miasto. W porcie zostały zniszczone wszystkie nabrzeża, a większość domów zniesiona przez fale. Cztery znajdujące się wówczas w porcie statki zerwane zostały z cum i wyrzucone na ląd. Jeden z nich znalazł się koło Żukowa, drugi w pobliżu kościoła Św. Gertrudy. W klasztorze woda zalała krużganki, a w kościele poziom wody sięgał do wysokości ołtarzy. W piwnicach zalało mnichom antałki z winem i piwem, którego nie można już było skonsumować. Gdy woda opadła, w ogrodach przed miastem znaleziono mnóstwo ryb.

Od roku 1331 Darłowo było pośrednim (przez Kołobrzeg), a od roku 1412 bezpośrednim członkiem Hanzy. Największy rozkwit nastąpił w okresie wojen z lat 1563-1570, kiedy to płynęło tylko do samej Szwecji lub przypływało stamtąd 100 statków rocznie. Jednocześnie handel lądowy przenikał daleko w głąb Polski.

W dniu 27 sierpnia 1568 roku weszła do darłowskiego portu eskadra polskich okrętów kaperskich, składająca sit z ośmiu jednostek. Eskadra patrolowała wody Bałtyku pomiędzy Bornholmem a Kołobrzegiem. Dowódca flotylli Andrzej Schmit pisał, że od rybaków i mieszczan, którzy się mocno ucieszyli z naszego przybycia, spotkało nas miłe przyjęcie. Była to prawdopodobnie ludność słowiańska.

Wojna trzydziestoletnia i związane z nią rabunki oraz rekwizycje zniszczyły dorobek lat poprzednich. Podupadły handel podniosła dopiero rozbudowa portu w czasach pruskich. Wojna siedmioletnia przyczyniła się do nowego, kolejnego zaniku żeglugi. Dopiero w wyniku akcji Fryderyka II polepszyło się pokolenie kupców i armatorów.
Za czasów Napoleona kupcy darłowscy wykorzystywali blokadę Anglii i bogacili się, przemycając towary angielskie do Europy. Od roku 1840, tj. od czasów przejęcia portu przez państwo, do roku 1887 dokonywała się rozbudowa darłowskiego portu. Z Darłówka wywożono w tym czasie: zboże, ziemniaki, drewno, płótno, spirytus, szkło, a przywożono: towary kolonialne m.in. węgiel, wyroby żelazne, materialny budowlane, zolom żelazny, sól glauberską i wapień.

Podczas gdy w roku 1872 darłowscy armatorzy posiadali 43 statki o nośności 6002 łasztów, to armatorzy z Kołobrzegu mieli tylko 33 statki o nośności 3242 łasztów, a Ustka 25 statków o nośności 1448 łasztów. Wchodząc do portu żaglowce wytracały swoja prędkość na grubej linie, która rozpięta była u nasady falochronów. Miała ona 60 metrów długości i 77 mm średnicy. Lina była umocowana do pala hamującego, znajdującego się u nasady falochronu wschodniego, a następnie obłożona na palu znajdującym się za nasada falochronu zachodniego i trzymana przez kilku ludzi. W roku 1910 weszło do portu 100 żaglowców i 206 parowców.

Po wyzwoleniu, w dniu 9 stycznia 1946 roku, duński statek "Helene" zapoczątkował przeładunki międzynarodowe w odzyskanym porcie darłowskim. Do końca stycznia obsłużono 17 statków, a w pierwszej połowie lutego, dalsze 24. Były to przeważnie statki bander szwedzkich, duńskich i fińskich. W tym krótkim czasie wyeksportowano około 65 tysięcy ton węgla. Małe szkunery brały po 100, 150 do 300 ton ładunku i często pod żaglami wychodziły z portu. Pomimo nieprzystosowania urządzeń i pracy tylko transporterami, przeładowano w sześciu miesiącach 1948 roku więcej niż w całym roku 1938. W ciągu dziesięciu miesięcy 1951 roku, mimo że był to rok, w których gwałtownie zaczęto ograniczać przeładunki, w porcie było 241 statków, które zabrały 45,3 tys. ton węgla, 2 tys. ton innych ładunków masowych i 800 ton drobnicy. Od roku 1951 Darłowo, tak jak wszystkie, małe porty, przestawiło się wyłącznie na rybołówstwo.

W roku 1885 u nasady falochronu wschodniego zbudowana została z czerwonej cegły licowanej nieduża parterowa stacja pilotów. Do południowej strony stacji przylega kwadratowa wieża. Na drugim piętrze wieży znajdował się pokój dyżurnego pilota, którego zadaniem była obserwacja redy i obsługa latarni. Pierwsza wzmianka o latarni morskiej pochodzi z 1715 roku. Wówczas to po obu stronach wejścia do portu ustawiono stawy świetlne. Obecna latarnia morska została zbudowana w 1885 r. u nasady wschodniego falochronu. Jej kwadratowa wieża przylegała wówczas do stacji pilotów. Aby zwiększyć zasięg światła w roku 1927 dobudowano trzecie piętro. Całkowita wysokość wieży wynosi 19,7 m. Natomiast zasięg jej wynosi 15 mil morskich (28 km).

Nie można pominąć także XVII - wiecznego mostu zwodzonego typu holenderskiego, który spinał przed laty dwa brzegi Wieprzy. Zbudowano go z myślą o zawijaniu do portu w Darłowie większych statków Jak na ówczesne czasy był on wspaniałym osiągnięciem technicznym. W roku 1977 został rozebrany i przeniesiony do Kręgu, gdzie uległ dewastacji. W trzynaście lat później powrócił do Darłowa. W chwili obecnej czynione są starania, aby most na nowo połączył dwa brzegi Wieprzy, bądź Grabowej. Dziś dawną funkcje mostu zwodzonego pełni most rozsuwany zwany potocznie UFO. Jest to stalowo - betonowy most o dwuprzęsłowej konstrukcji. Jego długość wynosi 58 metrów, szerokość 5, a nośność 3,5 tony, a na wschodnim brzegu znajduje się sterownia.
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Discussion Starter #2
http://darlowo.info/info.php?nazwa=miasto&id=3887

Nowy terminal w darłowskim porcie

"NM": Morska Agencja Gdynia Sp. z o.o. oficjalnie otworzyła w Darłowie przy ul. Portowej 11 nowy terminal przeładunkowy. - Mamy dwa nowe magazyny o łącznej powierzchni 7,5 tys. m. kw. - wylicza Michał Śmigielski, kierownik darłowskiego terminalu. - Do dyspozycji jest jeszcze nowoczesny taśmociąg i dźwig.

Kierownik liczy, że w przyszłym roku uda się przez Darłowo przeładować 100 tys. ton towarów. Terminal jest obliczony na lokalny rynek w powiecie sławieńskim i niedaleki powiat słupski i gminę Ustka. Z jeden strony trafiają do rolników nawozy, a z drugiej transportowane jest drogą morską zboże np. pszenica. - Z kolei zimą planowany jest przeładunek węgla oraz drewna - zapowiada M. Śmigielski.

Będący na otwarciu terminala burmistrz Darłowa Arkadiusz Klimowicz przypomniał, że miastu zależy na rozwoju portu i jego użytkowników. Według Leszka Walkiewicza, rzecznika prasowego Urzędu Miejskiego w Darłowie po skomunalizowaniu portu w ostatnich latach tutejszy samorząd, dzięki unijnemu wsparciu, zainwestował prawie 12 mln. na przebudowę portu i jego nabrzeży w Darłówku. Wyremontowano nabrzeża w dolnym porcie i drogi portowe. Dodatkowo, za kolejny milion złotych, wybudowano Mobilny System Ochrony Przeciwpowodziowej, który chroni tereny portowe przed zalewaniem. 

·
Registered
Joined
·
1,052 Posts
Jednego nigdy nie mogłem pojąć. Dlaczego port i spółka nim zarządzająca mają w nazwie "Darłowo" skoro większa część portu znajduje się w obrębie Darłówka ;)?
 

·
Registered
Joined
·
1,043 Posts
Teraz to w sumie bez znaczenia bo oba Darłówka to Darłowo:) A poza tym jakby nie patrzeć w samym Darłowie też jest dużo zabudowań portowych, ba nawet tych starszych/wcześniejszych:)
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Discussion Starter #5
Jednego nigdy nie mogłem pojąć. Dlaczego port i spółka nim zarządzająca mają w nazwie "Darłowo" skoro większa część portu znajduje się w obrębie Darłówka ;)?
Darłówko nie jest i nigdy nie było oddzielną miejscowością. To jest dzielnica Darłowa. A port jest dość duży i ma dzięki temu spore możliwości rozwoju. Swoim zasięgiem sięga poza Darłówko, do centrum Darłowa. W tekście o nowym terminalu MAG zdjęcia są już z Darłowa, a nie Darłówka.
 

·
Registered
Joined
·
1,052 Posts
^^ Wiem co gdzie się znajduje, bo spędziłem większą część swojego życia m.in w Darłowie ;) Tylko nie wiem czemu, zawsze zdawało mi się, że Darłówko to osobna miejscowość :D
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Discussion Starter #7
http://darlowo.info/info.php?nazwa=biznes&id=3924

Transport w rozmiarze XXL

Wincanton, twórca i dostawca zaawansowanych usług z zakresu łańcucha dostaw, wzbogacił swe doświadczenie o transport ponadgabarytowych ładunków.

W minionym miesiącu firma, miała okazję koordynować przewóz 11-metrowego kadłuba statku ze Stoczni w Szczecinie do Stoczni w Darłowie. Jest to kolejny transport ładunku nietypowego zrealizowany przez Dział Transportu Międzynarodowego Morskiego firmy Wincanton.

Przewozy ładunków ponadgabarytowych to szczególny rodzaj działalności spedycyjnej, wymagający dedykowanych rozwiązań. Dział Transportu Międzynarodowego Morskiego po raz kolejny udowodnił, że dzięki indywidualnemu podejściu i perfekcji operacyjnej, transport ładunków "trudnych" może być prostym zadaniem.

Przedmiotem ostatniego zlecenia był przewóz kadłuba statku o długości około 11 metrów, wysokości ok. 3 metrów i szerokości ponad 3 metrów. Aby umożliwić transport, ładunek został pocięty, a następnie przewieziony 200-kilometrową trasą ze Stoczni w Szczecinie do Stoczni w Darłowie.

- Chcielibyśmy, aby przewody ładunków ponadgabarytowych stały się naszą stałą usługą. Nawiązaliśmy już kontakty z przewoźnikami drogowymi, którzy specjalizują się w przewozie ładunków "trudnych". Liczymy na to, że nasze doświadczenie zdobyte w poprzednich przewozach zachęci kolejnych klientów do skorzystania z usług naszej firmy - mówi Ryszard Warzocha, Dyrektor Zarządzający CEE, Wincanton Polska.

Transport kadłuba to kolejny transport ładunku ponadgabarytowego przeprowadzony przez Wincanton Polska. Firma organizowała także transport kontenerów typu flack rack z ładunkiem maszyn chińskich dla polskiego odbiorcy.
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Discussion Starter #8
http://darlowo.info/info.php?nazwa=biznes&id=4058Mają zamiar ożywić handel rybny w porcie

"DS/NM": Krajowa Izba Producentów Ryb z siedzibą w Ustce szykuje się do przejęcia w użytkowanie Lokalnego Centrum Pierwszej Sprzedaży Ryb w Darłowie oraz do podpisania listu intencyjnego z darłowskim samorządem w sprawie budowy w tym porcie Centrum Odbioru Ryb Pelagicznych. Finał - 24 listopada w darłowskim ratuszu podczas nadzwyczajnego walnego zgromadzenie KIPR.

- Nasza aukcja rybna świeci pustką i dzięki KIPR zyska nowego ducha - zapowiada Arkadiusz Klimowicz, burmistrz Darłowa. - Wreszcie zacznie działać zgodnie ze swoim przeznaczeniem - dodaje.

Według burmistrza, aukcja ma być ściśle związana z planowanym Centrum Odbioru Ryb Pelagicznych. - Chodzi o odbiór śledzi i szprot z kutrów - wyjaśnia A. Klimowicz. - W naszym kraju nie ma nowoczesnych centrów, które się tym zajmują.

Centrum ma powstać w darłowskim porcie, w pobliżu aukcji rybnej. - Miasto przekaże nam aukcję w użyczenie - mówi Adam Jakubik, prezes KIPR w Ustce. - Liczę, że zacznie ona działać od początku przyszłego roku. - Jeżeli cena za kilogram dorszy będzie dobra, to na pewno tutaj będziemy je sprzedawać - zapowiada Daniel Manuszewski, rybak z pobliskiego Jarosławca.
Natomiast, według prezesa, wybudowanie Centrum Odbioru Ryb Pelagicznych szacuje się wstępnie na 9-12 mln zł.
- Sama idea jest w porządku - ocenia Jan Świstak, rybak z Darłowa. - Ze szprota i śledzia można bardzo dobrze wyżyć. Znam ludzi, którzy inwestują w duże jednostki do takich połowów.

Planowana inwestycja ma być sfinansowana w stu procentach z funduszy unijnych. Prezes liczy, że budowa rozpocznie się na przełomie kwietnia i maja 2010 roku. Warunkiem jest przekazanie przez miasto gruntu pod nową inwestycję.
 

·
Registered
Joined
·
2,084 Posts
puściłby tu ktoś z Darłowa od czasu do czasu jakieś zdjęcie statku towarowego zawijającego do tego portu?... :)
 

·
Great Ape Project
Joined
·
4,426 Posts
^^ Dokładniej: skok o 500% ;)
Ale jak prześledzić tę historię za ostatnią dekadę to horror jakiś, przeładunki z regularnością palpitacji (2004: 2 zawinięcia, 2005: 27 zawinięć, 2006: 45 zawinięć, 2007: 37 zawinięć, 2008: 2 zawinięcia itp.) Zrównoważonym rozwojem to ja bym tego nie nazwał :nuts:

^^ Wiem co gdzie się znajduje, bo spędziłem większą część swojego życia m.in w Darłowie ;) Tylko nie wiem czemu, zawsze zdawało mi się, że Darłówko to osobna miejscowość :D
To pewnie przez to galopowanie parę kilometrów przez pola. Termin "miasto policentryczne" nabiera tutaj nowego znaczenia :lol:

To miasto jest niezwykłe pod wieloma względami. Jakbym kiedyś nie trafił przypadkiem na notkę o Eryku Pomorskim, to nie wiedziałbym, że na Pomorzu takiego kozaka mieliśmy :)

Trochę szkoda, że Darłówek obrasta dzielnicami mieszkaniowymi. Port miałby większe szanse rozwoju, gdyby po jakimś czasie nie blokowali go naburmuszeni mieszkańcy, którym nie podoba się to, wokół czego bezmyślnie się przez lata budowali (i właściwie dotyczy to każdej infrastruktury, z lotniczą na czele).
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Discussion Starter #12
http://darlowo.info/info.php?nazwa=miasto&id=4188
Łódź rybacka Dar 22 wyciągnięta z dna.


"GK": Dzięki naszemu internaucie Jarosławowi Kowalczykowi możemy pokazać dokumentację fotograficzną z akcji wyciągania kutra, który zatonął w Darłowie.

Łódź rybacka zatonęła jeszcze przed świętami. - Na pokładzie nikogo nie było - uspokaja Małgorzata Tepurska, dyrektor Zarządu Portu Morskiego Darłowo. - Powodem zatonięcia łodzi najpewniej było oblodzenie kanału.

Dziś dźwig wyciągnął kuter z dna. Armator musiał zamówić specjalistyczny sprzęt na własny koszt. Mimo zimnego wiatru, akcji przyglądał się spory tłum przechodniów.
 

·
Królewskie Miasto Darłowo
Joined
·
1,233 Posts
darlowo.pl

Ożywienie w darłowskim porcie

Darłowo, 13 stycznia 2010 rokuW końcu października 2009 r. minęło dziesięć lat, od skomunalizowania portu w Darłowie i utworzenia Zarządu Portu Morskiego Darłowo spółka z o.o. Łącznie z dyrektorem spółki Małgorzatą Tepurską pracuje w nim 6 osób na 5,5 etatach. W porcie stacjonuje 47 kutrów rybackich i 15 jednostek turystyczno - wędkarskich. Na przestrzeni roku ubiegłego zostało zlikwidowane 7 jednostek rybackich, a jednocześnie przybyło 3 jednostki turystyczno - wędkarskie. Od paru lat zmniejsza się flota rybacka, a rośnie liczba kutrów przystosowanych do wędkarskich połowów ryb morskich.

Otwarcie przez Agencję Morską Gdynia nowego terminalu przeładunkowego w handlowej części portu, przyczyniło się w 2009 roku do wznowienia ruchu statków handlowych w porcie. W ubiegłym roku do portu zawinęło 19 jednostek handlowych (w 2008 r. - 2 jednostki). Statki pod banderami 9 państw przywiozły 9106 ton i wywiozły 14.661 ton towarów. Głównym ładunkiem przywozowym były: skałka wapienna i wapno, a wywozowym - zboża i nawozy. Łączne obroty ładunkowe wyniosły 23.767 ton. W sezonie letnim 2009 r. ZPMD odnotował rekordową ilość, bo ok. 300 wpływających do portu jednostek sportowo-rekreacyjnych. W porównaniu do poprzednich lat, w których wpływało do portu niewiele ponad 200 jachtów, widoczny jest wzrost uprawiania tej formy turystyki. ZPMD do obsługi żeglarzy dysponuje mini-mariną usytuowaną przy nabrzeżu usteckim. Na czas sezonu spółka zatrudnia pracownika, który opiekuje się przystanią.

Ważnym wydarzeniem dla ZPMD w 2009 r. było przystąpienie jako partnera zamiennego, za Miasto Darłowo do projektu unijnego pod nazwą Zachodniopomorski Szlak Żeglarski, sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego. Jest to ogromne wyzwanie, ponieważ do tej pory spółka nie realizowała tak znaczących inwestycji.

W ramach tego projektu ma powstać przystań jachtowa w basenie rybackim, wyposażona w dwa pomosty pływające na 80 miejsc postojowych. Pomosty mają być wyposażone w kolumny serwisowe w skład, których wchodzi dostawa energii elektrycznej i wody, oraz w kolumny ratownicze. Wykonawcą projektu przystani jest firma „Alpinur" sp. z o.o. Rozpoczęcie realizacji inwestycji planujemy w III kwartale 2010 roku a zakończenie w IV kwartale 2010 r.

Przez wszystkie lata działalności ZPMD utrzymuje stabilną kondycję finansową. Spółka generuje zysk finansowy oraz posiada płynność finansową, co pozwala na sprawne bieżące zarządzanie portem.
 

·
Do roboty za 5 złoty!
Joined
·
571 Posts
Dawno w Darłowie nie byłem, ale widzę, że w porcie trochę się zmieniło. Wiele kilomertów zrobiłem spacarując w tych okolicach :)
 

·
Banned
Joined
·
299 Posts
A ma ktoś jakieś dane na temat głębokości portu i jakie jednostki mogą tam wpływać?
 

·
Registered
Joined
·
12,076 Posts
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie informuje o:

przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Budowa basenu jachtowego z budynkiem administracyjnym w Darłowie” oraz „Przedłużenie Nabrzeża Słupskiego w Darłowie”, na terenie działek nr 1/53 i 1/22 w obrębie nr 02 m. Darłowo, gm. Darłowo”.

http://szczecin.rdos.gov.pl/index.p...skiego-w-darowie&catid=36:ogoszenia&Itemid=79
 

·
Królewskie Miasto Darłowo
Joined
·
1,233 Posts


Holownik Lucek kruszy lód w Kołobrzegu i Darłowie

W portach trwa walka z lodem. Od trzech dni to już nie przelewki. Mimo to wczoraj większość kołobrzeskich rybaków była w morzu.

(...)
Nieco inna sytuacja jest w Darłowie. – W morze mogą wypływać jedynie małe łódki stojące zaraz przy wejściu do portu. Pozostałe muszą czekać aż kra ustąpi – opowiadał nam wczoraj Zygmunt Paruzel, rybak z Darłowa. – Takich mrozów nie było już ładnych kilka lat. Rybacy czekają na lepszą pogodę.

Do Darłowa zawijają więc głównie statki handlowe. Od 15 stycznia było ich tutaj pięć. – Główny kanał, choć pływają po nim kry, jest zdatny do użycia. Z lodem radzimy sobie, korzystając z usług specjalnej jednostki – informowała Małgorzata Tepurska, dyrektor zarządu Portu Morskiego Darłowo. – Mniejsze kanały i basen są całkowicie zamarznięte, na przykład basen rybacki – dodała.
http://www.gk24.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100127/POWIAT02/886125458
 

·
Królewskie Miasto Darłowo
Joined
·
1,233 Posts


Darłowo> Port chce podwoić obroty

W darłowskim porcie zacumował m/s Defender z Norwegii, który zabierze ponad 1000 ton owsa.


Defender cumujący w porcie w Darłowie.

To już siódmy statek w tym roku mówi dyrektor ds. logistyki, transportu i dystrybucji Morskiej Agencji w Gdyni - Bartłomiej Pastwa. W roku 2009 Morska Agencja obsłużyła w Darłowie 21 statków, przeładowując prawie 30 tys. ton towarów.

Największy ze statków, który zawinął do Darłowa przywiózł 2165 ton nawozów. To był rekordowy jednorazowy przeładunek. Zdaniem Michała Śmigielskiego - dyrektora MAG, po odpowiedniej modernizacji, do portu w Darłowie mogłyby zawijać statki o zdolności przewozowej nawet 3000 ton. W roku 2010 Morska Agencja Gdynia planuje podwojenie obrotów handlowych w porcie Darłowo w porównaniu z rokiem ubiegłym.

Istnieje też duża szansa, że w najbliższych kilku latach poważnie zwiększą się masowe przeładunki piasków kwarcowych pochodzących z budowanej kopalni położonej koło Sulechowa w gminie Malechowo.

Do tego czasu powinna nastąpić jednak poprawa stanu dróg dojazdowych do portu oraz remont i modernizacja nabrzeży portowych w porcie wewnętrznym. Remontowi i modernizacji powinno także zostać poddane nabrzeże parkowe, mające blisko sto lat oraz nabrzeże refulacyjne.
 
1 - 20 of 369 Posts
Top