SkyscraperCity Forum banner

:)

Daytona w cieniu

1682 Views 9 Replies 8 Participants Last post by  odyseush
1 - 10 of 10 Posts
trochę bez pomysłu 7
Niby fajne, ale czegoś brakuje. Krzychu...zostań przy wieżowcach :D
8/10
Niby fajne, ale czegoś brakuje. Krzychu...zostań przy wieżowcach :D
8/10
Tutaj tez sa wiezowce:)

@1cm zaraz naprawie
^^ Nie no, mówię takie wiesz - Cikago (jak to mawia jeden z braci wiadomo jakich), Nowy Jork, Dubaj ;)
Wiem że Krzychu nie robił tego zdjęcia pod tę edycję i być może stąd te głosy, aby "zostać przy wieżowcach" itp.:eek:hno: (zal.pl) Ogólnie przyzwyczailiśmy się do czegoś zawsze "super". Tutaj patrząc przez pryzmat tematyki edycji można czuć pewien głód.
9/10
Takie trochę wrzucone na siłę (podobnie jak mój Myslovitz) ;)
Świetne zdjęcie, klimatyczne. Można poczuć chłód cienia wieżowców i mokrego piasku. Dokładnie wychwytuje chwilę zawieszenia między pustką ranka i chaosem południa. Zdjęcie z klasą. Dalekie od banału pocztówki i czarno-białych eksperymentów wiecznie niespełnionych artystów :lol: ;)
^^Dokładnie tak, tylko zamiast świetne ja wstawiam dobre :)

7/10
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top