SkyscraperCity Forum banner

'De Dikke Dame' op Zuid

2949 Views 22 Replies 14 Participants Last post by  julesstoop
6
St. Clara's 'De Dikke Dame' mockups

120 floors
650m tall

1


2


3


4


5


6


*Excuses voor de niet perfecte 'anti-aliased' renders*
See less See more
1 - 20 of 23 Posts
Niet je kwaliteit, Clara. Iets teveel Malmö/Valencia. Post maar Tarwewijk straattaferelen. Lente in Tarwewijk!
Bovendien wordt The Batavia Toren hoger ;)

See less See more
Een soort van Turning Torso en WTC gebouw. Lijkt meer op een 65 meter hoog gebouw dan op een 650 meter
met 650 meter hoog is hij op het dikste punt minstens 250 m breed.
Dat lijkt me iets veel.
Maak hem 250 m hoog en hij mag vandaag beginnen. :cheers:
Veel kritiek! :)

Dit is maar mijne eerste skyscraper!

Het is de bedoeling dat 'De Dikke Dame' op de locatie van de Oldebarneveld in de Afrikaanderwijk komt te staan. Een symbool van Rotterdamse samenhorigheid.

Het gebouw is ook verlaagd in hoogte, dit door geld problemen bij dr. Alfonso.

See less See more
Een mogelijke andere locatie voor 'de Dikke Dame'* Excuses voor de 'sloppy composite finish' *
See less See more
Hij is prachtig maar heb je al een potentiele huurder. :)
Hoe los je die schuine verdiepingen op? Of is dat alleen de bekleding?
@th0m: De glazen 'shell' is organisch. De verdiepingen zijn gewoon loodrecht met de grond opgestapeld. Dus op elke verdieping zit niet perse een rij met volle ramen aan de zijkant. Een verdieping heeft in de meeste gevallen een combinatie van ramen.

*Opmerking -> Ik krijg de indruk van jullie dat jullie liever kwantiteit boven kwaliteit hebben.

**Opmerking -> Ik merk ook dat er heel serieus wordt gedaan. Dus verwacht vanaf nu ook serieuzere / saaiere designs. Dus geen 'freedom tower' gedoe.
Ik ga toch echt voor de kwaliteit hoor. Maar dat design gebouw van jou vind ik gewoon te dik en te groot
MS Paint rules :nocrook:
Ik vind het wel een goed ontwerp, lekker origineel.Dit is dus echte dikke density.
ik word al zeeziek als ik er alleen maar naar kijk ...
Ik word ook erg misselijk als ik richting Noord kijk! :)
Volgens mij wordt-ie mooier als je 'm op z'n... nee háár kop zet :)
1 - 20 of 23 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top