Skyscraper City Forum banner
1 - 14 of 14 Posts

·
Premium Member
Joined
·
14,360 Posts
Discussion Starter · #1 ·
In de tijd dat ik 'in Amsterdam' woonde, woonde ik in werkelijkheid in de twee enclaves die Amsterdam Zuidoost nog van de rest van de stad scheiden: Diemen en Duivendrecht. Dat ik daar woonde had meer met toeval te maken dan dat er sprake was van bewuste keuzes: in Diemen kwam ik bijvoorbeeld terecht omdat ik als woningzoekende student stond ingeschreven en hier de eerste kamer vrijkwam.

Toen ik jaren later naar Duivendrecht verhuisde, had ik inmiddels een aardige interesse ontwikkeld in de lokale en regionale infrastructuur. Daardoor vielen me ook wat vreemde dingen op in Diemen en Duivendrecht. Zo besloot ik, toen ik nog maar net in Duivendrecht woonde, dat het een goed idee was om vanaf de A10 afrit s111 te pakken om daar naar rechts (lees: in zuidelijke richting) mijn weg te kunnen vervolgen. Mijn oriëntatiegevoel zei me namelijk dat ik zo op de Van der Madeweg zou uitkomen. Groot was dan ook mijn verbazing en teleurstelling toen bleek dat de weg hier doodliep op een anoniem bedrijventerreintje - Entrada.

Bij het verhuizen van mijn spullen van mijn flatje in Diemen naar mijn appartementje in Duivendrecht pakte ik ook vaak de fiets. De route bracht me door Diemen-Zuid, waar het fietspad door een brede groenstrook slingerde die opvallend autovrij was. Het fietspad liep vervolgens Duivendrecht in onder een breed viaduct in de Gooiseweg door. Er leek hier voldoende ruimte te zijn voor een verlenging van de Van der Madeweg in oostelijke richting.

En toen ik de liefde vond in Arnhem - waar ik inmiddels ook woon - maar nog geen auto tot mijn beschikking had, pakte ik de trein vanaf station Bijlmer (want stoppen op Duivendrecht deden de intercity's naar Nijmegen al jaren niet meer). Het fietstochtje naar het station voerde onder brede viaducten in de spoor- en metrobanen door die Duivendrecht van Venserpolder scheiden. Ook hier leek weer ruimte te zijn voor het doortrekken van de Dolingadreef.

Dat hier iets aan de hand was, kon ik ook wel op kaarten zien. Waarschijnlijk waren er in het verleden plannen geweest die uiteindelijk nooit zijn uitgevoerd. Maar wat er aan de hand was, en waar die ontbrekende schakels in het wegennet precies hadden moeten liggen? Dat bleef me lange tijd onduidelijk. Ook via Topotijdreis werd ik niet veel wijzer.

Een twitterdiscussie zette me per toeval op het juiste spoor - pardon, de juiste weg. Op zijn blog omschrijft Vincent Kompier in een tweedelige reeks de geschiedenis van de ontbrekende dreven die, in navolging van de opzet van de Bijlmer, ook in Diemen en Duivendrecht gebouwd hadden moeten worden. De geschiedenis daarvan is nauw verweven met de weerstand die jarenlang geboden is aan het oprukkende Amsterdam. Dat heeft de gemeenten dan misschien wel zelfstandig gehouden, maar als doorgaande fietser of automobilist heb je heel weinig aan dat wapenfeitje.

Kompier legt in het eerste deel - Gooise Knoop - uit wat er zoal in Diemen werd gepland en uiteindelijk (niet) werd uitgevoerd. Dat bood mij eindelijk een antwoord op de vraag hoe de Van der Madeweg naar Diemen doorgetrokken had moeten worden: Als 'Diemerdreef', die bovendien aansluiting had moeten bieden op twee andere dreven: de Bergwijkdreef (die tegenwoordig ophoudt bij station Diemen Zuid, en in de toekomst ook als loodrechte, opgehoogde dreef zal ophouden te bestaan vanwege Holland Park) naar Amsterdam Zuidoost en de 'Bijvankdreef', die had moeten aansluiten op de Amsterdamse Middenweg. De Diemerdreef zelf zou uiteindelijk in de bestaande Ouddiemerlaan zijn overgegaan.Aan de Duivendrechtse kant valt ook nog het nodige te vertellen over de ontbrekende aansluitingen op de Van der Madeweg. Dat licht Kompier nader toe in het tweede deel - de Dolende Dolingadreef. In die blogpost staan de verklaringen voor het brede viaduct in spoor- en metrobanen in het verlengde van de Dolingadreef en de missende verbinding tussen Van der Madeweg en s111.

Gelukkig was men indertijd nooit te beroerd om alvast wat dijklichamen op te werpen in afwachting van toekomstige ontwikkelingen. In Duivendrecht heeft nog jaren een dijklichaam aan de Van der Madeweg gelegen waar de aansluiting met de Dolingadreef had moeten komen:Met die extra kennis op zak kon ik eindelijk ook eens op Topotijdreis op zoek gaan naar sporen van deze nooit gebouwde dreven. Op een detailkaart van de regio uit 1985 (circa) staan de dijklichamen nog goed weergegeven:Daarop vallen dan ook de ontbrekende schakels in te tekenen. Van links naar rechts:
  • Donkerblauw: verbinding s111 - Van der Madeweg
  • Rood: verlengde Dolingadreef
  • Paars: Bijvankdreef: verbinding Middenweg - Diemerdreef
  • Blauw: Diemerdreef (verlenging Van der Madeweg naar Ouddiemerlaan)
  • Groen: verlengde Bergwijkdreef

En als bonus: het mogelijke tracé (zwart) van de metroverbinding Gaasperplas - Geuzenveld uit het Plan Stadsspoor. Toch nog een beetje een spoors element in deze wegenpost.Veel van deze nooit gebouwde dreven zijn tegenwoordig niet meer in het landschap herkenbaar. Op de plek waar de Dolingadreef op de Van der Madeweg had moeten aansluiten zijn later huizen gebouwd; het dijklichaam werd hiervoor afgegraven. Eén dijklichaam is nog goed te vinden: dat voor de aansluiting tussen de s111 en de Van der Madeweg. Pak de metro naar station Van der Madeweg en loop naar de flats in Duivendrecht. Aan de linkerkan, tussen de woonflats en de kantoren van Entrada, is dan nog deze verhoging in het landschap te zien:

 

·
Registered
Joined
·
7,395 Posts
Interessant, nooit bij stilgestaan eigenlijk. Ik zou sowieso verdwalen in Diemen, Duivendrecht en Zuidoost(is me ook weleens overkomen). Die missende schakels maken het er niet makkelijker op de (logische) weg te vinden. Met of zonder die schakels is het wegennet aldaar natuurlijk sowieso warrig.
 

·
Registered
Joined
·
4,400 Posts
Top stuk over gebieden die ik goed ken, en die inderdaad vaak niet echt duidelijk te navigeren zijn.

In mijn hoofd bestond trouwens altijd het idee dat de verbinding S111-Van der Madeweg er ooit is geweest, maar dat die is weggehaald om sluiproutes tegen te gaan. Ik zal dit wijten aan het Mandela-effect.

Dan maar wat updates die hopelijk wel kloppen:
- het Entrada-gebied gaat op de schop; er komt woningbouw voor in de plaats. En dan komt er eindelijk een verbinding S111-Van der Madeweg: een fietsverbinding ;)
https://www.ouder-amstel.nl/projecten/publicatie/entrada

- op een deel van de plek waar de Diemerdreef had moeten komen, is uiteindelijk een busbaan gekomen (groen en blauw op de kaart van Alargule). Vanwege Holland Park is er nu sprake van dat deze busbaan aangepast zal worden en open zal gaan voor regulier autoverkeer. Zo komt er dus toch nog een soort Diemerdreef-light.
 

·
Unregistered User
Joined
·
3,277 Posts
^^
Dat moet heel vervelend zijn, zo'n spookbeeld van een wegaansluiting in je hoofd. Maar ik zal je uit de droom helpen: dat stuk weg heeft inderdaad echt bestaan. Tot iemand op een mooie dag ergens in de jaren tachtig besloot dat bereikbaarheid ook niet alles is. Sindsdien is het daar omrijden stilstaan. Wel eigenaardig dat die verbinding het kennelijk nooit tot topografisch kaartmateriaal geschopt heeft.
 

·
Premium Member
Joined
·
14,360 Posts
Discussion Starter · #8 · (Edited)
^^
Dat moet heel vervelend zijn, zo'n spookbeeld van een wegaansluiting in je hoofd. Maar ik zal je uit de droom helpen: dat stuk weg heeft inderdaad echt bestaan. Tot iemand op een mooie dag ergens in de jaren tachtig besloot dat bereikbaarheid ook niet alles is. Sindsdien is het daar omrijden stilstaan. Wel eigenaardig dat die verbinding het kennelijk nooit tot topografisch kaartmateriaal geschopt heeft.
:sly:

De A10 oost werd hier, inclusief afrit, pas in 1990 opengesteld. Dus als het besluit tot vermindering van de bereikbaarheid al uit de jaren '80 stamt, klopt er iets niet in chronologische zin.

Edit: maar je lijkt wel gelijk te hebben. Zoom maar eens in via Topotijdreis, anno 1995.
 

·
Unregistered User
Joined
·
3,277 Posts
^^
Hoogstpersoonlijk overheen gereden, en me verbaasd over de latere afsluiting. Dat zal dan ergens rond '95 geweest zijn. In mijn herinnering was de Johan Blookerweg overigens niet het rare kronkeltje dat de topograaf ervan gemaakt heeft (kennelijk waren de eerste panden van Blokkada toen al zo'n beetje op het tracé van die weg gebouwd) maar een fatsoenlijke rechte dreef, die met een T-kruising op de Van der Madeweg aansloot.
Ik meen zelfs dat het verkeer op het westelijke deel van die weg voorrang moest geven aan het verkeer vanaf de Blookerweg, maar dat durf ik niet onder ede te verklaren.

Edit: we hebben beeld, maar kennelijk zat die kronkel er toch wel in...

Geleend van http://www.devrijecultureleruimte.nl/Duivendrecht%20structuurvisie.html
 

·
Registered
Joined
·
4,400 Posts
^^
Hoogstpersoonlijk overheen gereden, en me verbaasd over de latere afsluiting. Dat zal dan ergens rond '95 geweest zijn. In mijn herinnering was de Johan Blookerweg overigens niet het rare kronkeltje dat de topograaf ervan gemaakt heeft (kennelijk waren de eerste panden van Blokkada toen al zo'n beetje op het tracé van die weg gebouwd) maar een fatsoenlijke rechte dreef, die met een T-kruising op de Van der Madeweg aansloot.
Dat dacht ik ook. Dit rare stukje asfalt zou er een overblijfsel van kunnen zijn:
https://goo.gl/maps/Fh8ZuyWfWfm

Of wellicht was het wel met die rare kronkel, en is op het eerste stuk daarvan later dat extra parkeerterreintje aangelegd.

Ik meen zelfs dat het verkeer op het westelijke deel van die weg voorrang moest geven aan het verkeer vanaf de Blookerweg, maar dat durf ik niet onder ede te verklaren.

Bedoel je dat als je bijv. vanaf de A10 Zuid hier de A10 afkwam, en richting Spakerweg/Bijlmerbajes wilde gaan, je voorrang moest verlenen aan verkeer dat vanaf Entrada kwam? Volgens mij was dit zelfs tot in 2002/2003 nog zo.
 

·
Unregistered User
Joined
·
3,277 Posts
Zou kunnen, maar ik bedoel dat je op de Van der Madeweg komende vanaf het voormalige metrostation Duivendrecht (nu Van der Madeweg, inderdaad) voorrang gaf aan verkeer dat van links over de Blookerweg kwam.
 

·
Registered
Joined
·
1,808 Posts
De afsluiting is volgens mij goed te verantwoorden als je kijkt naar de drukte. Nu wordt het verspreidt over 2 op- en afritten van de A10 met een grotere buffer naar de snelweg toe. Zou men deze weg hebben aangehouden, dan zou het verkeer een 'shortcut' hebben en komt er verkeer van alle kanten op een kleine op- en afrit.
 
1 - 14 of 14 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top