SkyscraperCity Forum banner

De foute en goede aanpak in architectuur voor probleemwijken

6729 Views 44 Replies 13 Participants Last post by  Niyyu
...
1 - 20 of 45 Posts
Ja, zo als je al zei is dit een typisch voorbeeld van slecht, kortzichtig beleid. Het probleem is waarschijnlijk dat deze wijken bekend staan als probleemwijken, en dat er gebouwd moet worden voor lagere inkomens. Gemeenten durven dan waarschijnlijk niet al te hoge eisen aan de architectuur te stellen, en kiezen voor lange bouwblokken om de kosten te drukken.

Jammer dat door deze ''goedkope'' oplossing de problemen maar voor maximaal 30 jaar ''opgelost'' worden, want waarschijnlijk zijn deze huizen dan al weer zo verpauperd dat ze opnieuw afgebroken moeten worden.

Ook speelt waarschijnlijk pure desintresse en gebrek aan ambitie bij alle betrokken partijen een rol. Vroeger kon het immers wel, een architectonische en stedenbouwkundig interresante volksbuurt neerzetten.
^^ Mee eens, dat zal idd wel een rol spelen, maar het mag vaak ook niks kosten en dan maak je geen mooie architectuur.
Architectuur is niet zozeer de issue in de wijken in heel west en op zuid, maar wel de eenzijdige samenstelling van het wat minder verfijnde en intellectueel uitgedaagde deel van de Rotterdamse bevolking. De enige - echt enige manier om daar nog wat van te maken is om minimaal de helft, driekwart liefst, van al die wijken te slopen en herbouwen met variatie in woningtype, woninggrootte, dichtheden en vooruit, bouwstijlen.
Deze oersaaie rommel is ook rijk vertegenwoordigd in de Schildersbuurt in Den Haag. Het ziet er inderdaad niet uit, maar het is gelukkig dan ook goed weggestopt in de wijk. Langs de grotere en doorgaande wegen is vaak nieuwbouw te vinden van betere architectuur. Eigenlijk snap ik ook wel waarom men vaak niet zoveel investeert in mooie nieuwbouw in achterstandswijken, want het blijft sowieso een bende. Zolang dezelfde mensen terugkomen met dezelfde desinteresse in de eigen omgeving, zal een wijk er niet beter op worden. Vuilniszakken worden gewoon op straat gegooid, mensen zetten hun stereotoren er niet zachter om, schotels en waslijnen worden weer aan de gevels gehangen en groepjes hangjongeren vinden hun stekkie uiteindelijk toch wel weer terug. Mooie of lelijke architectuur, dat maakt op zo'n plek helemaal niet uit.
Gisteren was ik voor het eerst sinds lange tijd in de Zaagmolenstraat: wat een domper met die nieuwbouw! Je ziet dat het gebouw erg schril afsteekt tegen de rest van de straat. Rondom heen wervende teksten van de plaatselijke woningcorporatie die meent leven in de wijk terug te krijgen. :eek:hno:
Op deze manier wordt het natuurlijk nooit wat met de stad.
Ik snap je punt, maar nu zie ik ook die trespa op de achtergrond (achter het plein). :(
ja dat trespa is idd verschrikkelijk.
het is anders wel een winstpakker voor een van de weinige nog echt rotterdamse bedrijven: HAL Investments.
G
Architectuur is niet zozeer de issue in de wijken in heel west en op zuid, maar wel de eenzijdige samenstelling van het wat minder verfijnde en intellectueel uitgedaagde deel van de Rotterdamse bevolking. De enige - echt enige manier om daar nog wat van te maken is om minimaal de helft, driekwart liefst, van al die wijken te slopen en herbouwen met variatie in woningtype, woninggrootte, dichtheden en vooruit, bouwstijlen.

Daar komt 't wat mij betreft ook op neer, wat overigens het onderliggende probleem niet echt oplost. Ik vrees dat de regio ook geen harde eisen kan stellen aan de randgemeenten zoals Barendrecht wat betreft het realiseren van meer sociale woningbouw, wat tot een betere spreiding van de Bloem van Zuid zou kunnen leiden. Barendrecht zuigt nu juist de nog resterende beter opgeleiden weg, die intussen wel blijven profiteren van allerlei collectieve voorzieningen in Rotterdam.
^^Genoeg reden dus voor een annexatie ;)
Daar komt 't wat mij betreft ook op neer, wat overigens het onderliggende probleem niet echt oplost. Ik vrees dat de regio ook geen harde eisen kan stellen aan de randgemeenten zoals Barendrecht wat betreft het realiseren van meer sociale woningbouw, wat tot een betere spreiding van de Bloem van Zuid zou kunnen leiden. Barendrecht zuigt nu juist de nog resterende beter opgeleiden weg, die intussen wel blijven profiteren van allerlei collectieve voorzieningen in Rotterdam.
Daarom moet je in verpauperde wijken ook de grootste kwaliteiten opzoeken en die tot de laatste druppel uitmelken. Waarom wonen hoger opgeleiden bijvoorbeeld wel graag in Noord, ondanks ook daar de sociale problematiek? Ligging, historische panden/straten en parken als je het mij vraagt.
In West kan hetzelfde gaan gelden, komt alleen nu nog niet uit de verf, daarvoor moet de balans net meer doorslaan naar koopwoningen en gerenoveerde straten.
Op Zuid heb je nauwelijks historische gedeeltes die de moeite waard zijn. Waar ze zijn, zijn het al vrij aangename plekken. De rotte plekken zijn toch echt de puinhoop rondom Zuidplein en Pendrecht. Die laatste wordt m.i. niet perfect maar iig wel aangepakt, nu Zuidplein nog. Je hebt de bereikbaarheid, de stadse drukte en een enorm net opgeknapt park. Als daar nou eens groots op ingehaakt wordt hoef je kansarme mensen misschien niet weg te jagen, maar wordt het vanzelf gemengd.
Grootschalige sloop is daar sowieso onvermijdelijk. Het wordt nu uit angst nog niet bespreekbaar gemaakt, maar het zal niet lang duren.
See less See more
1 - 20 of 45 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top