SkyscraperCity Forum banner

'de Gouden Koning' -> de laatste uit deze serie designs

2691 Views 14 Replies 8 Participants Last post by  lffıs
'De Gouden Koning'

Hotel, Casino, Snackbar & Harem op Zuid

See less See more
1 - 15 of 15 Posts
Ik bespeur een voorkeur voor vrouwelijke vormen. Of Barbapapa, dat kan natuurlijk ook. :)

See less See more
@Jan: Mijn inspiratie was 'mr. Blobby'
. Ik weet niet wie die 'mr. Men' rip offs zijn... maar zij vormen absoluut geen inspiratie voor mij. ;)
See less See more
Opvallend vormverschil tussen mannelijke en vrouwelijke Barba's. Barba-Benno was altijd mijn favoriet. :)
is dat die behaarde?
Die vond ik altijd stoer.
het is een portugese wijnfles met een halve sinaasappel op de top.
Oranginaaaaaaah!

Maar uh, nee dank je.
Ik vind deze 'Mr. Blobby' eigenlijk maar een eng beest als je het mij vraagt.

See less See more
hééé
'geen fotos quoten toch?
eusebius said:
hééé
'geen fotos quoten toch?
Oké, sorry!
@Jan: Ik heb zelfs de Christmas nr #1 van Blobby thuis liggen.
Haha, ik vind dit ontwerp niet echt fantastisch, zie er wel de humor van in.

Ik vond de blauwe bloem de mooiste van de reeks.
kun je niet een echte gabbermix van Mr Blobby maken?
Ha nouw van mij mag ie gebouwd worden hoor! Stel je voor dat deze toren mooi bling blingt op een mooie zomerdag als vandaag. Je ziet m vanuit de hele stad. Dat moet wel mooi worden :)
1 - 15 of 15 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top