SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 24 Posts

·
Registered
Joined
·
155 Posts
Discussion Starter · #1 ·
De stad Groningen, een ramp voor de automobilist, maar een feest voor de fietser. Vrijwel geen weg is er onbegaanbaar voor de tweewieler. Niet voor niets werd Groningen in 2002 uitgeroepen tot De Fietsstad van het Jaar.

Als fietser mag je overal langs, getuige de vele uitzonderingsbordjes:De mooiste bordjes van de stad. :)
 

·
hemelschraper
Joined
·
2,035 Posts
Mooi collage. Het verkeersbeleid in Groningen is echt waanzin. Ik heb anderhalf jaar aan de Steentilstraat gewoond. In deze straat is het eenrichtingsverkeer, op zich geen probleem natuurlijk, maar de gemeente speelde het klaar om binnen die 18 maanden de richting drie (!) keer te wijzigen.
 

·
Stadtaffe
Joined
·
2,743 Posts
:cheer: Fantastisch! :cheer:

Leuke is dat je stiekum ook nog een stuk van de stad mee krijgt op deze foto's.

Vraagje: waar is de 4e foto in kolom 3 genomen? Kan hem niet plaatsen :bash:
Edit: ik gok Stoeldraaierstraat?
 
1 - 20 of 24 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top