SkyscraperCity Forum banner

'de Oude Da Lek' -> nog een design voor Zuid

6811 Views 9 Replies 9 Participants Last post by  6fran
'de Oude Da Lek'

See less See more
1 - 10 of 10 Posts
Wat zeggie?!? Is het DAK LEK!?!?!? ?)
Tja.. St Clara ik vind het leuk dat je allemaal nieuwe ontwerpen presenteert, maar ik heb mijn droomontwerp er eerlijk gezegd nog niet tussen gevonden. Dit ontwerp doet mij veel denken aan een andere scheve toren
See less See more
Oeeww die is wel erg scheef zeg! Wat denk je daarmee te bereiken? Ik denk niet dat zó schuin nou zo mooi wordt. Misschien is het leuker om waar nu nog die 'buis' loop ook te vullen met kantoren, zodat je een boog van bebouwing krijgt. Dat zou wel mooi zijn!
een beetje van Pizza en een beetje van Senseo....
Vanwaar de naam Da Lek? Zie BBC TV aanstaande zaterdag: Doctor Who is terug. Compleet met de Daleks en de Tardis. Krijgt R'dam Zuid dan soms ook nog een Tar Dis?!?
Mijn favo van de vier die ik gezien heb nu!
Whahahahahahaha
@Balikbayan: De Tardis is ook een idee voor een toren, maar ik vond een Dalek op Zuid veel toepasselijker. Wel een ouwe met een stok. Die dingen zijn erg oud nu. Ik heb gelezen dat er zaterdag iemand wordt opgegeten door een biobak! :) :) Ik kan niet wachten. Dr. Who is back!
Echt heel tof ontwerp! Als dat bouwtechnisch zou kunnen zou dat echt een landmark zijn voor Rotterdam!
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top