SkyscraperCity Forum banner
1 - 18 of 18 Posts

·
Registered
Joined
·
7 Posts
Discussion Starter · #1 ·


" 1. MILIEURAMPEN TE VOORKOMEN DOOR INTEGRATIE WONEN EN WERKEN


Onze milieu-problemen worden goeddeels veroorzaakt door de vreemde stedenbouwkundige opvatting van na de tweede wereldoorlog, dat wonen, werken en recreëren zodanig ver van elkaar verwijderd moeten zijn, dat mensen zonder auto niet meer kunnen functioneren. In veel westerse landen is het zelfs verboden wonen en werken te combineren, want voor werken hebben we bedrijventerreinen, voor wonen woonwijken en voor winkelen winkelcentra. Voor de geringste dagelijkse aktiviteit hebben we daardoor de auto nodig. Verblind door de onterechte overtuiging, dat economische groei ons in z'n algemeenheid steeds maar gelukkiger zal maken, heeft de na-oorlogse politiek geen enkel oog gehad voor een effectief grond- en energie-besparend stedenbouwkundig beleid, waardoor we nu zitten met ernstige milieu-problemen, zoals een toekomstig energie-tekort, files, verkeersongevallen, luchtvervuiling, stank en lawaai. Terwijl we met onze rijke vingertje steeds maar naar de arme derde wereld wijzen, als die omwille van hun economische vooruitgang te veel bomen omhakken, houden we er zelf een vele malen schadelijker energie- en grondverslindende politiek op na. We zien wel de splinter in andermans ogen, maar niet de balk in eigen oog. Wereldwijd is er een beangstigend gebrek aan visie over mogelijke oplossingen voor deze milieu-problemen. "Kijk verder op de site: http://www.piramidestad.nl/index.html

Volgens de site niburu.nl:

"Piramidestad

En dan zijn er de meer futuristische plannen. Zoals de piramidestad van architect Aad Breed. Hij heeft een alternatief bedacht voor de nieuwbouw in Almere (60.000 woningen erbij in 2030). Zijn piramidestad, die enigszins doet denken aan Machu Picchu, bestaat uit tientallen blokken met een plein in het midden, die laag voor laag de hoogte ingaan."

Weet iemand hier meer over en wat vinden jullie van het ontwerp? Zou je erin willen wonen?
 

·
Live from the sky!
Joined
·
3,281 Posts
Leuk concept wel! Ik geloof zelf niet zo heel erg in die 'gemaakte' omgevingen op zo'n grote schaal. Een stad moet echt groeien en evolueren om een prachtige stad te worden. Daarnaast denk ik ook dat zoveel groen niet echt nodig is. Een centraal park zoals Central Park in NY trekt me veel meer aan. Ik zou hier zelf iig niet willen wonen ook omdat het me gewoon heel eentonig lijkt.

Alleen niburu.nl als bron..... doe dat alsjeblieft nooit meer:lol:
 

·
Registered
Joined
·
1,698 Posts
Er zit wel wat in het idee. Maar het is vooral luchtfietserij en dromen.

Toch spreekt het idee van een "mensennest" zoals deze mij wel aan.
Ik denk dat steden op termijn misschien uit zichzelf al een vergelijkbare voorm aan kunnen nemen omdat er niet nog meer groen opgeslokt mag worden.
 

·
Registered
Joined
·
870 Posts
Hoewel ik het door toeristen ogen wel heel graag zou willen zien zou ik me niet prettig voelen in zo een blok, doordat je helemaal geen ruimte meer hebt voor je eigen indentiteit. Alles is het zelfde. Dit idee is volgens mij een heel goed voorbeeld van een utopie.
 

·
Registered
Joined
·
1,246 Posts
Wat een vreemd plan zeg, zo'n stedelijke piramide. Wat wordt er (behalve vervoersstromen) gedaan met de ruimte in de berg? Het is alsof je een stad op een heuvel bouwt, daar is verder niets unieks aan. Als je nu gewoon de wegen niet in de berg stopt, maar gewoon onoverdekt laat, en de gebouwen doortrekt tot aan de grond, dan is het toch een The Grid model van New York inclusief alle functiemenging en bewegingsvrijheid? Snap niet wat in godsnaam het voordeel is van zo'n berg.
 

·
×××
Joined
·
894 Posts
Jammer dat er niet wordt geleerd van het verleden. Mensen kunnen simpelweg niet gedeien in revolutionair nieuwe woningbouw. Hoewel ik een sterke voorstander ben van grote dichtheden en integratie van wonen-werken, zou deze beter op andere manieren kunnen worden geïntegreerd in bestaande steden: woonflats tussen werktorens (a la Zuidas maar dan op grotere schaal), waarbij subsidies dermate worden toegepast dat het voor mensen heel aantrekkelijk wordt om dichtbij hun werk gaan wonen...
 

·
Moderator
Joined
·
55,047 Posts
Wonen in appartementen is in Nederland echter niet zo heel populair, meestal door mensen die geen alternatief hebben. Ik denk ook niet dat zo'n concept dan zou aanslaan, interessant is het wel, maar die grote plansteden in de wereld zijn nou ook niet echt geweldig. Steden ontwikkelen zich vanzelf, en dat kost tijd. Daarnaast heb je nog het probleem dat in Nederland alles een bepaalde bestemming heeft, maar dat functiemenging niet zo gebruikelijk is. Wonen op locatie A, werken op locatie B, retail op locatie C, recreatie op locatie D, etc.
 
1 - 18 of 18 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top