SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

·
-
Joined
·
3,637 Posts
Discussion Starter · #1 ·

·
Registered
Joined
·
9,299 Posts
Misschien als het even meezit, en de seismologie het toelaat, rolt deze reus wel onze kant op ;) .

Maar zonder gekheid, zo gaan alle gebouwen er in de toekomst uitzien .......en daar ben ik me zo goed al zeker van !!
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top