SkyscraperCity Forum banner
1 - 20 of 26 Posts

·
Registered
Joined
·
581 Posts
Discussion Starter · #1 ·
uit de HC (7/4/2005):

Honderd meter hoog langs A13
DELFT | In het centrumgebied van Technopolis, de beoogde nieuwe TU-wijk voor hoogwaardige bedrijvigheid, mogen drie 'hoogteaccenten' van maximaal honderd meter verrijzen. Het karakter van dit centrumgebied wordt benadrukt door een hoge dichtheid van bebouwing: tot 75 procent en krijgt een bouwhoogte van maximaal veertig meter.

--------------------------

Hmm, "hoogteaccenten", subtiele omschrijving om tegenstanders in de luren te leggen?
 

·
Registered
Joined
·
3,154 Posts
Ik studeer op 28 april aanstaande af op de ontwikkeling van dit sciencepark. Het moet een van de grootste scienceparken van Europa worden en verreweg de belangrijkste van nederland. Het bovenstaande artikel is letterlijk overgenomen uit het bestemmingsplan. Enige nuancering is uiteraard wel op z'n plaats, al willen ze 600.000 m2 realiseren, ik ken geen R&D bedrijven die in kantoren van 100 meter hoog zitten.
 

·
Registered
Joined
·
8,473 Posts
Hoogbouw van 100m lijkt inderdaad wat ambitieus voor zo'n gebied. Wellicht houden ze zich niet zo strikt aan het technische karakter, op het Delftechpark zit inmiddels immers ook een grote accountant.
 

·
Let it bee
Joined
·
456 Posts
@Basshead:
hoever strekt dit gebied zich uit? Er is namelijk ook een plan voor een fors bedrijvenpark langs de Doenkade, bij Zestienhoven. Toen ik destijds over de plannen geïnformeerd werd moest een soort as tussen de Erasmus en TUDelft worden met veel hoogwaardige technologie. Is dit hetzelde plan? En hoever strekt het plan zich uit langs Zestienhoven?
 

·
Registered
Joined
·
3,154 Posts
@Michiel, dat er bedrijven als Wallast op Delftechpark zitten is een fout geweest waar men bij Technopolis van heeft geleerd. Als teveel soorten bedrijven bij elkaar zitten heeft een technocluster simpelweg te weinig toegevoegde waarde.

@Scarlet Bee, dat is niet hetzelfde plan, dat terrein bij Zestienhoven wordt wel een kennisintensief bedrijventerrein, genaamd Schieveen. Tesamen met Technopolis moet Schieveen de 'kennisboulevard A13' gaan vormen, de gemeentes Delft en Rotterdam hebben daartoe de handen ineen geslagen.
Technopolis beslaat grofweg het gebied naast de snelweg vanaf de benzinepomp/la Place tot aan het waterloopkundig laboratorium aan de westkant tot aan de kerncentrale en de TU-wijk.
Aan Technopolis wordt overigens al gebouwd, aan Schieveen moet men nog beginnen.
 

·
Registered
Joined
·
581 Posts
Discussion Starter · #9 ·
Uit de HC 28/4/2005:

Technopolis tot 75 meter hoog
DELFT | Binnen de Delftse politiek lijkt een meerderheid niet verder te willen gaan dan een bouwhoogte van 75 meter in het bestemmingsplan Technopolis. Leefbaar Delft, GroenLinks, CDA , Stadsbelangen en de PvdA verklaarden zich voorstander van deze hoogte. In het oorspronkelijke plan staat dat er van het college drie 'hoogteaccenten' van maximaal 100 meter zouden mogen komen.
 

·
Registered
Joined
·
4,953 Posts
Ik vind dat Delfttechpark weer zo achterhaald en fantasieloos. Weer een naar kantorenpark met grote parkeerplaatsen waar geen **** te doen is. De huidige TU-wijk ook: overdag kan je nergens ergens even lunchen of koffiedrinken, en 's avonds is het er naargeestig uitgestorven. Buitenlandse studenten klagen er vaak over het totale gebrek aan campussfeer. Iedereen blijft in z'n gebouw, en zit tussen 1200 en 1300 in z'n kantine. De gebouwen (faculteiten, bedrijven, instituten) hadden net zo goed elk op een eigen hemellichaam kunnen staan. En Delfttechpark wordt natuurlijk meer van diezelfde treurnis.
Ik stel voor: combineer het met woningen, horeca en winkels.
 

·
Let it bee
Joined
·
456 Posts
@egramsbergen: hoezo weet nog geen sterveling hoe het er uit gaat zien? Basshead gaf aan dat hij er vorige week op afgestudeerd is en dat er al aan Technopolis gebouwd wordt. Je bent een grapjurk of een forummer die niet meer lees dan de laatste post.
 

·
Cosa dire cosa fare
Joined
·
10,601 Posts
Soow lijkt wel Sim City. En waar is de Kruithuisweg naartoe? Wordt die afgebroken of zo? En de Schoemakerstraat verlengen, leuk. Ik heb de indruk dat de TU-wijk op dat laatste plaatje wat uitgerekt is. Zo groot is de afstand tussen het ITS-gebouw en de A13 toch niet? En zoveel gebouwen kunnen er toch niet tussen die 2? Het ziet er allemaal heel leuk maar ook onrealistisch uit. Hoe ver komen die eerste gebouwen van Zweth?
 

·
Registered
Joined
·
581 Posts
Discussion Starter · #16 ·
Uit de HC van 3/7/2005:

Wolkenkrabber weg uit Technopolis
DELFT | In het toekomstige gebied Technopolis bij de TU Delft mogen gebouwen niet hoger worden dan 75 meter. Een amendement van die strekking van GroenLinks was nodig om de oorspronkelijke 100 meter hoogte uit het bestemmingsplan te schrappen. Stip, VVD, PvdA en ChristenUnie/SGP wilden tijdens de raadsvergadering graag bebouwing tot honderd meter hoog in het bestemmingsplan gehandhaafd hebben. Dat lukte niet, omdat de andere partijen het amendement van GroenLinks steunden. GroenLinks-raadslid Bolten ergerde zich omdat al veel eerder in een commissie duurzaamheid zich een meerderheid had afgetekend voor verlaging van de maximale hoogte tot 75 meter. Bolten wees daarvoor naar de notulen van die vergadering en zei dat wethouder en partijgenoot Grashoff had toegezegd dat ook te zullen veranderen in het bestemmingsplan. De wethouder verklaarde dat hij dit niet goed meer wist en erkende dat het heel goed kon zijn dat Bolten gelijk had. Grashoff maakte vervolgens geen bezwaar tegen een lagere maximumhoogte in het gebied Technopolis.
 

·
-
Joined
·
9,699 Posts
Zucht, wat is nou het probleem van 25 meter meer dan die wel goedgekeurde 75?
 
1 - 20 of 26 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top