SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

·
Registered
Joined
·
400 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
Zoals allang bekend is wordt de jaren 50 wijk Boschveld in 's-Hertogenbosch vrijwel geheel gesloopt en opnieuw opgebouwd. Boschveld ligt tussen Het Paleiskwartier en de Brabanthallen. Vandaag was er een documentaire over de sloop en nieuwbouw van deze wijk op TV, daarin waren oa enkele mooie impressie filmpjes te zien. De plannen had ik nog niet gezien, dus ik neem aan dat ze vrij recnt gepresenteerd zijn.
Plattegrond van Boschveld over ongeveer10 jaar:


In het plan zijn op vier plaatsen hoogbouw accenten geprojecteerd in het plan. Het betreft drie torens van 60 meter(vergelijkbaar met de hoogte van de Van Landschot-toren) en een lagere toren van 44 meter. Bij de verdere uitwerking zal extra aandacht worden besteed aan de slankheid, het silhouet, de beëindiging, de architectuur, de plint etc.

In totaal komen er 3118 woningen waarvan ongeveer 2/3 appartementen.


In de documentaire zaten betere impressies, bovendien is de documentaire ook de moeite waard als je niet geinterresseeerd bent in Den Bosch, het gaat namelijk over de sloop van wijken die iedere stad wel kent.
bekijk hier de documentaire
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,195 Posts
is de van lanschottoren niet lager? 45m ofzo. dat zou kunnen betekenen dat de hoge bebouwing nog beter aanwezig zal zijn als dat klopt. in een pdf-document wordt er ook een gebouw aangeduid als ''63+'', dus wie weet! leuke verdichting in ieder geval. misschien komt er ook wat schot in het 'kop van het zand'-gebied (of zoiets). daar waren eerst torens van 100m gepland en eentje van 120m.

den bosch zal ten zuiden van het paleiskwartier aan de nieuwe randwegtussen het ziekenhuis en de pnem ook een landmark krijgen van 80-100m hoog. als de plannen doorgaan.als alles doorgaat ziet er aan die kant van de stad ook lekker stedelijk uit!

ook de avenue 2 is een groots plan, maar is nog erg vaag en in de planningsfase. het hangt ook een beetje af van de doorgang van de omlegging van de zuid willemsvaart. zo zal er aan het water en over een ongeveer 300m lange tunnel (A2) worden gebouwd. hopelijk komt daar ook ooit wat nieuws over.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top