SkyscraperCity Forum banner

Den Haag 3D

1764 Views 2 Replies 2 Participants Last post by  wim hoppenbrouwers
Ik begin met de Hofvijver in brede basis.:)
p.s. Hier komen onze bezuinigingen vandaan.opname vanaf Haagse Toren/ Hague-Tower: (132 meter)Hofvijver:
See less See more
3
1 - 3 of 3 Posts
Ik was mijn 3d-brilletje even kwijt, ik vond het toevallig net bij het opruimen van mijn lade. Ik kan echt heel mooi diepte zien in deze foto's, heb je nog meer gemaakt van Den Haag?
Ik was mijn 3d-brilletje even kwijt, ik vond het toevallig net bij het opruimen van mijn lade. Ik kan echt heel mooi diepte zien in deze foto's, heb je nog meer gemaakt van Den Haag?
Jazeker en bedankt voor de reactie.

p.s. Zoek maar eens op Google: Den haag 3D
of wim hoppenbrouwers photostream
See less See more
1 - 3 of 3 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top