SkyscraperCity banner

1261 - 1280 of 1345 Posts

·
Registered
Joined
·
4,000 Posts
het enige wat je weet met een PUK is dat je –als je ontwikkelaar niet voldoet aan wat er in die PUK staat– het college en de ambtenaren geen moeite gaan doen om positief te adviseren voor allerlei vrijstellingen, uitzonderingen en afwijkingen.
als je er wél aan voldoet weet je het nog niet: de gemeenteraad kan het niet eens zijn met een PUK wanneer blijkt dat de ruimtelijke onderbouwing niet deugt of ontbreekt (Gedempte Gracht panden), wanneer de buurt het niet blijkt te willen (PUK Scheveningse Veer) of wanneer de rechter achteraf vindt dat de procedure niet heeft gedeugd.
 

·
Registered
Joined
·
4,000 Posts
Afwijking waarop? Op het bestemmingsplan van het plot?
afwijking van vastgestelde beleidsstukken. doorgaans een buitenplanse afwijking bestemmingsplan maar kan idd ook stedenbouwkundige inpassing betekenen...
zowel PUK als het HIT team –een handvol ambtenaren dat zich keizer waant– kan initiatiefnemers aardig op het verkeerde been zetten. in geval Gedempte Gracht waren ze vergeten vooraf het concept PUK voor instemming voor te leggen aan monumentencommissie en die wilde er dus van af toen het plan met PUK en al aan hen werd voorgelegd :)
 

·
HHF user
Joined
·
2,138 Posts
Dus die PUK is eigenlijk wel een beetje zijn doel voorbijgestreefd... Sowieso is wat mij betreft het hele, en ook enorme stelsel van vergunningen, verplichte inspraak etc. wat op dergelijke projecten rust, wel aan een grondige review toe... ga bijv. eens kijken op Omgevingsloket online - Startpagina en doe eens een pro forma check als vertegenwoordiger van een bedrijf...
 

·
Registered
Joined
·
4,000 Posts
Dus die PUK is eigenlijk wel een beetje zijn doel voorbijgestreefd... Sowieso is wat mij betreft het hele, en ook enorme stelsel van vergunningen, verplichte inspraak etc. wat op dergelijke projecten rust, wel aan een grondige review toe... ga bijv. eens kijken op Omgevingsloket online - Startpagina en doe eens een pro forma check als vertegenwoordiger van een bedrijf...
ik heb daar een account om mijn aanvragen in te dienen dus dat is voor mij no problemo
 

·
HHF user
Joined
·
2,138 Posts
Ik had niks anders verwacht :). Hoe kijk je tegen het geheel van vergunningen, voorschriften, verplichte procedures, inspraak rondes, juridische bezwaar - en beroepsprocedures etcetera aan, want voor mijn gevoel is dat inmiddels bij een project als dit een bierkaai waar bijna niet meer tegen te knokken is. Of is dat alles nog steeds afgewogen, in balans, oftewel: niet doorgeschoten en nog niet verworden tot 'red tape'? Ben ik wel even benieuwd naar, hoe jij hier dus als architect naar kijkt (s.v.p. hier even los van je rol in SOS Den Haag, maar puur vanuit het gezichtsveld van bouwers/ontwikkelaars (jouw opdrachtgevers dus)).
 

·
Registered
Joined
·
4,000 Posts
Ik had niks anders verwacht :). Hoe kijk je tegen het geheel van vergunningen, voorschriften, verplichte procedures, inspraak rondes, juridische bezwaar - en beroepsprocedures etcetera aan, want voor mijn gevoel is dat inmiddels bij een project als dit een bierkaai waar bijna niet meer tegen te knokken is. Of is dat alles nog steeds afgewogen, in balans, oftewel: niet doorgeschoten en nog niet verworden tot 'red tape'? Ben ik wel even benieuwd naar, hoe jij hier dus als architect naar kijkt (s.v.p. hier even los van je rol in SOS Den Haag, maar puur vanuit het gezichtsveld van bouwers/ontwikkelaars (jouw opdrachtgevers dus)).
het allerbelangrijkst is dat je het als ontwikkelaar en diens architect niet over de schutting moet gooien en denkt dat dat de procedure is.
de gemeente licht vooraf niet in, de ontwikkelaar moet dat dus doen en hoe eerder hij dat doet des te makkelijker kan hij pro-actief op gevoeligheden anticiperen.
als architect heb je een talkfunctie omdat je moet luisteren, alternatieven moet bedenken die OOK kunnen en wellicht beter zijn –want soms is dat zo.
en soms kunnen verbeteringen worden doorgevoerd na discussie met buurt of welstand die voor die tijd op basis van je schetsen en tekeningen nog NIET konden.

verder moet je wantrouwend zijn tav procedures en toezeggingen van individuele ambtenaren: doorgaans zijn toezeggingen –ook schriftelijk– niets waard omdat een andere ambtenaar die er naar zijn mening WEL over ging het er niet mee eens is. DSO is een hysterische bende en elk initiatief, elk project moet voor dat project betrokken diensten en de op dat moment betrokken ambtenaren coördineren. als je dat niet zelf doet (bellen, mailen, afspreken) dan loop je uit je planning en vervalt je aanvraag...
 

·
HHF user
Joined
·
2,138 Posts
Nou zeg, dit zo lezend vraag je je af of je dat werk wel zou willen blijven doen... met zulke stakeholders... Maar je ervaart het geheel van vergunningen, voorschriften etc. dus in elk geval niet als doorgeschoten, als ‘red tape’?
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Het is wel apart, dat na drie inspraakrondes over het plan bij de architect de gemeente met een eigen document komt dat geheel buiten die inspraak om is opgesteld. Ze zaten erbij, maar de inspraak was voor de architect die de belanghebbenden erbij moet betrekken. In het PUK wordt hier en daar wel naar de inspraak verwezen, maar het is vooral een stuk ambtenarij die ermee zijn plas over het plan doet. De inspraak van de deelnemers wordt dus niet echt serieus genomen, behalve als het aansluit bij wat de ambtenaren zelf willen. Ofwel: "Alles wat ík bedenk, wat u óók wilt, bedenk ik omdat ú het wilt."
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Termijnplanning: raadscommissie Ruimte

Donderdag 18 maart 2021, avond: Commissiebrief Planuitwerkingskader Bellevue locatie, RIS307190
 

·
Registered
Forum Hadriani
Joined
·
6,058 Posts
In glazen gebouwen zitten meestal kantoren en die worden helaas niet of nagenoeg niet meer gebouwd. Op zich wel jammer, ik hou ook wel van glas.
 

·
Biting User
Joined
·
667 Posts
Met Omniturm in Frankfurt A.M. lijkt het wel aardig te lukken
1062305


De "swing" in het midden bevat woningen, dus nog altijd mixed use met grotendeels kantoren, maar een 90% woningen variant is niet ondenkbaar.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Zeker als het gaat om gebruik van moderne materialen is er veel meer creatiefs mogelijk dan je in het straatbeeld ziet verrijzen. Ik begrijp dat de beton- en baksteenindustrie dat probeert te vertragen, omdat ze de investeringen niet willen doen. In sommige andere landen lijkt dat minder te gebeuren, allicht omdat daar meer concurrentie is.
 

·
Registered
Joined
·
119 Posts
Ik hoop dat ze voor iets klassieks durven te gaan. Terminal Tower in Cleveland bijvoorbeeld (de toren, niet dat massieve blok er omheen). Zoiets is tijdloos. Maar volgens mij zijn er nog maar heel weinig architecten die zo ontwerpen, laat staan dat er een goeie business case van te maken is.
 
1261 - 1280 of 1345 Posts
Top