Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 2623 Posts

·
Illustrateur
Joined
·
13,143 Posts
Discussion Starter · #1 · (Edited)
stadsdeel Laak, wijk: Binckhorst. Hier wordt een nieuwe stadswijk ontwikkeld.[http://www.inbo.com/NR/rdonlyres/3AC75E9D-1BEE-4AF5-AF61-D789A86A15BE/5551/DenHaagBinckhorstlaan.jpg[/IMG]Binckhorst Noord-West wordt een gebied met een stedelijke menging van functies: werken, wonen, recreëren en handel. Het plan biedt de mogenlijkheid om als trekker en voorbeeld te dienen voor de revitalisering van de gehele Bickhorst.

In de lijn van het structuurplan krijgt de Binckhorstlaan de allure van een stadsallee met op de stedelijke plint een variatie aan hoge bouwmassa’s. De plint sluit aan op de hoogte en bakstenen uitstraling van andere gebouwen aan de allee.

De oever aan de Trekvliet wordt een aantrekkelijk waterfront met horeca, living services, bootjes, de Avifauna-rondvaartboot en bijvoorbeeld een clubhuis voor een roeivereniging.

Deze bijzondere plek in de stad, op de kruising van waterwegen, wordt gemarkeerd met een bijzonder slanke toren, die in tegenstelling tot andere Haagse torens vrij in de ruimte staat, op een verhoogd balkon aan het water. Loodrecht op de oever en de Binckhorstlaan wordt ruimtelijke kwaliteit toegevoegd met een stedelijke esplanade en een groenzone tussen de millieubedrijven. Deze is autovrij omdat al het parkeren in de gebouwde voorzieningen is ondergebracht, inclusief het parkeren voor het afvalstation.
http://www.inbo.com/NR/exeres/3AC75E9D-1BEE-4AF5-AF61-D789A86A15BE.htmBinckhorst

De Binckhorst kan zich met de komst van het Trekvliettracé ontwikkelen tot een vestigingsmilieu voor nieuwe hoogwaardige functies. Afhankelijk van de inpassing van de weg en van nieuw openbaar vervoer is hoogbouw in de Binckhorst mogelijk in de lijn van de Utrechtsebaan en Prinses Beatrixlaan ('kralensnoer' tot 70 meter hoogte).
Ook was er een site over de mogelijke bouw van een 152m hoge groene glazen kantoortoren met een mast erop. Deze zou ook op het Binckhorstterrein worden gesitueerd.

binckhorst. Let niet op het pijltje.Om het verkeer een impuls te geven in dit deel van de stad, zou de trekvliettunnel moeten worden aangelegd, een verbinding van de A12 richting Binckhorst worden gemaakt (tunnel of fl-over) en de centrumring worden opgewaardeerd met ongelijkvloerse kruisingen. Kan iemand mij laten zien hoe de centrumring loopt en wat er aan infrastructurele projecten concreet te gebeuren staat?
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,143 Posts
Discussion Starter · #6 ·
Dr. Dubai said:
ik heb wel gehoord van de Binckhorsttoren, 151 meter hoog. leek een beetje op de emmatoren (groningen). zag er goed uit, hopelijk komt het er ooit nog van:)
ja, misschien weet iemand meer over dit project. Ook ben ik benieuwd naar de hoogte van de hoge toren op de maquette. 70 meter zal wel niet de maximum hoogte zijn daarzo?
 

·
Registered
Joined
·
7,721 Posts
Vaag plan, wonen naast een milieuhal (vuiloverslag) lijkt me geen pretje. De milieuhal is een gloednieuw gebouw, dus weinig kans dat het op korte termijn verdwijnt.

Ik heb vanavond even een panootje gemaakt van de locatie. Op het plattegrondje in post 1 stond ik bovenaan in het midden.

->> grote versie <--
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,143 Posts
Discussion Starter · #10 ·
hmmnjzzz.....
jammer, dat andere ontwerp was wel leuk. raar dat men van dit soort saaie dingen ontwerpt als vervanging van een ambitieuzer plan met potentie. Nee, geef mij dat andere ding maar, dat zag er pas strak uit!
 

·
HHF user
Joined
·
2,614 Posts
Yep, interessant. Dit gebied kan wel een impuls gebruiken. Hopelijk is het INBO plan -waarvan ik de datum niet heb kunnen vaststellen- van recente datum. Daar lijkt het wel op want bijv. de milieuhal -te zien op de plattegrond- staat er ook nog niet zo lang. In de peiling houden dus :)
 

·
Registered
Joined
·
9,761 Posts
die overslag hal is niet gloed nieuw ik dacht al iets van een jaar of 10.en volgens mij was het een tijdelijke oplossing...?dus dat zal geen probleem worden lijkt me.


een Ps"je
Binckhorst is geen stadsdeel maar een wijk in stadsdeel Laak.
 

·
Illustrateur
Joined
·
13,143 Posts
Discussion Starter · #17 ·
OK, heb het veranderd ^

Ik hoop dat ze de Utrechtse baan ook meer richting het Prins Clausplein gaan overkluizen en ondertunnelen. Zo zijn er weer meer verbindingen tussen de stadsdelen. De A12 en het spoor vormen een te grote barriere op dit moment. VBovendien wordt de stadsentree op deze manier nog grootser en spectaculairder!

Wie weet hoe lang de Trekvliettunnel gaat worden, waar hij begint en eindigt? Hoeveel banen zal deze hebben (2x2?) en geheel ongelijkvloers? Waar en hoe loopt de de binnenstadsring? Hoe wordt Binckhorst in de toekomst verbonden met de A12> tunnels/fly-overs? Concrete info over infrastructuur kan ik niet krijgen. Iemand die me kan helpen?
 

·
Registered
Joined
·
9,761 Posts
ik kan je echt alleen maar verwijzen naar denhaag.nl daar staat alles over denhaag plannen begroting etcetc van/voor de hele stad.de zoek functie is ook heel handig.

quoteje van denhaag.nl >>>

Het stadsgewest Haaglanden en de gemeenten Leidschendam-Voorburg en Den Haag gaan gezamenlijk bekijken hoe het Trekvliettracé, de nieuwe weg vanaf het knooppunt Ypenburg naar de Binckhorst, tot stand kan komen. Gestart wordt met een MER-procedure voor het tracé, waarbij nog verschillende varianten aan bod komen. Dit met als inzet een goede inpassing van de weg in de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en een zo snel mogelijke realisatie.

De aanleg ervan is van groot regionaal belang. Het gaat onder meer om een betere bereikbaarheid en leefbaarheid van Voorburg, Rijswijk, de Binckhorst en de Haagse binnenstad.

Onmisbare schakel
Het Trekvliettracé is een onmisbare schakel in de oplossing van de bereikbaarheidsproblematiek van de Haagse regio. Zo heeft het een positief effect op het autoverkeer uit de richting Rotterdam/Delft die naar Den Haag gaat, het verkeer dat via het Prins Clausplein en de Utrechtsebaan naar de stad en Leidschendam-Voorburg wil en de doorstroming op het nabij gelegen Rijkswegennet (A4, A12 en A13). Dit zeker vanwege de verwachte groei van het autoverkeer in de komende jaren. Doordat het Trekvliettracé verder een verbetering is van de aansluiting op de CentrumRing zorgt het bovendien voor een betere bereikbaarheid van de Haagse binnenstad.
De aanleg van het Trekvlietttracé geeft hiermee de noodzakelijke ruimte aan de economische continuïteit en groei. Daarnaast draagt het door onder andere minder verkeer door woonwijken in hoge mate bij aan verbetering van de leefbaarheid.

Varianten
In de MER worden drie tracé-varianten onderzocht. Van de varianten variëren de kosten voor de aanleg van 143 tot 172 miljoen euro.
Een eerste variant begint vanaf knooppunt Ypenburg en gaat bovengronds door het weiland naar de Zuidvliet. Vanaf de Zuidvliet komt een tunnel die vervolgens onder de Trekvliet loopt en met een S-bocht onder de Jupiterkade door naar de Binckhorstlaan gaat. Het laatste deel ervan komt gelijkvloers in een open hellingbaan in de Binckhorstlaan te liggen.
De volgende variant is een verlengde versie van de eerste variant.
Daarnaast wordt in de MER-procedure een derde variant onderzocht die gedeeltelijk door Voorburg loopt met een aansluiting op de Maanweg.
Bij de procedures die nu van start gaan zullen vertegenwoordigers van belanghebbende bewoners en bedrijven worden uitgenodigd om samen met de betrokken ambtelijke functionarissen plaats te nemen in een begeleidingscommissie.
Wensen en ideeën van deze commissie worden meegenomen bij de verdere planvorming van het Trekvliettracé.

ah over die overslag station staat ook wat info,de bouw begon in 1994 dus ik zat er niet ver naast 10 jaar oud ofzo,dus gloed nieuw is dat bouwpakketje niet.

marco
 
1 - 20 of 2623 Posts
Top