SkyscraperCity banner

2261 - 2280 of 2343 Posts

·
Registered
Resident Residence
Joined
·
942 Posts
Het succes van de handhaving vuurwerkverbod, cq keihard tegen opgetreden: Grapperhaus, krijgt een knalvrij onderkomen ;)

Omgevingsvergunning - Aangevraagd, Wegastraat hoek Pegasusstraat ongenummerd te Den Haag

Het bouwen van een Eenheidsbureau Politie Den Haag en een cellencomplex ter plaatse van Wegastraat hoek Pegasusstraat ongenummerd, het brandveilig in gebruik nemen, en het uitvoeren van werkzaamheden op het voorterrein

Officiële bekendmakingen
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Interssante aanpassingen aan de Nota Eyeline & Skyline

Kroon:
• iedere toren heeft een bewust en elegant ontworpen beëindiging, passend bij de schaal van
het gebouw en met een gebiedseigen architectuur.
• de beëindiging van de toren heeft een bewust ontworpen dag- en nachtbeeld door middel
van verlichting.
Aandachtspunt is, dat dit geen lichthinder mag veroorzaken voor de omgeving en dat
rekening moet worden gehouden met specifieke diersoorten in hoogbouwmilieus, zoals
vleermuizen.
• de beëindiging is zo vormgegeven dat de technische zaken (zoals liftschachten, klimaat- en
glazenwasinstallaties) en vergelijkbare (ondergeschikte) bouwdelen aan het zicht zijn
onttrokken èn zijn geïntegreerd in de architectuur.
30 procent norm:
Conform de geactualiseerde Woonagenda 2020-2030 wordt voor nieuwbouw de norm
gehanteerd van minimaal 30 procent sociale huur en 20 procent middeldure huur. Voor
nieuwbouw streven we ook naar 20 procent betaalbare koop. Dit realiseren we per project of
per gebied, overal in de stad. Waar de norm in een betreffend gebied onverhoopt niet wordt
gehaald, wordt dit elders in de stad gecompenseerd.
Bron: RIS306342 Bijlage bij Voorstel van het college inzake Tussentijdse evaluatie nota Haagse hoogbouw Eyeline en Skyline
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Wordt de kade openbaar terrein?
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Leuk, die binnentuin. Een relatief veilige omgeving voor kleine kinderen. "als ze maar met hun tengels van m'n moestuin afblijven" 😁
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Kinderdagverblijf in Kasteel De Binckhorst

Adellijke opvang: Binnenkort ook Uw kind via deze poort wegbrengen voordat u in uw patsermobiel naar uw werk gaat? 😁

968928

968955


Omgevingsvergunning - Verlengen behandeltermijn regulier, Binckhorstlaan 149
Het veranderen van de gezondheidszorgfuncties (voormalige Bergmans Clinics) Binckhorstlaan 149 tot kinderdagverblijf in het kasteel en buitenschoolse opvang in het bijgebouw
Overigens zijn ze allang aan de slag gegaan, wat ik zag toen ik afgelopen december deze foto's maakte.

En misschien dat de TV hovenier even langs kan komen om dit gezellig in te richten voor de kids.
 

·
Registered
Joined
·
809 Posts
Kinderopvang voor expats dat kan bijna niet anders.
Voor een jaarhuur van €185.000 (ex btw) krijg je een kasteel van 700m2, het koetshuis van 133 m2, een grote tuin en 25 parkeerplaatsen.

Blijft een mooi pand natuurlijk en goed dat dit niet tegen de vlakte gaat.
 

·
Unregistered User
Joined
·
4,231 Posts
Kinderopvang is big business.
 
2261 - 2280 of 2343 Posts
Top