Skyscraper City Forum banner
1 - 20 of 245 Posts

·
Registered
Joined
·
2,631 Posts
Discussion Starter · #1 ·
Uit het coalitieakkoord:

Het Central Innovation District
Dit is het gebied tussen en rondom de stations HS, CS en Laan van NOI. Dit gebied ontwikkelt zich tot een internationaal competitief economisch district. Een groot deel van de stedelijke groei krijgt
hier gestalte. Wij zien dit als (een) economisch hart van de stad waar iedereen aan mee kan doen en waar heel Den Haag van profiteert. Een duurzaam, leefbaar en inclusief hart met een uitstekende bereikbaarheid en internationale aantrekkingskracht. Zo ontstaat een integrale investeringsagenda gericht op economische, fysiek-ruimtelijke en sociale ontwikkeling van dit gebied.

In het Central Innovation District investeren we in de volgende gebiedsontwikkelingen:

• Campusboulevard Schedeldoekshaven & Prins Bernardviaduct
We ontwikkelen de Schedeldoekshaven en het Prins Bernhardviaduct tot een stedelijke boulevard.
Deze boulevard vormt de verbinding tussen de Grotiusplaats, Den Haag Centraal en het Spuikwartier. We bieden er ruimte voor woningbouw, de uitbreiding van de Universiteit Leiden en de herhuisvesting van de Koninklijke Bibliotheek aan de campusboulevard.

• Knooppunt Laan van Nieuw Oost Indië
Station Laan van NOI moet zich ontwikkelen tot een volwaardige stadsentree voor zowel Den Haag als Voorburg, inclusief een hoogwaardig Stationsplein en een nieuwe spooronderdoorgang naar de Van Alphenstraat; Samen met de gemeente Leidschendam-Voorburg, NS en ProRail verbeteren we het fietsparkeren, versterken en en verbeteren we de verlichting van de
fiets- en looproutes in het gebied en de ecologische verbindingszone. We maken een nieuw planologisch kader, ook voor het voormalig Ministerie van SZW. Ook in dit gebied is ruimte voor meer woningbouw.

• Overkluizing Utrechtsebaan (A12)/ CS Oost
De Utrechtsebaan vormt letterlijk een barrière tussen de binnenstad en het Bezuidenhout/ het Beatrixkwartier. Met het overkluizen van de Utrechtsebaan wordt deze barrière geslecht en ontstaat ruimte voor zowel de bouw van woningen als de mogelijkheid om de openbare ruimte
tussen de Malietoren en de Grotiusplaats aantrekkelijker en groener te maken. Met het Rijk werken we de plannen voor het gebied CS-Oost uit tot concrete initiatieven voor rijkshuisvesting en/of woningbouw. We blijven met het Rijk en ProRail in gesprek over de kansen om de renovatie
van het spooremplacement te combineren met de gebiedsontwikkeling.
 

·
Registered
Joined
·
24 Posts
Als ze hier echt wat van willen maken is het niet slim dat ze prostitutie naar het hart van het CID verplaatsen (bij Schenkviaduct). Verder wel goede plannen! Bij laan van NOI is ook nog best wat ruimte om iets moois neer te zetten.
 

·
Registered
Joined
·
2,477 Posts
Ik neem aan dat ze voor de prostitutie het driehoekje tussen de sporen op het oog hebben tegenover Binck36. Dat is een beetje verloren stukje waar ik verder ook niet zo snel iets anders zie gebeuren. Alleen niemand wil graag naast een prostitutiezone wonen, dus het zal ook zijn effect hebben op de omgeving en de mogelijke ontwikkeling er van.
 

·
Registered
Joined
·
2,631 Posts
Discussion Starter · #11 ·
Ik vind de naam Central Innovation District getuigen van óf een goede ambitie óf een vertekend beeld van de werkelijkheid. Zo'n term geeft mij associaties met Silicon Valley en New York, of in Nederland TU Delft, TU Eindhoven, het Bioscience Park in Leiden of het Science Park van de UVA Amsterdam. Wetenschappelijk innovatief dus.

Zo'n structuur en academisch kennisniveau hebben wij in Den Haag absoluut niet. We hebben de campus Den Haag, wat activiteiten op gebied van cybersecurity en dat is het wel zo'n beetje. En dan nog de internationale organisaties, maar ik vraag me af hoeveel die buiten hun werk gaan bijdragen aan innovatie. Als je de naam Central Innovation District ook maar een beetje eer aan wil gaan doen, dan moet je als Den Haag ook werkelijk een academische speler worden met een innovatieve inslag, en dat is Den Haag op dit moment allesbehalve. Als je daar niet heel serieus mee aan de slag gaat, dan ga je met zo'n ambitieuze naam een lachertje worden voor de buitenwereld. Bij de Haagse politici heb ik al snel het idee dat ze de slagkracht en positie van Den Haag nogal overschatten en dat ze al snel denken dat ze met een paar maatregelen voor de bühne van Den Haag een innovatieve/academische/concurrerende stad van formaat hebben gemaakt.

Ik was dit weekend in Middelburg en daar zag ik een richtingaanwijzer naar de 'Middelburg Knowledge hub' of iets dergelijks, tsja...
 

·
Registered
Joined
·
1,948 Posts
CID-Café: Hoogstedelijk wonen

https://www.ciddenhaag.nl/event/cid-cafe-hoogstedelijk-wonen/

Wereldwijd groeit de bevolking en met name de druk op steden zal blijven toenemen. In Den Haag zal een groot deel van de groei worden opgevangen in het Central Innovation District. Inmiddels zijn de eerste concrete plannen voor woontorens en overkluizing van de Utrechtsebaan gepresenteerd door wethouder Revis.

In het CID zullen voor Nederlandse begrippen ongekend hoge dichtheden worden gerealiseerd. Maar hoe zorg je voor een leefbare stad met zoveel mensen? Met andere woorden, hoe ziet de stad van de toekomst eruit? En hoe werk je daar het beste naartoe? Daar gaan we over praten tijden het 6e CID-Café over hoogstedelijk wonen.
Donderdag 1 november, 16.00 – 18.00 uur
EMMA, Wijnhaven 88, Den Haag
 
1 - 20 of 245 Posts
Top