SkyscraperCity banner

1 - 20 of 471 Posts

·
Registered
Joined
·
2,005 Posts
Als bijdrage aan bovenstaande atikelen wilde ik deze aanvulling nog doen. Helaas zijn ze veranderd in gouden kikkers. Jammer want vanochtend zag ik termen langsgaan als 'woontorens van 70m op het terrein van de kas-in'. Al was dit plan al bekend bij de sloop van de kas-in, is het toch fijn om te weten dat het nog steeds doorgaat!Het plan is in hoofdlijnen klaar. De komende jaren wordt met medewerkers en patiënten aan een goede invulling gewerkt. De kosten bedragen tussen € 150 en 170 miljoen.
Bron: website HagaZiekenhuis

De kosten zijn waarschijnlijk wel voor de reorganisatie van beide gebouwcomplezen...
 

·
Registered
Joined
·
8,323 Posts
Ik had de scans wel gelezen,is wel goed nieuws dit jaar moet toch steeds meer duidelijk worden als het gaat om de grotere project gebieden,wel een erg mooie verdichting met 2x70 en 20 tot 40 er omheen.
 

·
the double dude!
Joined
·
1,944 Posts
let op zorg en wonen he !!

de hierboven getoonde tekening is het plan van de haga groep , die dus over het zorgkluster gaan . de gemeente den haag gaat over het woongedeelte4 70 mtr hoogte zitten , woongedeelte die 2 torens van 70 mtr hoogte zitten , dus we moeten niet gelijk gaan zeggen dat die torens niet door gaan he !!!!
 

·
the double dude!
Joined
·
1,944 Posts
sorry voor de typefout , ik beodel dus dat die torens in het gemeentelijke plan zitten , en het zorg en woon plan wordt door elkaar geslagen , we zien dus wel wat er uit komt !!!!!
 

·
Registered
Joined
·
7,491 Posts
Interessante ontwikkelingen. Op de foto's is goed te zien dat er rond het Haga Ziekenhuis nog een hoop ruimte is. Het zusterhuis zag er al vrij gammel uit de laatste jaren, dus het verbaast me niet dat het gesloopt wordt.

Het is de eerste keer dat ik de Haagse skyline uit deze hoek zie, mooie locatie.
 

·
Banned
Joined
·
1,698 Posts
Discussion Starter #10
^^ Bij mijn weten is er aan het zusterhuis nog nooit wat opgeknapt.
Zal nog is terug gaan naar die lokatie voor betere platen.

Hierbij een overzicht van de plannen zoals die er nu voor liggen ... een behoorlijk groot terrein moet ik zeggen.

 

·
Registered
Joined
·
2,069 Posts
Zo, even wat antieks omhoog schoppen :D

Er blijkt namelijk nog leven in te zitten, getuige dit artikel van december 2010:

"De gemeente moest ten gevolge van de economische crisis een keuze maken voor wat betreft de projectenportefeuille voor de bouwprojecten. Niet alles kan meer worden uitgevoerd, wat tot voor kort werd geambieerd. Daarvoor is op het moment eenvoudigweg niet voldoende geld voor handen. Voor wat betreft het HAGA-project is daarom korte tijd “pas op de plaats” gemaakt.

De gemeente Den Haag heeft op basis van het Investerings Programma Stedelijke Ontwikkeling (IPSO) inmiddels een zorgvuldige analyse van de complete projectenportefeuille verricht.

De in de IPSO beschreven forse aanpassing in de projectenportefeuille van de gemeente heeft, na nu is gebleken, geen consequenties voor de ontwikkeling van het HAGA-project. Op grond van de analyse en in overleg met de marktpartijen en corporatie wordt het HAGA-project als een kansrijk project gezien. De ambitie van het College van burgemeester en wethouders betreffende de intensiveringsopgave voor de HAGA-locatie, waarbij een unieke combinatie van wonen en zorg wordt voorgestaan, is daarmee ongewijzigd.

Op grond hiervan kan de “draad” weer met elkaar worden opgepakt. Vanaf begin volgend jaar zullen dan ook de bijeenkomsten met onder meer de klankbordgroep worden hervat.

Mocht u verder geïnteresseerd zijn in de bestuurlijke stukken voor wat betreft de "IPSO-discussie", dan verwijs ik u naar www.denhaag.nl."
 

·
Banned
Joined
·
1,698 Posts
Discussion Starter #15
^^ Die kan hier gewoon blijven staan! Hieronder valt ook de verbouwing/uitbreiding van het Haga ziekenhuis die al een half jaar in volle gang is.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
Published: 07:14 CET 16-02-2011 /Thomson Reuters /Source: Heijmans NV /XAMS: HEIJM /ISIN: NL0009269109

Heijmans realiseert renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw HagaZiekenhuis

Heijmans Utiliteitsbouw en Burgers Ergon gaan de renovatie en gedeeltelijke nieuwbouw van het HagaZiekenhuis in Den Haag realiseren in opdracht van het ziekenhuis. De totale aanneemsom bedraagt circa € 40 miljoen.

De opdracht omvat de renovatie van de verpleegafdelingen en de vernieuwing van onder meer de Spoedeisende Hulp, het Hartcentrum en de afdeling Radiologie op de locatie Leyweg. Een totaal van 28.000 m2 bruto vloeroppervlak. De doorlooptijd van het project bedraagt circa 3 jaar.

Het HagaZiekenhuis geeft met dit plan ook invulling aan het 'Planetree' concept. Planetree is een vernieuwende manier van zorgen waarbij de patiënt centraal staat. Dit zorgconcept richt zich vooral op de menselijke kant van de zorg, zoals een vriendelijke bejegening, gastvrijheid, veel service, goede informatie en keuzevrijheid. Daarnaast maakt Planetree zich sterk voor een prettige en zorgzame omgeving. Een ziekenhuis met veel licht, warme kleuren en natuurlijke elementen. Hiervoor is integrale kennis van bouw en techniek benodigd. Het project sluit daarmee aan bij de strategie van Heijmans om integrale kennis en kunde van de verschillende sectoren aan te bieden. Daarnaast betreft het gedeeltelijke vernieuwbouw en past het project daardoor goed bij de focus van Heijmans op duurzaamheid.

Heijmans
Heijmans is een beursgenoteerde onderneming die de activiteiten vastgoed, woningbouw, utiliteitsbouw, installatietechniek en infra combineert. Heijmans is actief in Nederland, België en Duitsland. Door te sturen op kwaliteitsverbetering, integrale projecten, duurzaamheid en winstgevendheid realiseren we toegevoegde waarde voor onze klanten. Heijmans realiseert projecten voor woonconsumenten, bedrijven en overheden. Met circa 9.000 medewerkers en over het eerste half jaar 2010 ruim € 1,2 miljard omzet, bouwen we aan de ruimtelijke contouren van morgen.
 

·
Super Moderator
Joined
·
9,298 Posts
Oké, de weinige keren dat ik er langskom is via de Leyweg. Dat geeft misschien niet echt een goed beeld.
 

·
Banned
Joined
·
5,040 Posts
edit.
 
1 - 20 of 471 Posts
Top