SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Herontwikkeling Megastores | planning

44572 Views 204 Replies 47 Participants Last post by  Nameless1
Ik heb hierbij alvast een thread gemaakt voor de woontoren bij de nieuwe hoofdentree van de de Megastores, het winkelcentrum dat na de verbouwing Galleria zal gaan heten.


https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=40936

Nieuwbouw

De ontwikkeling van de kavel op de hoek van het Leeghwaterplein en Van der Kunstraat maakt het mogelijk om de Megastores een stadsentree naar Laakhaven en daarmee een nieuw gezicht te geven. De nieuwe hoofdingang wordt geflankeerd door een uitbreiding van het winkel- en ontspanningsaanbod in de nieuwbouw.

Op het dakniveau begint een woontoren met maximaal 160 woningen van ongeveer 75 m2. De hoogbouw krijgt geknikte langsgevels voor een betere oriëntatie op de zon en een slanker uiterlijk. Binnen de zes gevelvlakken die zo ontstaan, liggen per verdieping zeven woningen rond een middengang.

De plint en de woontoren zijn als een synergetische compositie en als één geheel ontworpen. Aldus GROUP A. Niet alleen zal het completerende programma versterkend werken, ook is de woontoren een herkenbaar baken voor het vernieuwde winkelcentrum en markeert het de nieuwe hoofdentree.See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
1 - 3 of 205 Posts
NIE SLEKT

Leuke toren met organische vormen, zo mogen er meer van komen in DH
Volgens de gemeente;

De ontwikkeling van de nieuwe entree Megastores met een woontoren van ca. 200 woningen wordt op dit moment niet gerealiseerd en betrokken bij de door de eigenaar op te stellen toekomstvisie Megastores.
Megastores is gekocht door Amvest toch? Laat die gasten hier ook maar een 200plussert bouwen
  • Like
Reactions: 1
1x 280 meter, 1x 220 meter en 2x 160 meter

(wat mij betreft)
Ben benieuwd of ze bij gedeeltelijke sloop-nieuwbouw op de huidige funderingen dikke torens kunnen bouwen. De MS hebben een gigantische footprint.
1 - 3 of 205 Posts
Top