SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Herontwikkeling Megastores | planning

44561 Views 204 Replies 47 Participants Last post by  Nameless1
2
Ik heb hierbij alvast een thread gemaakt voor de woontoren bij de nieuwe hoofdentree van de de Megastores, het winkelcentrum dat na de verbouwing Galleria zal gaan heten.


https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=40936

Nieuwbouw

De ontwikkeling van de kavel op de hoek van het Leeghwaterplein en Van der Kunstraat maakt het mogelijk om de Megastores een stadsentree naar Laakhaven en daarmee een nieuw gezicht te geven. De nieuwe hoofdingang wordt geflankeerd door een uitbreiding van het winkel- en ontspanningsaanbod in de nieuwbouw.

Op het dakniveau begint een woontoren met maximaal 160 woningen van ongeveer 75 m2. De hoogbouw krijgt geknikte langsgevels voor een betere oriëntatie op de zon en een slanker uiterlijk. Binnen de zes gevelvlakken die zo ontstaan, liggen per verdieping zeven woningen rond een middengang.

De plint en de woontoren zijn als een synergetische compositie en als één geheel ontworpen. Aldus GROUP A. Niet alleen zal het completerende programma versterkend werken, ook is de woontoren een herkenbaar baken voor het vernieuwde winkelcentrum en markeert het de nieuwe hoofdentree.See less See more
  • Like
Reactions: 5
1 - 3 of 205 Posts
Rondje Laakhavens
Tegenover het IC-project ligt het 80.000 m2 grote winkelcentrum Megastores, dat tal van eigenaren niet aan de praat kregen. Nieuwe eigenaren COD en Amvest zijn van plan het winkeloppervlak te reduceren en er een flink aantal woningen aan toe te voegen. Het plan is het complex op te splitsen, waarbij een kleinere woonboulevard en een beter wijkwinkelcentrum ontstaat. Omdat de planvorming en de gesprekken met Den Haag nog in volle gang zijn, willen de eigenaren het plan niet toelichten. Frank van Dongen, managing director van verantwoordelijk ontwerpbureau Tconcept, wil alleen kwijt dat de herontwikkeling gewoon doorgaat. ‘Maar eerst is onderzoek nodig naar de toekomstige behoefte aan perifere en grootschalige retail.’
  • Like
Reactions: 3
Een klein voorproefje op wat de visie van COD is op het winkelcentrum;
  • Like
Reactions: 3
1 - 3 of 205 Posts
Top