SkyscraperCity Forum banner
1 - 7 of 7 Posts

· Registered
Joined
·
5,682 Posts
Het staat nu ook in de gemeentelijke stukken inderdaad;


Voor het braakliggende terrein aan het Leeghwaterplein zijn plannen voor permanente ontwikkeling van sociale huurwoningen waarbij aansluiting gezocht wordt tussen de NvU Laakhavens en het urgentieprogramma. We zetten in op het benutten van de tussentijd door tijdelijk 120 flexibele wooneenheden te laatsen (max. 5 jaar). Het gaat om zelfstandige woonplekken met eigen douche, toilet en keuken. Hiervan zijn 40 bestemd voor statushouders, 15 voor studenten van ROC Mondriaan en 65 voor starters en studenten. Er is extra aandacht voor communitybuilding en ontmoeting, groen en ruimte voor ondernemers.

Er zijn meerdere argumenten om de locatie Leeghwaterplein nu te benutten voor het doorbraakplan:
• We benutten de tijdelijkheid in afwachting van de permanente ontwikkeling.
• Met deze tijdelijke ontwikkeling bieden we ook ruimte aan voorzieningen en publieksruimte. Hiermee creëren op korte termijn meerwaarde voor de omgeving binnen de visieontwikkeling voor het gebied.
• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft heeft een subsidie van €822.000 toegekend voor de huisvesting van statushouders op het Leeghwaterplein. Deze subsidie heeft als voorwaarde dat er dit jaar statushouders gehuisvest kunnen wonen en kan hoogstwaarschijnlijk niet worden ingezet voor een ander project. Het risico bestaat dat de dekking voor het project vervalt indien besluitvorming wordt uitgesteld.

als student maakten we ons allereerste gebouwde nieuwbouwplan: 224 studentenkamers op de TUD in prefab units. het project en het tijdelijke bureau noemden we 'Gimme Shelter' naar een bekend concert.

het project werd binnen een half jaar gebouwd (van heien tot inhuizen).

er aan vooraf ging een periode van 3 jaar besluitvorming.
de reden dat het prefabhuisvesting was die niet langer dan 20 jaar mocht blijven staan was dat de grond eigendom was van het ministerie van onderwijs, er dus geen woonfunctie op mocht en wonen in strijd was met het bestemmingsplan. wijziging zou te lang duren.

we rekenden uit wat de huur zou moeten zijn onder de zg van Dam regeling. het ministerie vond dat huurvoorstel te laag uitvallen en paste omgekeerde vergelijkingshuren toe: de huur werd opgetrokken tot wat je elders ook betaalde. ons zuinige bouwplan had achteraf gerust gouden kranen kunnen krijgen.

nacalculatie leerde dat het veel duurder was dan permanente bouw. het was alleen te rechtvaardigen door de ambtelijke en procedurele chaos te kunnen doorbreken met iets 'tijdelijk' waar ze altijd weer vanaf konden.
in tijden van duurzaamheid een gotspe.

na 20 jaar werd de periode 1 maal met 5 jaar verlengd en toen werden ze gesloopt. is nu parkeerterrein en bibliotheekterrein.

 

Attachments

1 - 7 of 7 Posts
Top