SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Herontwikkeling Megastores | planning

43559 Views 204 Replies 47 Participants Last post by  Nameless1
Ik heb hierbij alvast een thread gemaakt voor de woontoren bij de nieuwe hoofdentree van de de Megastores, het winkelcentrum dat na de verbouwing Galleria zal gaan heten.


https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=40936

Nieuwbouw

De ontwikkeling van de kavel op de hoek van het Leeghwaterplein en Van der Kunstraat maakt het mogelijk om de Megastores een stadsentree naar Laakhaven en daarmee een nieuw gezicht te geven. De nieuwe hoofdingang wordt geflankeerd door een uitbreiding van het winkel- en ontspanningsaanbod in de nieuwbouw.

Op het dakniveau begint een woontoren met maximaal 160 woningen van ongeveer 75 m2. De hoogbouw krijgt geknikte langsgevels voor een betere oriëntatie op de zon en een slanker uiterlijk. Binnen de zes gevelvlakken die zo ontstaan, liggen per verdieping zeven woningen rond een middengang.

De plint en de woontoren zijn als een synergetische compositie en als één geheel ontworpen. Aldus GROUP A. Niet alleen zal het completerende programma versterkend werken, ook is de woontoren een herkenbaar baken voor het vernieuwde winkelcentrum en markeert het de nieuwe hoofdentree.See less See more
2
  • Like
Reactions: 5
201 - 205 of 205 Posts
Het budget voor het plaatje was blijkbaar ook op vanaf Centre Court, KNP, Bezuidenhout? Of is Bezuidenhout weer de pineut bij de volgende.....
en wat een fantastische architectonische kronen en beëindigingen!
  • Like
Reactions: 1
  • Like
Reactions: 1

Wat info;
Wat gaat er gebeuren met MegaStores?
MegaStores zal in de toekomst vervangen worden door een volledig nieuw winkelcentrum. Het winkelcentrum zal worden opgedeeld in meerdere blokken; op de begane grond en de eerste verdieping kun je winkels en andere (maatschappelijke) voorzieningen terugvinden. De ingangen van de winkels komen trouwens gewoon aan de straat te liggen, net als in de binnenstad. Boven op de winkels worden woningen gerealiseerd.

Verdwijnen de winkels van MegaStores?
Nee! Tijdens de bouw van de verschillende blokken zullen de winkels open zijn. Het kan wel zo zijn dat winkels tijdelijk verhuizen naar een andere locatie in het winkelcentrum.

Hoelang gaan de werkzaamheden duren?
De werkzaamheden zullen in tenminste twee fases uitgevoerd worden. Het eerste deel zal op zijn vroegst starten in 2025/2026, waarbij de tweede fase dan op zijn vroegst drie jaar later van start gaat. In de aanloop naar de werkzaamheden én tijdens de werkzaamheden blijven de winkels open. De overlast zal voor jou als klant tot een minimum worden beperkt.

Gaat MegaStores verdwijnen?
Uiteindelijk zal MegaStores in de huidige vorm verdwijnen en komt daar tegelijkertijd een prachtig nieuw winkelcentrum voor terug. De wijk Laakhavens Centraal, waarbinnen MegaStores gelegen is, zal veranderen naar een moderne stadswijk waar mensen wonen, winkelen en werken. Het huidige gebouw van MegaStores past, met alle dichte gevels, niet in een moderne stadswijk.

Wanneer worden de definitieve plannen van Megastores bekend gemaakt?
In december 2022 is de Ontwikkelvisie Laakhavens door de gemeenteraad vastgesteld. De Ontwikkelvisie beschrijft de spelregels waarbinnen het nieuwe winkelcentrum ontwikkeld mag worden. De exacte invulling moet nog worden bepaald. In 2023 zal de gemeente Den Haag een Ontwikkelstrategie opstellen. In dit document zal vast komen te liggen welke vorm en invulling MegaStores daadwerkelijk zal krijgen.
See less See more
  • Like
Reactions: 4
Kan niet wachten tot dat gedrocht weg is en er een meer levendig gebied voor terug komt.
  • Like
Reactions: 5
Kan niet wachten tot dat gedrocht weg is en er een meer levendig gebied voor terug komt.
Helemaal eens, ik merk wel dat ik extreem cynisch ben over de verwachte planning.
  • Like
Reactions: 1
201 - 205 of 205 Posts
Top