SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Herontwikkeling Megastores | planning

44544 Views 204 Replies 47 Participants Last post by  Nameless1
2
Ik heb hierbij alvast een thread gemaakt voor de woontoren bij de nieuwe hoofdentree van de de Megastores, het winkelcentrum dat na de verbouwing Galleria zal gaan heten.


https://architectenweb.nl/nieuws/artikel.aspx?ID=40936

Nieuwbouw

De ontwikkeling van de kavel op de hoek van het Leeghwaterplein en Van der Kunstraat maakt het mogelijk om de Megastores een stadsentree naar Laakhaven en daarmee een nieuw gezicht te geven. De nieuwe hoofdingang wordt geflankeerd door een uitbreiding van het winkel- en ontspanningsaanbod in de nieuwbouw.

Op het dakniveau begint een woontoren met maximaal 160 woningen van ongeveer 75 m2. De hoogbouw krijgt geknikte langsgevels voor een betere oriëntatie op de zon en een slanker uiterlijk. Binnen de zes gevelvlakken die zo ontstaan, liggen per verdieping zeven woningen rond een middengang.

De plint en de woontoren zijn als een synergetische compositie en als één geheel ontworpen. Aldus GROUP A. Niet alleen zal het completerende programma versterkend werken, ook is de woontoren een herkenbaar baken voor het vernieuwde winkelcentrum en markeert het de nieuwe hoofdentree.See less See more
 • Like
Reactions: 5
161 - 180 of 205 Posts
1x 280 meter, 1x 220 meter en 2x 160 meter

(wat mij betreft)
Ben benieuwd of ze bij gedeeltelijke sloop-nieuwbouw op de huidige funderingen dikke torens kunnen bouwen. De MS hebben een gigantische footprint.
^ Anders rammen ze toch een paar stevige palen dwars door BeterBed heen.
Dan stuiten die palen weer terug, pong pong
Een klein voorproefje op wat de visie van COD is op het winkelcentrum;
 • Like
Reactions: 3
Slopen die handel en minstens 5 torens erin passen.
Asjeblieft niet van die inpandige teringzooi ala markthal in RD.....ga,weg hoor
Als het aan mij ligt wegslopen en een groenzone voor terug
 • Like
Reactions: 1
Maak er een 5-sterren shopping mall van: The Mall of Holland.
 • Like
Reactions: 2
Katendrecht heeft haar 'hoerenbrug', als verwijzing naar het roemrucht verleden van die plek.
Laten we dit dan als knipoog naar het verleden van de Waldorpstraat de 'Tippel-Mall' noemen. Als je die naam echt eer wil aan doen, kan je de dames van de Geleen, Hunze en Doublet hier huisvesten, ben je gelijk van de verplaatsing-discussie af.
 • Like
Reactions: 1
Ik denk dat deze van de ijskast naar het crematorium kan: ik kreeg van de week een brief van de gemeente dat er voor het braakliggende stuk grond aan het Leeghwaterplein (wat overeenkomt met de plek waar deze gepland staat) plannen zijn om voor een periode van ongeveer 5 jaar zo'n 120 flexibele woningen te plaatsen voor wat ze 'urban mix' noemen (mix van starters, studenten, verpleegkundigen, leraren, statushouders en bankslapers).

Op zich niet raar dat deze er niet komt aangezien een nieuwe entree voor de Megastores weinig zin heeft als die waarschijnlijk gaat verdwijnen.
 • Like
Reactions: 1
Dit plan lag natuurlijk al even in het crematorium, in dat opzicht. Maar dit topic kan alsnog prima gebruikt worden voor de bouwplannen die op de plek van de Megastores komen ^
Ben wel benieuwd hoe die tijdelijke flexibele woningen eruit gaan zien!
 • Like
Reactions: 1
Ik vermoed iets als het 'Polenhotel' of die tijdelijke studentencontainers schuin aan de overkant die er inmiddels toch al weer een jaar of 10 staan.
 • Sad
Reactions: 1
Het staat nu ook in de gemeentelijke stukken inderdaad;


Voor het braakliggende terrein aan het Leeghwaterplein zijn plannen voor permanente ontwikkeling van sociale huurwoningen waarbij aansluiting gezocht wordt tussen de NvU Laakhavens en het urgentieprogramma. We zetten in op het benutten van de tussentijd door tijdelijk 120 flexibele wooneenheden te laatsen (max. 5 jaar). Het gaat om zelfstandige woonplekken met eigen douche, toilet en keuken. Hiervan zijn 40 bestemd voor statushouders, 15 voor studenten van ROC Mondriaan en 65 voor starters en studenten. Er is extra aandacht voor communitybuilding en ontmoeting, groen en ruimte voor ondernemers.

Er zijn meerdere argumenten om de locatie Leeghwaterplein nu te benutten voor het doorbraakplan:
• We benutten de tijdelijkheid in afwachting van de permanente ontwikkeling.
• Met deze tijdelijke ontwikkeling bieden we ook ruimte aan voorzieningen en publieksruimte. Hiermee creëren op korte termijn meerwaarde voor de omgeving binnen de visieontwikkeling voor het gebied.
• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft heeft een subsidie van €822.000 toegekend voor de huisvesting van statushouders op het Leeghwaterplein. Deze subsidie heeft als voorwaarde dat er dit jaar statushouders gehuisvest kunnen wonen en kan hoogstwaarschijnlijk niet worden ingezet voor een ander project. Het risico bestaat dat de dekking voor het project vervalt indien besluitvorming wordt uitgesteld.

See less See more
 • Wow
Reactions: 1
7
Het staat nu ook in de gemeentelijke stukken inderdaad;


Voor het braakliggende terrein aan het Leeghwaterplein zijn plannen voor permanente ontwikkeling van sociale huurwoningen waarbij aansluiting gezocht wordt tussen de NvU Laakhavens en het urgentieprogramma. We zetten in op het benutten van de tussentijd door tijdelijk 120 flexibele wooneenheden te laatsen (max. 5 jaar). Het gaat om zelfstandige woonplekken met eigen douche, toilet en keuken. Hiervan zijn 40 bestemd voor statushouders, 15 voor studenten van ROC Mondriaan en 65 voor starters en studenten. Er is extra aandacht voor communitybuilding en ontmoeting, groen en ruimte voor ondernemers.

Er zijn meerdere argumenten om de locatie Leeghwaterplein nu te benutten voor het doorbraakplan:
• We benutten de tijdelijkheid in afwachting van de permanente ontwikkeling.
• Met deze tijdelijke ontwikkeling bieden we ook ruimte aan voorzieningen en publieksruimte. Hiermee creëren op korte termijn meerwaarde voor de omgeving binnen de visieontwikkeling voor het gebied.
• Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft heeft een subsidie van €822.000 toegekend voor de huisvesting van statushouders op het Leeghwaterplein. Deze subsidie heeft als voorwaarde dat er dit jaar statushouders gehuisvest kunnen wonen en kan hoogstwaarschijnlijk niet worden ingezet voor een ander project. Het risico bestaat dat de dekking voor het project vervalt indien besluitvorming wordt uitgesteld.

als student maakten we ons allereerste gebouwde nieuwbouwplan: 224 studentenkamers op de TUD in prefab units. het project en het tijdelijke bureau noemden we 'Gimme Shelter' naar een bekend concert.

het project werd binnen een half jaar gebouwd (van heien tot inhuizen).

er aan vooraf ging een periode van 3 jaar besluitvorming.
de reden dat het prefabhuisvesting was die niet langer dan 20 jaar mocht blijven staan was dat de grond eigendom was van het ministerie van onderwijs, er dus geen woonfunctie op mocht en wonen in strijd was met het bestemmingsplan. wijziging zou te lang duren.

we rekenden uit wat de huur zou moeten zijn onder de zg van Dam regeling. het ministerie vond dat huurvoorstel te laag uitvallen en paste omgekeerde vergelijkingshuren toe: de huur werd opgetrokken tot wat je elders ook betaalde. ons zuinige bouwplan had achteraf gerust gouden kranen kunnen krijgen.

nacalculatie leerde dat het veel duurder was dan permanente bouw. het was alleen te rechtvaardigen door de ambtelijke en procedurele chaos te kunnen doorbreken met iets 'tijdelijk' waar ze altijd weer vanaf konden.
in tijden van duurzaamheid een gotspe.

na 20 jaar werd de periode 1 maal met 5 jaar verlengd en toen werden ze gesloopt. is nu parkeerterrein en bibliotheekterrein.

Attachments

See less See more
 • Like
Reactions: 5
In ieder geval goed nieuws dat de sloop van die malle mall nu wel definitief is..
 • Like
Reactions: 1
3
De eerste beelden


See less See more
 • Like
 • Love
 • Helpful
Reactions: 5
2
^ Tussen al die low rises en laagbouw, toch nog wat hoogbouw nieuws:Opvallend, is dat blokje er op gezet, of vast een voorbode van weer een volgende afschaling?

See less See more
 • Like
Reactions: 2
Ja, als ze in Voorburg last krijgen van de schaduw van dat gebouw
 • Like
 • Haha
Reactions: 5
161 - 180 of 205 Posts
Top