SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29751 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
See less See more
4
1 - 20 of 140 Posts
Ik houdt van stadstunnela, zoals ik al eens eerder aangaf. Tunnels in de stad moeten worden gestimuleerd. Zowel voor de leefbaarheid als de doorstroming is het uitstekend. Bovendien zorgt het voor het verdwijnen van barrierres. Los daarvan is het natuurlijk ook mooi stedelijk. Mooi project daar in Den Haag!
See less See more
Heerlijk project,helaas weinig aandacht hier...:(
Als ze dan dit hele knooppunt opnieuw inrichten, waarom dan op de weg van onder naar boven ( foto 1 ) stoplichten. Jammer dat ze hier ook niet met fly-overs hebben gewerkt, bevordert toch de doorstroming. Voor de rest ziet dit er erg gaaf uit.
-luieforumerservice-

De Hubertustunnel wordt circa 1.600 meter lang.
Hier een plaatje van het tracé:


van de link van Crusher
See less See more
Ik houd ook van tunnels! Echt een prachtig ontwerp! Hopelijk krijgt dit project net zoveel aandacht als andere leuke projecten... Hopelijk krijgen we genoeg update foto's te zien.
Den Haag doet het goed met het maken van tunnels. Heeft iemand een overzichtje met autotunnels in DH?
Nexxd said:
Den Haag doet het goed met het maken van tunnels. Heeft iemand een overzichtje met autotunnels in DH?

Het valt wel mee met het aantal autotunnels in Den Haag, hoor; de eerste was volgens mij de Koningstunnel. Sindsdien heeft men inderdaad wel de smaak te pakken gekregen. Uit mijn hoofd:

huidig
- Koningstunnel: Rijnstraat - Koningskade met aftakking naar Bezuidenhoutse weg.
- Sijtwendetunnel: in de N14 tussen de Vliet en de aansluiting met de N44 en de Bezuidenhoutse weg.

In aanbouw:
- Hubertustunnel: door het Hubertusduin vanaf het einde van het Teldersviaduct tot het TNO-terrein aan de Landscheidingsweg.

Gepland:
- Trekvliettrace: grotendeels ondertunneld traject van knp. Ypenburg naar omg. Rijswijkseplein.
- Tunnels onder de Noordwestelijke Hoofdroute. Dit stuk weg zou het 'Haagse hoefijzer' tot een ruit moeten completeren.
De Hubertustunnel sluit op de noordkant van het Telderviaduct aan, in feite een soort stadssnelweg; het traject Johan de Wittlaan-Pres. Kennedylaan-Segbroeklaan-Sportlaan sluit op de andere, zuidelijke kant van het Teldersviaduct aan. Dit traject is voorwerp van studies voor opwaardering.
Er wordt gesproken over korte tunnels voor het auto- of tramverkeer bij de kruisingen in de eerste twee lanen, die al vierstrooks zijn; de genoemde tramtunnel bij het Verhulstplein is daar een van.
De Sportlaan is nog tweebaans, de Segbroeklaan eigenlijk ook, maar heeft rijstroken die dusdanig breed zijn dat er NET twee auto's naast elkaar op passen in beide richtingen. Beide wegen zouden in principe eenvoudig te verbreden zijn, maar ten koste van openbaar groen (Bosjes van Pex / Segbroekplantsoen), en vooral de Sportlaan loopt nogal dicht langs de huizen van de kapitale Vogelwijk.
Daarom zijn er ook tunnelplannen onder studie, de meeste ambitieuze tot 2750 meter. Zie http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=10561 .
See less See more
^ok bedankt! Ik kan me herinneren dat ik door een aantal tunnels ben gereden, dat zullen de Konings- en Sijtwendetunnel wel geweest zijn. Vandaar dat ik dacht dat er nog meer waren.
De boormachine voor de Hubertustunnel is eind vorige week vanuit Duitsland in Schiedam aangekomen. De eerste onderdelen van de machine zijn direct vanaf de fabriek aangevoerd en liggen al op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg in Den Haag. Dinsdag 2 mei tot en met donderdag 4 mei wordt het merendeel van de boormachine aangevoerd.

Planning
De tunnelboormachine wordt in de zogenaamde startschacht op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg opgebouwd. Begin juli is de boormachine startklaar. Het boren van de twee tunnelbuizen neemt ongeveer een jaar in beslag. Medio 2007 kan begonnen worden met de afbouw van beide tunnelbuizen, de toeritten en het aanbrengen en testen van mechanische- en elektrische installaties. In de zomer van 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.

Bron : www.denhaag.nl
See less See more
...double post...
Ze heet Huberta De-Boora, De-Boora voor intimi, en ze is er klaar voor. We hebben het over een boormachine zo groot als een flatgebouw, voorzien van een kop met een doorsnee van tien meter.
Binnenkort begint het gevaarte aan een lange, trage tocht door de duingrond tussen Den Haag en Scheveningen. Het resultaat - de Hubertustunnel - is er vermoedelijk halverwege 2008. Dan kunnen de eerste auto’s vanaf de Landscheidingsweg in één ruk doorrijden naar het Hubertusviaduct. Dat scheelt automobilisten drie stoplichten en de bewoners van de Waalsdorperweg een hoop drukte voor de deur.

De boor stond er, het voorwerk was gedaan, de 146,5 miljoen euro lag op tafel. En toch kon het werk niet beginnen. De bouwvakkers, bijna allemaal afkomstig uit Duitsland, Oostenrijk en Polen, gaan niet met de grote boor aan het werk vóórdat er een pastoor aan te pas is gekomen.

Klinkt een beetje raar in het nuchtere en ontkerkelijkte Nederland. Maar in de internationale wereld van het ondergrondse bouwen gelden andere wetten. „Als de boor niet is gezegend brengt dat ongeluk. Zo voelen wij dat nu eenmaal,’’ legde bouwvakker Walter Giessen gisteren uit. Zelf is hij niet gelovig, maar ook hij hecht aan de traditie. Hij biedt houvast aan de tunnelbouwers, die door heel Europa trekken, van bouwproject naar bouwproject. De meeste boormachines zijn van Duitse makelij en zij weten deze kolossen nu eenmaal het beste te bedienen.

Pastoor Rob Kurvers van de verzamelde parochies van Haagse Hout (o.a. H. Paschalis en OLV van Goede Raad) zegende de boor. „Ik bid God om bescherming voor allen die hier werken en allen die van deze tunnel gebruik gaan maken,’’ sprak hij. En hij zegende de machine met wijwater, daarbij geassisteerd door een misdienaar. Dat was niet de enige religieuze plichtpleging. Bouwvakker Giessen plaatste in een nis bij de tunnelmond een beeldje van de H. Barbara, patrones van de mijnwerkers. Ook dat werd door Kurvers gezegend. De arbeiders groeten het beeldje elke dag als zij aan het werk gaan.

De ceremonies waren ingebed in een programma met sprekers, hapjes en drank, dat aan elkaar werd gepraat door de bekende Hilversumse dj Jan Douwe Kroeske. Hij begeleidde ook een klas van de Montessorischool Waalsdorp, die de naam voor de boor heeft verzonnen: Huberta De-Boora. Een tunnelboor is altijd een vrouw namelijk. Ook een traditie, waarvan niet kan worden afgeweken.

En nog was het feest op het terrein aan de Landscheidingsweg niet afgelopen. Er ging nog een fles champagne aan diggelen in de tunnelmond, net als bij een schip. En studenten Mijnbouw van de TU Delft verschenen, gehuld in jacquet, om staande op de machine het Duitse mijnwerkerslied Glück Auf! ten gehore te brengen. Daarin wordt het harde leven van de mijnwerker bezongen, die de mijn ingaat en weer bij zijn Liebchen hoopt terug te keren. Het klonk een beetje alsof de heren al flink wat Schnaps, die in het liedje voorkomt op hadden. Een knal van het confettikanon markeerde het einde van de plechtigheden. Het boren kan beginnen.

Alsnog uit het AD van 28 juni 2006
See less See more
Bron: Cobouw, 14 november 2006

De tunnelboormachine van de Hubertustunnel brak maandagavond door het dichtblok van de ontvangstschacht. De eerste buis van de 1400 meter lange verkeerstunnel is in viereneenhalve maand geboord. De tunnelboormachine met een diameter van 10,5 meter wordt nu uit elkaar gehaald en in delen weer overgebracht naar de startkuip aan de Landscheidingsweg om aan de tweede buis te beginnen. De Hubertus Tunnel Combinatie, een combinatie van BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau en Van Hattum en Blankevoort, boorde de tunnelbuis voor het eerst in Nederland onder bebouwing door. Volgens de huidige planning gaat de Hubertustunnel in de zomer van 2008 open voor verkeer.


Foto: Nico Orie
See less See more
mijn ouders wonen daar in de buurt dus heb de info over dit project vroeger wel eens gevolgd en ik heb het gevoel dat ze veel eerder klaar zijn dan oorspronkelijk gepland kan dat? ik kan me herinneren dat deze tunnel op z'n vroegst 2009/2010 af zou zijn. maar goed die planning stamt dan ook van 4 jaar geleden ofzo denk ik...
See less See more
Mooi bericht Marin, bedankt! Het gaat best snel moet ik zeggen!
Den Haag wil 1 miljard investeren in tunnels

16-11-06 17:15

DEN HAAG - Den Haag wil tot 2015 bijna 1 miljard euro investeren in ondertunneling van de stad. Dat was de boodschap die de gemeente donderdag duidelijk maakte aan kandidaat kamerleden.

Ze kwamen kijken naar de Hubertustunnel die onderdeel is van de Noordelijke Randweg rond Den Haag. In juli is met boren begonnen bij de Landscheidingsweg en onlangs kwam de boor na 4,5 maand aan bij het Hubertusviaduct.

De Gravin Huberta Deboora, zoals de naam van de tunnelboormachine officieel luidt, doorbrak maandagavond het laatste stukje grond onderaan het Hubertusviaduct. In januari starten de bouwers met het graven van de tweede buis. De aanleg van de tunnel loopt op schema en is tot nu toe zonder al te veel problemen verlopen.

Den Haag wil echter meer, uiteindelijk wil de gemeente een internationale ringweg rond Den Haag. Om ook de internationale zone beter bereikbaar te maken staat er na de Hubertustunnel een tunnel onder het World Forum op het wensenlijstje. Voor ondertunneling van de stad is 1 miljard euro nodig, waarvan ruim 700 miljoen voor rekening van het rijk moet komen.

Bron: http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/2283
See less See more
Goed nieuws wat mij betreft. Om Den Haag gezond te houden is het goed om infra binnen de stad te bundelen en zo makkelijker weg te werken. Ook het bereikbaar houden van internationale instellingen lijkt me goed, omdat deze door blijvende stroperige doorstroming van het verkeer kunnen neigen naar vertrek naar een andere locatie. Den Haag heeft verder ook weinig andere keus, omdat inpassing van nieuwe infrastructuur op een andere wijze niet mogelijk is.

Daar bovenop goed nieuws dat men met succes onder bebouwd gebied door heeft gebouwd. Ik zie hiervoor perspectief voor andere problemen in het land met betrekking van de infrastructuur. Dichtbij gekeken voor mij zie ik wel wat in ondertunneling van de N69 ter hoogte van Aalst en Valkenswaard om de stadstraverses te ontlasten. Daar kan het helemaal een optie zijn, omdat men daar te maken heeft met zandgronden, wat bouw goedkoper en makkelijker maakt.
See less See more
1 - 20 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top