SkyscraperCity Forum banner
1 - 10 of 10 Posts

· Registered
Joined
·
14,411 Posts
Wat is een internationale ringweg? En een ringweg rond Den Haag? Er is een reden waarom dat niet mogelijk is volgens mij...
Bedoeld om de internationale zone beter bereikbaar te maken,directe verbindingen met de snelwegen dus.de internationalezone is het wapen tegen steden die op dezelfde prijsjes jagen als Den Haag,zoals Wenen Geneve Rome.

http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=51536
 

· Registered
Joined
·
14,411 Posts
Sommige mensen zijn echt achterlijk en weten niet eens waar ze op tegen zijn....hoe kan je nou tegen het oplossen van verkeersproblematiek (ondergronds) met alleen nog bovengronds bestemmingsverkeer zijn?????
 
1 - 10 of 10 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top