SkyscraperCity Forum banner
1 - 2 of 2 Posts

· Registered
Joined
·
544 Posts
Nexxd said:
Den Haag doet het goed met het maken van tunnels. Heeft iemand een overzichtje met autotunnels in DH?

Het valt wel mee met het aantal autotunnels in Den Haag, hoor; de eerste was volgens mij de Koningstunnel. Sindsdien heeft men inderdaad wel de smaak te pakken gekregen. Uit mijn hoofd:

huidig
- Koningstunnel: Rijnstraat - Koningskade met aftakking naar Bezuidenhoutse weg.
- Sijtwendetunnel: in de N14 tussen de Vliet en de aansluiting met de N44 en de Bezuidenhoutse weg.

In aanbouw:
- Hubertustunnel: door het Hubertusduin vanaf het einde van het Teldersviaduct tot het TNO-terrein aan de Landscheidingsweg.

Gepland:
- Trekvliettrace: grotendeels ondertunneld traject van knp. Ypenburg naar omg. Rijswijkseplein.
- Tunnels onder de Noordwestelijke Hoofdroute. Dit stuk weg zou het 'Haagse hoefijzer' tot een ruit moeten completeren.
De Hubertustunnel sluit op de noordkant van het Telderviaduct aan, in feite een soort stadssnelweg; het traject Johan de Wittlaan-Pres. Kennedylaan-Segbroeklaan-Sportlaan sluit op de andere, zuidelijke kant van het Teldersviaduct aan. Dit traject is voorwerp van studies voor opwaardering.
Er wordt gesproken over korte tunnels voor het auto- of tramverkeer bij de kruisingen in de eerste twee lanen, die al vierstrooks zijn; de genoemde tramtunnel bij het Verhulstplein is daar een van.
De Sportlaan is nog tweebaans, de Segbroeklaan eigenlijk ook, maar heeft rijstroken die dusdanig breed zijn dat er NET twee auto's naast elkaar op passen in beide richtingen. Beide wegen zouden in principe eenvoudig te verbreden zijn, maar ten koste van openbaar groen (Bosjes van Pex / Segbroekplantsoen), en vooral de Sportlaan loopt nogal dicht langs de huizen van de kapitale Vogelwijk.
Daarom zijn er ook tunnelplannen onder studie, de meeste ambitieuze tot 2750 meter. Zie http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=10561 .
 

· Registered
Joined
·
544 Posts
Sommige mensen zijn echt achterlijk en weten niet eens waar ze op tegen zijn....hoe kan je nou tegen het oplossen van verkeersproblematiek (ondergronds) met alleen nog bovengronds bestemmingsverkeer zijn?????
Mwah kan ik me wel voorstellen.

Alle extra doorstroming die je regelt onder de Sportlaan en Segbroeklaan krijg je natuurlijk gewoon erbij op de bovengrondse stukken van het traject (Johann de Wittlaan, Machiel Vrijenhoeklaan).

Ik geloof niet dat ze van deze weg met wat tunnels echt een stroomroute kunnen maken. Die tunnels monden altijd ergens op een gelijkvloerse kruising; op die plekken worden de files nog langer dan ze nu al zijn. Ik neem aan dat ze de zijwegen dan korter groen gaan geven, zodat de rijen voor de stoplichten daar flink groeien.

Als ze echt een Haagse rondweg willen maken, dan moet heel het stuk maar ongelijkvloers of tunnel worden. Maar ja, het is een weg dwars door de stad, dus dat kan je ook niet maken. Een drukke stadsweg met veel gelijkvloerse kruisingen her en der ondertunnelen heeft denk ik niet zo veel zin. Het is niet de overlast en de miljardeninvestering waard, vind ik. Houd het maar bij de paar tramstunneltjes onder die weg.

De Sportlaan en de Segbroeklaan kunnen trouwens ook eenvoudig op maaiveld verbreed worden als je een stukje van het groen langs de weg afsnoept.
 
1 - 2 of 2 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top