SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29723 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
See less See more
4
1 - 3 of 140 Posts
^^ ^^ Welkom 070! Idd leuk filmpie. Blijft indrukwekkend, zo'n boor in werking...
^^ ^^ Imposant!
Tweede foto lijkt net alsof er toch nog een paaltje over het hoofd is gezien :)
Hé een foto van Jos van Leeuwen. Die houdt kantoor op nog geen 150 meter van mijn huis. Goeie (pers)fotograaf is dat! Is volgens mij overal als haantje de voorste erbij om wat plaatjes te schieten :)

Deze is ook indrukwekkend. Echt een MONSTER van een boorkop.
1 - 3 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top