SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29752 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
See less See more
4
1 - 5 of 140 Posts
Wat is een internationale ringweg? En een ringweg rond Den Haag? Er is een reden waarom dat niet mogelijk is volgens mij...
Op zaterdagavond 16 december om 19:00 uur begint het transport van de tunnelboormachine vanaf het eindpunt van de tunnel bij Madurodam terug naar het beginpunt bij de Landscheidingsweg. De verwachting is dat het transport uiterlijk zondagochtend om 8:00 is afgerond.
^^ Tunnelboormachines worden meestal ontworpen en gebouwd voor eenmalig gebruik (of tweemalig, als er twee parallele buizen geboord moeten worden). Dat komt doordat de gewenste diameter voor vrijwel elke tunnel anders is, maar vooral ook door het feit dat de boormethode nauw samenhangt met de bodemsoort.

De boormachine die gebruikt wordt voor de RandstadRail-tunnel in Blijdorp heeft een te kleine diameter en kan daarom niet gebruikt worden voor de aanleg van een wegtunnel. De boormachine van de Hubertustunnel heeft misschien wel een goede diameter, maar de vraag is of ie ook kan boren door andere bodemsoorten dan het zand waarvoor ie gebouwd is.
See less See more
Dat verschil in maximum snelheden op de Noordelijke Randweg is het gevolg van een lokaal of provinciaal regeltje dat iemand ooit heeft bedacht. Komt er op neer dat de afstand tussen twee kruispunten bepalend is voor de maximum toegestane snelheid. 50 kilometer per uur bij afstanden tot x meter, en 70 per uur daarboven. Met natuurlijk weer de nodige uitzonderingen. Zo wordt op de Zoetermeerse Rijweg in Leidschenveen (het verlengde van de Noordelijke Randweg), weer overal 50 kilometer aangehouden omdat 70 een te hoge geluidsbelasting geeft.
See less See more
1 - 5 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top