SkyscraperCity Forum banner
1 - 4 of 4 Posts

· Registered
Joined
·
2,510 Posts
Ze heet Huberta De-Boora, De-Boora voor intimi, en ze is er klaar voor. We hebben het over een boormachine zo groot als een flatgebouw, voorzien van een kop met een doorsnee van tien meter.
Binnenkort begint het gevaarte aan een lange, trage tocht door de duingrond tussen Den Haag en Scheveningen. Het resultaat - de Hubertustunnel - is er vermoedelijk halverwege 2008. Dan kunnen de eerste auto’s vanaf de Landscheidingsweg in één ruk doorrijden naar het Hubertusviaduct. Dat scheelt automobilisten drie stoplichten en de bewoners van de Waalsdorperweg een hoop drukte voor de deur.

De boor stond er, het voorwerk was gedaan, de 146,5 miljoen euro lag op tafel. En toch kon het werk niet beginnen. De bouwvakkers, bijna allemaal afkomstig uit Duitsland, Oostenrijk en Polen, gaan niet met de grote boor aan het werk vóórdat er een pastoor aan te pas is gekomen.

Klinkt een beetje raar in het nuchtere en ontkerkelijkte Nederland. Maar in de internationale wereld van het ondergrondse bouwen gelden andere wetten. „Als de boor niet is gezegend brengt dat ongeluk. Zo voelen wij dat nu eenmaal,’’ legde bouwvakker Walter Giessen gisteren uit. Zelf is hij niet gelovig, maar ook hij hecht aan de traditie. Hij biedt houvast aan de tunnelbouwers, die door heel Europa trekken, van bouwproject naar bouwproject. De meeste boormachines zijn van Duitse makelij en zij weten deze kolossen nu eenmaal het beste te bedienen.

Pastoor Rob Kurvers van de verzamelde parochies van Haagse Hout (o.a. H. Paschalis en OLV van Goede Raad) zegende de boor. „Ik bid God om bescherming voor allen die hier werken en allen die van deze tunnel gebruik gaan maken,’’ sprak hij. En hij zegende de machine met wijwater, daarbij geassisteerd door een misdienaar. Dat was niet de enige religieuze plichtpleging. Bouwvakker Giessen plaatste in een nis bij de tunnelmond een beeldje van de H. Barbara, patrones van de mijnwerkers. Ook dat werd door Kurvers gezegend. De arbeiders groeten het beeldje elke dag als zij aan het werk gaan.

De ceremonies waren ingebed in een programma met sprekers, hapjes en drank, dat aan elkaar werd gepraat door de bekende Hilversumse dj Jan Douwe Kroeske. Hij begeleidde ook een klas van de Montessorischool Waalsdorp, die de naam voor de boor heeft verzonnen: Huberta De-Boora. Een tunnelboor is altijd een vrouw namelijk. Ook een traditie, waarvan niet kan worden afgeweken.

En nog was het feest op het terrein aan de Landscheidingsweg niet afgelopen. Er ging nog een fles champagne aan diggelen in de tunnelmond, net als bij een schip. En studenten Mijnbouw van de TU Delft verschenen, gehuld in jacquet, om staande op de machine het Duitse mijnwerkerslied Glück Auf! ten gehore te brengen. Daarin wordt het harde leven van de mijnwerker bezongen, die de mijn ingaat en weer bij zijn Liebchen hoopt terug te keren. Het klonk een beetje alsof de heren al flink wat Schnaps, die in het liedje voorkomt op hadden. Een knal van het confettikanon markeerde het einde van de plechtigheden. Het boren kan beginnen.

Alsnog uit het AD van 28 juni 2006
 

· Registered
Joined
·
2,510 Posts
Geen zwaar vrachtverkeer meer op Hubertusviaduct


DEN HAAG - Zware vrachtwagens mogen vanaf dinsdagavond geen gebruik meer maken van het Hubertusviaduct in Den Haag. Het zware vrachtverkeer met een totaalgewicht van 25 ton of meer wordt met borden omgeleid.
Uit onderzoek blijkt dat zich in de constructie van het viaduct bij een zware belasting spanningen kunnen voordoen. Toen het viaduct werd gebouwd voldeed de constructie aan de normen, maar volgens de huidige normen mogen deze spanningen niet langer optreden. Ze zouden ertoe kunnen leiden dat het viaduct zonder voorwaarschuwing kan bezwijken.

Het Hubertusviaduct is het enige verkeersviaduct in Den Haag waar deze constructievorm is toegepast. De omleiding zal duren tot eind 2007.


Bron: rtv-west

Welke constructievorm is toegepast, wordt dan weer niet vermeld. Wel logisch dat normen steeds worden aangepast, maar zijn er nu niet meer viaducten in het land die niet meer voldoen?


Het zal dan wel kloppen, want ik kon op het oog geen scheuren zien.
 

· Registered
Joined
·
2,510 Posts
Ben op de dag van de bouw alleen bij dit project geweest. Het was erg druk (foto's zo leeg mogelijk gemaakt) en had al foto's hier verwacht... Maar bij deze dus!

Ps: foto 1 is de ingang onder het Hubertusduin, de 2e de uitging richting Wassenaar/de N44.
 
1 - 4 of 4 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top