SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29440 139
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
1 - 9 of 9 Posts
Den Haag wil 1 miljard investeren in tunnels

16-11-06 17:15

DEN HAAG - Den Haag wil tot 2015 bijna 1 miljard euro investeren in ondertunneling van de stad. Dat was de boodschap die de gemeente donderdag duidelijk maakte aan kandidaat kamerleden.

Ze kwamen kijken naar de Hubertustunnel die onderdeel is van de Noordelijke Randweg rond Den Haag. In juli is met boren begonnen bij de Landscheidingsweg en onlangs kwam de boor na 4,5 maand aan bij het Hubertusviaduct.

De Gravin Huberta Deboora, zoals de naam van de tunnelboormachine officieel luidt, doorbrak maandagavond het laatste stukje grond onderaan het Hubertusviaduct. In januari starten de bouwers met het graven van de tweede buis. De aanleg van de tunnel loopt op schema en is tot nu toe zonder al te veel problemen verlopen.

Den Haag wil echter meer, uiteindelijk wil de gemeente een internationale ringweg rond Den Haag. Om ook de internationale zone beter bereikbaar te maken staat er na de Hubertustunnel een tunnel onder het World Forum op het wensenlijstje. Voor ondertunneling van de stad is 1 miljard euro nodig, waarvan ruim 700 miljoen voor rekening van het rijk moet komen.

Bron: http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/2283
Ook het AD meldt het nu: http://www.ad.nl/denhaag/stad/article817431.ece

Meer tunnels in en rond Den Haag
Door MARC KONIJN

DEN HAAG - Den Haag heeft met spoed 300 miljoen euro nodig voor de ringweg. Met dat geld moet het tracé tussen Madurodam en de Houtrustbrug ondertunneld worden.

De tunnel is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de internationale zone bij het Congresgebouw. Daar zit het Joegoslavië-tribunaal, de OPCW en binnenkort Europol en Eurojust. Komt de tunnel er niet, dan verliest Den Haag de concurrentie met steden als Genève en Wenen.
Dat zei burgemeester Wim Deetman donderdag bij een speciale bijeenkomst in de Hubertustunnel. Deze week is daar de eerste tunnelbuis geboord. Deetman had enkele Kamerleden uitgenodigd om de noodzaak van een goede ringweg voor Den Haag onder de aandacht te brengen.
De Hubertustunnel is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de stad. Maar volgens Deetman moet er nog veel meer gebeuren.
Een tweede tunnel moet bij Madurodam onder de grond, tot aan de Houtrustbrug. Dat is ook nodig voor de veiligheid van de internationale zone. Een tunnel maakt het onmogelijk met een autobom een aanslag te plegen. De internationale zone kan bovendien worden uitgebreid met ’de overkant’ van de Johan de Wittlaan. Daar staan enkele kantoren en een school. Als de tweede tunnel onder het Hubertusduin geboord is, wil Deetman meteen doorpakken met de nieuwe tunnel. Dat is al in 2008. Als het aan Den Haag ligt, krijgt daarna nog een deel van de ringweg een tunnel, bij de Sportlaan tot aan Kijkduin. Deetman: „Pas dan heeft Den Haag eindelijk een volwaardige ringweg.’’ De tunnels voor de ringweg kosten in totaal 960 miljoen euro.


De Hubertustunnel in Den Haag krijgt vorm. FOTO EPA
Boor Haagse Hubertustunnel verplaatst

17-12-06 14:12

DEN HAAG - De reusachtige boor van de Hubertustunnel in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag teruggebracht naar het begin van de tunnel aan de Landscheidingsweg.
De eerste tunnelbuis is klaar; nu wordt met het graven van de tweede begonnen. Voor het verplaatsen van de Hubertusboor waren diverse wegen de hele nacht afgesloten en werd straatverlichting en meubilair weggehaald. De tunnel moet in de tweede helft van 2008 worden geopend voor het verkeer.

Bron: http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/3073
Boren Hubertustunnel klaar

Door MARC KONIJN

DEN HAAG - De bouw van de Hubertustunnel nadert zijn hoogtepunt. De boor duikt binnenkort definitief...
...boven de grond op. Daarmee is ook de tweede tunnelbuis een feit.
De ontwerpers van de tunnel verwachten dat de boorkop nog dit weekeinde zijn gezicht laat zien. Dat gebeurt aan de kant van het Hubertusviaduct. De boormachine wordt daarna gedemonteerd.
Met de voltooiing van de tweede tunnelbuis bereikt Den Haag een mijlpaal. De Hubertustunnel is met zijn 1600 meter de langste stadstunnel van het het land.
Het duurt toch nog ruim een jaar voordat de tunnel open gaat voor het verkeer. Die tijd is nodig om de tunnelbuizen helemaal ’aan te kleden.’
Er is al een begin gemaakt met de aanleg van de dwarsverbindingen tussen de twee tunnelbuizen. Dat gebeurt door de grond te bevriezen. Een deel van de ijsklomp wordt dan weggesneden.
De projectleider van de tunnel, Peter Janssen, noemt het project een groot succes. Het is volgens hem voor het eerst dat een tunnel onder bestaande bouw is geboord. „We zijn onder de kazernes doorgegaan, en op acht meter van woningen. Niemand heeft last gehad van trillingen of scheuren.’’
De gravende boor veroorzaakte een ’zetting’ van slechts vijf millimeter. Janssen: „Dat kan je ongeveer vergelijken met een langsrijdende vrachtwagen.’’
Als het aan burgemeester Deetman ligt, gaat de boor opnieuw aan het werk. Deetman wil dat Den Haag een goede ringweg krijgt. Na het Hubertusviaduct moet er een tunnel komen vanaf Madurodam tot aan de Houtrustbrug.
Met de aanleg van de tunnel wordt er groen gespaard en krijgt de wijk minder last van verkeer. De tunnel kost 146 miljoen euro. De opening is gepland in juni 2008.

http://www.ad.nl/denhaag/stad/article1364388.ece
Denk het niet:

Vorige week vrijdag (11 mei) moesten wij helaas melden dat de boormachine stil ligt vanwege storing aan de aandrijfmotoren van het snijrad. De afgelopen dagen is dit nader onderzocht. Het is duidelijk geworden dat het noodzakelijk is om de motoren te vervangen, om ook de laatste 18 meter van de tweede tunnelbuis goed en veilig te kunnen boren. De aanvoer van nieuwe onderdelen en de uitvoering van de reparaties nemen zeker een week in beslag.

Deze tegenvaller heeft geen invloed op de gehele planning van het project Hubertustunnel. Doordat het boren van de tunnelbuizen zo goed en snel verlopen is, werd de doorbraak circa 3 weken voor de oorspronkelijke datum in juni verwacht. Ook met de tijd die nodig is voor de reparaties aan de boormachine blijft het boren binnen de planning.
http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=54803
Bron: http://www.ad.nl/denhaag/stad/2150291/Opening_Hubertustunnel_uitgesteld.html
woensdag 19 maart 2008​
Opening Hubertustunnel uitgesteld

DEN HAAG - Wie dacht in juni al met de auto door de nieuwe Hubertustunnel te rijden, komt bedrogen uit. De opening is uitgesteld tot 25 september. De tunnel blijkt nog niet te voldoen aan allerlei strenge veiligheidseisen.


De Hubertustunnel, met 1,5 kilomter de langste stadstunnel van Nederland, gaat
pas eind september open voor verkeer. ARCHIEFFOTO TON BORSBOOM

Hoewel deze eisen al in 2006 bekend waren, heeft de gemeente Den Haag altijd vastgehouden aan een opening begin juni. „We hebben zolang mogelijk geprobeerd de extra maatregelen in te passen in de oorspronkelijke planning. Dat is helaas niet gelukt,’’ zegt een woordvoerder van de gemeente. Hij benadrukt dat het project niet duurder uitvalt. „De kosten van de veiligheidsmaatregelen, 5 miljoen euro, waren al begroot.’’ Voor dat geld komen onder meer dikkere brandwerende bekleding, meer calamiteitenventilatie en lijnverlichting in plaats van puntverlichting.

In het najaar wordt begonnen met het aansluiten van de Hubertustunnel op het Hubertusviaduct. Dat viaduct is steviger dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het viaduct voldoet aan alle veiligheidsnormen. Dit betekent dat de omleiding voor vrachtwagens met een totaalgewicht van 25 ton of meer wordt opgeheven en dat straks al het verkeer uit de tunnel van het viaduct gebruik kan maken.
Hubertustunnel even open op Dag van de Bouw

28-05-08 10:09

DEN HAAG - De Hubertustunnel in Den Haag is zaterdag tijdens de Dag van de Bouw open voor belangstellenden. Dan mogen voetgangers door de lange stadstunnel wandelen.
De tunnel loopt van Madurodam naar de Waalsdorpervlakte en is met 1600 meter bovendien de langste stadstunnel van Nederland. De Hubertustunnel zou eigenlijk pas in juni worden opengesteld, maar door strengere veiligheidseisen heeft de opening vertraging opgelopen.

De officiële opening van de Hubertustunnel staat op 1 oktober gepland. Daarna kan het verkeer door de tunnel rijden.

http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/18304
Na het drama met de tramtunnel was dit succes ook wel nodig. Als dit ook op een ramp was uitgedraaid hadden we wat betreft tunnels in de toekomst wel kunnen vergeten. Nu gaan er hopelijk nog vele volgen (zowel voor auto als tram).
1 - 9 of 9 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top