SkyscraperCity Forum banner
1 - 1 of 1 Posts

· tunelion
Joined
·
3,138 Posts
mijn ouders wonen daar in de buurt dus heb de info over dit project vroeger wel eens gevolgd en ik heb het gevoel dat ze veel eerder klaar zijn dan oorspronkelijk gepland kan dat? ik kan me herinneren dat deze tunnel op z'n vroegst 2009/2010 af zou zijn. maar goed die planning stamt dan ook van 4 jaar geleden ofzo denk ik...
 
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top