SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29441 139
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
1 - 1 of 1 Posts
De boormachine voor de Hubertustunnel is eind vorige week vanuit Duitsland in Schiedam aangekomen. De eerste onderdelen van de machine zijn direct vanaf de fabriek aangevoerd en liggen al op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg in Den Haag. Dinsdag 2 mei tot en met donderdag 4 mei wordt het merendeel van de boormachine aangevoerd.

Planning
De tunnelboormachine wordt in de zogenaamde startschacht op het bouwterrein aan de Landscheidingsweg opgebouwd. Begin juli is de boormachine startklaar. Het boren van de twee tunnelbuizen neemt ongeveer een jaar in beslag. Medio 2007 kan begonnen worden met de afbouw van beide tunnelbuizen, de toeritten en het aanbrengen en testen van mechanische- en elektrische installaties. In de zomer van 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.

Bron : www.denhaag.nl
1 - 1 of 1 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top