SkyscraperCity Forum banner
1 - 5 of 5 Posts

· Jürgen Leschinger
Joined
·
10,137 Posts
Bron: Cobouw, 14 november 2006

De tunnelboormachine van de Hubertustunnel brak maandagavond door het dichtblok van de ontvangstschacht. De eerste buis van de 1400 meter lange verkeerstunnel is in viereneenhalve maand geboord. De tunnelboormachine met een diameter van 10,5 meter wordt nu uit elkaar gehaald en in delen weer overgebracht naar de startkuip aan de Landscheidingsweg om aan de tweede buis te beginnen. De Hubertus Tunnel Combinatie, een combinatie van BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau en Van Hattum en Blankevoort, boorde de tunnelbuis voor het eerst in Nederland onder bebouwing door. Volgens de huidige planning gaat de Hubertustunnel in de zomer van 2008 open voor verkeer.


Foto: Nico Orie
 

· Jürgen Leschinger
Joined
·
10,137 Posts
Nog een plaatje:

Bron: Cobouw, 18 december 2006

Boortransport

De 63 meter lange tunnelboormachine van de Hubertustunnel werd afgelopen weekeinde in delen vervoerd van de ontvangstkuip bij het Hubertusviaduct naar de startschacht aan de Landscheidingsweg. De TBM, genaamd Gravin De-Boora, boorde de afgelopen vijf maanden de eerste tunnelbuis met een lengte van 1400 meter en een doorsnede van 10,5 meter. De Hubertus Tunnel Combinatie, een combinatie van BAM Civiel, Wayss & Freytag Ingenieurbau en Van Hattum en Blankevoort, boorde daarbij voor het eerst in Nederland onder bebouwing door. In Den Haag verzakte diverse kazernegebouwen van Defensie enkele millimeters, maar alle zettingen bleven binnen de marges. De Hubertustunnel gaat in de zomer van 2008 open voor verkeer.


Foto: Jos van Leeuwen
 

· Jürgen Leschinger
Joined
·
10,137 Posts
Bron: Cobouw, 7 maart 2007

Tunneltoerit

In Den Haag bouwen medewerkers van bouwcombinatie HTC een steigerconstructie op voor de bouw van een betonnen dak bij de startschacht van de Hubertustunnel. Deze week heeft de tunnelboormachine de eerste 100 meter van de tweede tunnelbuis geboord. Intussen kan de afbouw van de ingang van de eerste tunnelbuis worden gestart. De tunnel is onderdeel van de zogenoemde Noordelijke Randweg en wordt bijna anderhalve kilometer lang. Bouwers zijn BAM Civiel, Wayss und Freytag en Van Hattum en Blankevoort.


Foto: Ton Borsboom
 

· Jürgen Leschinger
Joined
·
10,137 Posts
Bron: Cobouw, 13 april 2007

Dwarsverbindingen

In Den Haag zijn medewerkers van bouwcombinatie HTC begonnen met het aanleggen van de dwarsverbindingen in de langst geboorde verkeerstunnel in stedelijk gebied, de Hubertustunnel. De bijna anderhalve kilometer lange verkeerstunnel, die onderdeel is van de van de Noordelijke Randweg, krijgt in totaal vijf dwarsverbindingen die het mogelijk maken in geval van onderhoud of nood van de ene naar de andere tunnelbuis te lopen. Omdat de tunnelboormachine momenteel ongeveer 20 meter per dag boort, verwacht men dat het boren van de tweede tunnelbuis eind mei klaar is. Bouwcombinatie HTC bestaat uit BAM Civiel, Wayss und Freytag en Van Hattum en Blankevoort.


Foto: Ton Borsboom
 

· Jürgen Leschinger
Joined
·
10,137 Posts
Meer:

Bron: Engineering 360, 16 april 2007

Boorwerk Haagse Hubertustunnel nadert einde

De tweede tunnelbuis van de Hubertustunnel in Den Haag is naar verwachting half mei klaar. Volgens de gemeente boort tunnelboormachine De-Boora per etmaal 20 meter tunnel. De tunnel krijgt 750 tunnelringen met een totale lengte van 1500 meter. Momenteel zijn 507 ringen geboord (pdf). Klik hier voor een filmpje over de aanleg.
De boormachine is inmiddels het laatste gebouw op het tracé gepasseerd. Het is volgens de gemeente voor het eerst in Nederland dat er onder gebouwen door is geboord. Uit de monitoring blijkt dat er nauwelijks verzakkingen zijn en dat er geen gebouwen zijn beschadigd.

De boormachine heeft een doorsnee van 10,5 meter, een lengte van 63 meter en een gewicht van 1500 ton. De eerste tunnelbuis was in november 2006 klaar en wordt nu afgebouwd.

De Hubertustunnel krijgt in totaal vijf dwarsverbindingen, die in geval van nood dienen als vluchtroute. Met de aanleg hiervan is deze week een begin gemaakt. Vrieslansen van 5 meter lang worden van de eerste naar de tweede buis geboord.

Door de vrieslansen wordt vervolgens pekel gepompt, en afgekoeld tot -30° C, waardoor de grond rondom de lansen bevriest. Na ongeveer vier weken kan dan de grond tussen de beide buizen worden weggehaald. In juni 2008 gaat de Hubertustunnel open voor het verkeer.
 
1 - 5 of 5 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top