SkyscraperCity Forum banner
1 - 11 of 11 Posts

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Mooi bericht Marin, bedankt! Het gaat best snel moet ik zeggen!
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Bedankt voor de info Marin. Het wordt ineens een belangrijk project voor mij, omdat ik ga verhuizen naar een kant van de stad waar ik er regelmatig gebruik van zal gaan maken... Het schiet in elk geval wel op!
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
^ Ik woon sinds twee weken in het stadsdeel Segbroek, langs de westelijke ringweg dus. Gisteren viel er een wijkfoldertje in de bus, waarin stond dat er op 24 april (geloof ik) een informatie/inspraak avond m.b.t tot dit deel van de Ring, staat gepland.

De sfeer ten opzichte van de plannen bij de buurtbewoners is allesbehalve positief (althans, dat proef ik in de verschillende gesprekken en columns...). 'Men' is bang dat de verkeersintensiteit dramatisch zal toenemen en dat dit weer de nodige geluids- en stankoverlast met zich mee zal brengen. Waar dat op gebaseerd is weet ik niet. Ik denk juist dat de plannen moeten zorgen voor een betere afwikkeling van de huidige verkeersstromen (en dat is hard nodig ook).

Ik zal eens kijken of ik tijd heb, want ik ben wel benieuwd naar de plannen. Voorzover ik het begrepen heb zijn er verschillende scenario's bedacht, waarvan de meeste vrij ingrijpend zijn (met veel tunnels). Hopelijk is er wat visueel informatiemateriaal beschikbaar...
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Een overzicht van de plannen met betrekking tot de Noordwestelijke Hoofdroute

Bron: www.denhaag.nl

Inhoud
De Noordwestelijke Hoofdroute staat voor het plan van ingrijpende verkeersmaatregelen op het traject Sportlaan-Segbroeklaan-President Kennedylaan-Johan de Wittlaan. Deze maatregelen zijn nodig om het verkeer op deze route beter te laten doorstromen. Maar ook om een snelle afwikkeling van de tramlijnen van en naar Scheveningen te garanderen en het kruisend langzame verkeer op een veilige manier af te wikkelen.

Het plangebied


Traject opgeknipt in deelplannen
Om de discussie over de Noordwestelijke Hoofdroute te vereenvoudigen en om inzicht te krijgen in wat de mogelijke keuzes zijn van de maatregelen, is het traject in vijf deelplannen opgeknipt. Wel dient de samenhang van de plannen in het oog gehouden te worden.

Per deelplan kan aan één of meerdere maatregelen en/of varianten worden gedacht, zoals b.v. de aanleg van een auto- of tramtunnel of verbreding van de weg. De aanwezigheid van de Haagse Beek met het groen daaromheen maakt het vinden van een goede oplossing niet eenvoudig. De Haagse Beek is een belangrijke, waardevolle ecologische verbinding in de stad. Het nemen van maatregelen voor het verkeer kan ten koste gaan van de kwaliteit van deze verbinding.

De maatregelen en varianten van de afzonderlijke deelplannen worden in een volgend stadium van het onderzoek op haalbaarheid onderzocht en getoetst. Daaraan voorafgaand wordt een plan van aanpak opgesteld. Dat plan van aanpak geeft de belangrijkste criteria aan waar de haalbaarheidsstudies aan moeten voldoen. Deze criteria gaan onder andere over het inzichtelijk maken van de gevolgen van maatregelen voor de verkeersafwikkeling, de effecten op de kwaliteit van lucht en geluid, en de leefbaarheid en inpassing in de omgeving.

Sportlaan
Het huidige profiel van de Sportlaan bestaat uit één rijstrook per richting met daarlangs, smalle fietsstroken en een parkeerstrook tussen de bomen aan de huizenzijde. De woningen worden vanaf de Sportlaan ontsloten. De bussen hebben geen aparte halte maar stoppen direct langs de rijbaan, waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan voor fietsers en het overige verkeer. De capaciteit van de Sportlaan is op dit moment onvoldoende om het verkeer goed te verwerken. Zeker gezien de functie van de weg als onderdeel van de stedelijke ruit en de verwachtingen over het toekomstig verkeersaanbod. De dagelijkse files -zullen zonder maatregelen- in de toekomst alleen maar toenemen en voor meer oponthoud en verkeersoverlast zorgen. Niet alleen zou de verkeersafwikkeling verbeterd moeten worden, ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid zou beter gegarandeerd moeten worden. Bij het zoeken naar oplossingen zal bovendien terdege rekening gehouden moeten worden met de Haagse Beek die langs de Sportlaan loopt en de ecologische functie van het gebied er omheen.

Huidig dwarsprofiel Sportlaan:


Dwarsprofiel in het geval van een tunnel:


Mogelijke alternatieven op de kaart:


De andere deelplannen:
Segbroeklaan

Houtrustbrug

Kruising President Kennedylaan - Stadhouderslaan

Kruising Johan de Wittlaan - Scheveningseweg
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
^Dat is inderdaad ook één van de opties. De Segbroeklaan/Sportlaan mag dan wel wat worden verbreed, want de rijbanen (die nu als 4-baans weg worden gebruikt) zijn eigenlijk net te smal...
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Ik denk dat hij de volgende taak van de tunnelBOOR bedoelt. Volgens mij wil de gemeente Den Haag dezelfde boor gebruiken bij het graven van het 'Trekvliettracé'.
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Ik zag hem net. Het verbaast me enigszins dat de maximumsnelheid 50 km/u ipv 70 km/u wordt. Maar dat zal wel met de veiligheid in de tunne lte maken hebben. Ik kan niet wachten tot hij opengaat, ik maak erg vaak gebruik van dat traject.
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
^ Eén kant van de aansluiting op het Hubertusviaduct is nog niet gereed, als dit klaar is gaan alle rijbanen open. Dat zal (geloof ik) niet eerder dan 2009 zijn.
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Ben er nu twee keer doorheen gereden. Goeie zaak dat ie bijna klaar is, scheelt me flink veel tijd (a was het maar gevoelsmatig)! Goede verlichting inderdaad. Alleen jammer dat je er maar 50 mag, 70 was prima geweest.
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Mooie tunnel, grote vooruitgang, maar ik moet me altijd inhouden niet 70 te gaan rijden. Ik zie echt niet waarom je hier maar 50 mag... :(
 

· Voorbijganger
Joined
·
6,077 Posts
Ik ben benieuwd hoeveel verzet er tegen de tunnel onder de Segbroeklaan zal komen. Ik krijg (als bewoner van de Bloemenbuurt) eens in de zoveel tijd een blaadje (Wijkwijs) in de bus en daar doet men niets anders dan klagen over de voorgenomen plannen. Ook is er al de nodige juridische bijstand ingevlogen om de plannen te dwarsbomen. Persoonlijk ben ik groot voorstander van de tunnels en ik vraag me dan ook wel eens af of die mensen nooit de wijk (of stad) uit hoeven...
 
1 - 11 of 11 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top