SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29468 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
1 - 16 of 16 Posts
Ik houdt van stadstunnela, zoals ik al eens eerder aangaf. Tunnels in de stad moeten worden gestimuleerd. Zowel voor de leefbaarheid als de doorstroming is het uitstekend. Bovendien zorgt het voor het verdwijnen van barrierres. Los daarvan is het natuurlijk ook mooi stedelijk. Mooi project daar in Den Haag!
Goed nieuws wat mij betreft. Om Den Haag gezond te houden is het goed om infra binnen de stad te bundelen en zo makkelijker weg te werken. Ook het bereikbaar houden van internationale instellingen lijkt me goed, omdat deze door blijvende stroperige doorstroming van het verkeer kunnen neigen naar vertrek naar een andere locatie. Den Haag heeft verder ook weinig andere keus, omdat inpassing van nieuwe infrastructuur op een andere wijze niet mogelijk is.

Daar bovenop goed nieuws dat men met succes onder bebouwd gebied door heeft gebouwd. Ik zie hiervoor perspectief voor andere problemen in het land met betrekking van de infrastructuur. Dichtbij gekeken voor mij zie ik wel wat in ondertunneling van de N69 ter hoogte van Aalst en Valkenswaard om de stadstraverses te ontlasten. Daar kan het helemaal een optie zijn, omdat men daar te maken heeft met zandgronden, wat bouw goedkoper en makkelijker maakt.
Misschien dat ze hem alvast voor 1 richting al inzetten. Ik weet er eerlijk gezegd het fijne niet van.
Ik vind het wel een mooie constructie, zo'n fly-over in de stad zelf. Jammer dat hij zo uniek is, want heel vaak worden dergelijke ongelijkvloerse kruisingen in de stad of onderligged wegennet niet toegepast.
Misschien is het wel 1,8 km met inritten opgeteld.
Goed nieuws! Deze tunnelboor zal waarschijnlijk ook voor andere tunnels in Den Haag gebruikt gaan worden. Zeker weten doe ik het niet.
Ik heb er niet veel mee te maken, maar vind het net zo interessant! Blijft nog steeds uniek. Stadstunnels in Nederland. En de eerst geboorde tunnel onder bebouwing door. Hopelijk een eye-opener als alternatief voor een omlegging van de N69 om Valkenswaard. Een geboorde tunneltraverse lijkt me het mooist om het omliggende landschap te ontzien en bouwoverlast te voorkomen.

Bedankt voor de info Marin. :)
Eerder was 2007 gepland.

Hopelijk kan de tunnelboormachine meteen aan de slag aan de westelijke rondweg van Den Haag.

Zijn er ook visualisaties (ookwel video-impressies) beschikbaar van de tunnel?
Het idee van die hele ringweg is ontlasting van straten op maaiveld. Er komt dus als het ware een ader met meer capaciteit in de plaats die ondergronds komt te liggen. De leefbaarheid gaat in die gevallen alleen maar omhoog. Ook de bereikbaarheid komt ten goede omdat door de bundeling stromen hoogwaardiger zijn aangelegd. Alleen financieel kan het een probleem vormen.
Mooi zeg! Wel zuur dat een dag boortijd (18 m tegenover 20 m p/dag) verspeeld is door dat mankement. Maar het kan allemaal gebeuren. Het is over het algemeen allemaal voorspoedig verlopen.

Ik hoor steeds verschillende lengtes van de tunnel. Dan is hij 1400m lang, dan weer 1600m, nu weer ruim 1600m. Ik ben wel benieuwd wat die lengte van die tunnel nou precies is, zonder de op- en afritten gerekend.

Ook ben ik nieuwsgierig wat de volgende taak wordt voor de tunnel. Verder zuidwestelijk op de westelijke randweg bij het congresgebouw, de Binckhorsttunnel (A13>centrum), of misschien wel de Pleinweg-Vaanweg in Rotterdam Zuid.
Dat 50 km p/u is een verlengstuk van het Duurzaam-Veilig-syndroom. Officieel is het binnen de bebouwde kom, dus vandaar.

Wel leuke filmpjes!

De langste stadstunnel is de Roertunnel in Roermond nu toch met 2300m lengte? Onderdeel van de A73 zuid.
Ach, men lekker lang genieten van de tunnel tijdens de rit. ;)

Het zal me niets verbazen als er juist meer ongelukken gebeuren omdat de snelheid een slaapverwekkende bijwerking heeft.
Van mij mogen ze die regeltjes ritueel verbranden. :(

Maar goed, toch weer een stuk leuke infrastructuur in de stad erbij! :)
Superproject. Echt bijzonder ook binnen Nederland. Ik ben benieuwd hoe ze het willen openen op het moment dat het nog niet helemaal af is. Stellen ze een tunnelbuis open, of gelijk twee? De inpassing vind ik erg mooi gedaan vanuit het Hubertusviaduct!
Mooie stedelijke weg die goed is ingepast! Verderop in het trace zijn ook tunnels gepland.
Nee de andere kant op. De Sijtwendetunnels zijn al klaar. Bij het Congresgebouw moet een tunnel komen en ook onder de Segbroeklaan. In de Stadsvisie is daar meer over te lezen.
1 - 16 of 16 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top