SkyscraperCity Forum banner
21 - 40 of 140 Posts

· Registered
Joined
·
16,510 Posts
Wat is een internationale ringweg? En een ringweg rond Den Haag? Er is een reden waarom dat niet mogelijk is volgens mij...
Bedoeld om de internationale zone beter bereikbaar te maken,directe verbindingen met de snelwegen dus.de internationalezone is het wapen tegen steden die op dezelfde prijsjes jagen als Den Haag,zoals Wenen Geneve Rome.

http://www.denhaag.nl/smartsite.html?id=51536
 

· Registered Abuser
Joined
·
17,645 Posts
Ook het AD meldt het nu: http://www.ad.nl/denhaag/stad/article817431.ece

Meer tunnels in en rond Den Haag
Door MARC KONIJN

DEN HAAG - Den Haag heeft met spoed 300 miljoen euro nodig voor de ringweg. Met dat geld moet het tracé tussen Madurodam en de Houtrustbrug ondertunneld worden.

De tunnel is noodzakelijk voor de bereikbaarheid van de internationale zone bij het Congresgebouw. Daar zit het Joegoslavië-tribunaal, de OPCW en binnenkort Europol en Eurojust. Komt de tunnel er niet, dan verliest Den Haag de concurrentie met steden als Genève en Wenen.
Dat zei burgemeester Wim Deetman donderdag bij een speciale bijeenkomst in de Hubertustunnel. Deze week is daar de eerste tunnelbuis geboord. Deetman had enkele Kamerleden uitgenodigd om de noodzaak van een goede ringweg voor Den Haag onder de aandacht te brengen.
De Hubertustunnel is een belangrijke schakel in de bereikbaarheid van de stad. Maar volgens Deetman moet er nog veel meer gebeuren.
Een tweede tunnel moet bij Madurodam onder de grond, tot aan de Houtrustbrug. Dat is ook nodig voor de veiligheid van de internationale zone. Een tunnel maakt het onmogelijk met een autobom een aanslag te plegen. De internationale zone kan bovendien worden uitgebreid met ’de overkant’ van de Johan de Wittlaan. Daar staan enkele kantoren en een school. Als de tweede tunnel onder het Hubertusduin geboord is, wil Deetman meteen doorpakken met de nieuwe tunnel. Dat is al in 2008. Als het aan Den Haag ligt, krijgt daarna nog een deel van de ringweg een tunnel, bij de Sportlaan tot aan Kijkduin. Deetman: „Pas dan heeft Den Haag eindelijk een volwaardige ringweg.’’ De tunnels voor de ringweg kosten in totaal 960 miljoen euro.


De Hubertustunnel in Den Haag krijgt vorm. FOTO EPA
 

· Registered
Joined
·
2,510 Posts
Geen zwaar vrachtverkeer meer op Hubertusviaduct


DEN HAAG - Zware vrachtwagens mogen vanaf dinsdagavond geen gebruik meer maken van het Hubertusviaduct in Den Haag. Het zware vrachtverkeer met een totaalgewicht van 25 ton of meer wordt met borden omgeleid.
Uit onderzoek blijkt dat zich in de constructie van het viaduct bij een zware belasting spanningen kunnen voordoen. Toen het viaduct werd gebouwd voldeed de constructie aan de normen, maar volgens de huidige normen mogen deze spanningen niet langer optreden. Ze zouden ertoe kunnen leiden dat het viaduct zonder voorwaarschuwing kan bezwijken.

Het Hubertusviaduct is het enige verkeersviaduct in Den Haag waar deze constructievorm is toegepast. De omleiding zal duren tot eind 2007.


Bron: rtv-west

Welke constructievorm is toegepast, wordt dan weer niet vermeld. Wel logisch dat normen steeds worden aangepast, maar zijn er nu niet meer viaducten in het land die niet meer voldoen?


Het zal dan wel kloppen, want ik kon op het oog geen scheuren zien.
 

· Hoogvlieger
Joined
·
3,146 Posts
Op zaterdagavond 16 december om 19:00 uur begint het transport van de tunnelboormachine vanaf het eindpunt van de tunnel bij Madurodam terug naar het beginpunt bij de Landscheidingsweg. De verwachting is dat het transport uiterlijk zondagochtend om 8:00 is afgerond.
 

· Registered Abuser
Joined
·
17,645 Posts
Boor Haagse Hubertustunnel verplaatst

17-12-06 14:12

DEN HAAG - De reusachtige boor van de Hubertustunnel in Den Haag is in de nacht van zaterdag op zondag teruggebracht naar het begin van de tunnel aan de Landscheidingsweg.
De eerste tunnelbuis is klaar; nu wordt met het graven van de tweede begonnen. Voor het verplaatsen van de Hubertusboor waren diverse wegen de hele nacht afgesloten en werd straatverlichting en meubilair weggehaald. De tunnel moet in de tweede helft van 2008 worden geopend voor het verkeer.

Bron: http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/3073
 
21 - 40 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top