SkyscraperCity Forum banner

Den Haag: Hubertustunnel

29732 Views 139 Replies 54 Participants Last post by  marcobruls
Reeds eerder genoemd, maar toch...www.denhaag.nl/hubertustunnel

Ingang Hubertuspark:


Werkzaamheden Hubertuspark
Ingang Landscheidingsweg:


werkzaamheden Landscheidingsweg:
See less See more
4
81 - 100 of 140 Posts
Dat 50 km p/u is een verlengstuk van het Duurzaam-Veilig-syndroom. Officieel is het binnen de bebouwde kom, dus vandaar.
Ook in het duurzaam-veilig-tijdperk kun je in de stad wegen met 70 km/h hebben. Zal dus eerder met tunnelveiligheid te maken hebben.
Ach, men lekker lang genieten van de tunnel tijdens de rit. ;)

Het zal me niets verbazen als er juist meer ongelukken gebeuren omdat de snelheid een slaapverwekkende bijwerking heeft.
^^ Mwoah, bij een lengte als dit zal dat wel meevallen. Bij een Gotthardtunnel kan ik me daar wel wat bij voorstellen.

Bij tunnelveiligheid lijkt scheiding van rijstroken en afstand houden me trouwens veel belangrijker dan de snelheid.
Verderop in de Landscheidingsweg zitten al 3 tunnels. In 1 daarvan geld een maximum snelheid van 50km/u en in die andere 2 maximaal 70km/u. Wordt wel lekker verwarrend zo....50.....70.....50.....70.
Dat verschil in maximum snelheden op de Noordelijke Randweg is het gevolg van een lokaal of provinciaal regeltje dat iemand ooit heeft bedacht. Komt er op neer dat de afstand tussen twee kruispunten bepalend is voor de maximum toegestane snelheid. 50 kilometer per uur bij afstanden tot x meter, en 70 per uur daarboven. Met natuurlijk weer de nodige uitzonderingen. Zo wordt op de Zoetermeerse Rijweg in Leidschenveen (het verlengde van de Noordelijke Randweg), weer overal 50 kilometer aangehouden omdat 70 een te hoge geluidsbelasting geeft.
See less See more
Van mij mogen ze die regeltjes ritueel verbranden. :(

Maar goed, toch weer een stuk leuke infrastructuur in de stad erbij! :)
woensdag 19 maart 2008​
Opening Hubertustunnel uitgesteld

DEN HAAG - Wie dacht in juni al met de auto door de nieuwe Hubertustunnel te rijden, komt bedrogen uit. De opening is uitgesteld tot 25 september. De tunnel blijkt nog niet te voldoen aan allerlei strenge veiligheidseisen.


De Hubertustunnel, met 1,5 kilomter de langste stadstunnel van Nederland, gaat
pas eind september open voor verkeer. ARCHIEFFOTO TON BORSBOOM

Hoewel deze eisen al in 2006 bekend waren, heeft de gemeente Den Haag altijd vastgehouden aan een opening begin juni. „We hebben zolang mogelijk geprobeerd de extra maatregelen in te passen in de oorspronkelijke planning. Dat is helaas niet gelukt,’’ zegt een woordvoerder van de gemeente. Hij benadrukt dat het project niet duurder uitvalt. „De kosten van de veiligheidsmaatregelen, 5 miljoen euro, waren al begroot.’’ Voor dat geld komen onder meer dikkere brandwerende bekleding, meer calamiteitenventilatie en lijnverlichting in plaats van puntverlichting.

In het najaar wordt begonnen met het aansluiten van de Hubertustunnel op het Hubertusviaduct. Dat viaduct is steviger dan eerder werd aangenomen. Nieuw onderzoek heeft uitgewezen dat het viaduct voldoet aan alle veiligheidsnormen. Dit betekent dat de omleiding voor vrachtwagens met een totaalgewicht van 25 ton of meer wordt opgeheven en dat straks al het verkeer uit de tunnel van het viaduct gebruik kan maken.
Bron: http://www.ad.nl/denhaag/stad/2150291/Opening_Hubertustunnel_uitgesteld.html
See less See more
Hubertustunnel even open op Dag van de Bouw

28-05-08 10:09

DEN HAAG - De Hubertustunnel in Den Haag is zaterdag tijdens de Dag van de Bouw open voor belangstellenden. Dan mogen voetgangers door de lange stadstunnel wandelen.
De tunnel loopt van Madurodam naar de Waalsdorpervlakte en is met 1600 meter bovendien de langste stadstunnel van Nederland. De Hubertustunnel zou eigenlijk pas in juni worden opengesteld, maar door strengere veiligheidseisen heeft de opening vertraging opgelopen.

De officiële opening van de Hubertustunnel staat op 1 oktober gepland. Daarna kan het verkeer door de tunnel rijden.

http://denhaag.rtvwest.nl/nieuwsitem/18304
See less See more
Het randwegsysteem heeft wel iets weg van de kleine Brusselse ring, erg efficient systeem in mijn ogen!
Ben op de dag van de bouw alleen bij dit project geweest. Het was erg druk (foto's zo leeg mogelijk gemaakt) en had al foto's hier verwacht... Maar bij deze dus!

Ps: foto 1 is de ingang onder het Hubertusduin, de 2e de uitging richting Wassenaar/de N44.
See less See more
2
Ziet er vrij smal uit voor een 2baansweg, of lijkt dat maar zo.
Opening 1 oktober

Bouw Haagse Hubertustunnel binnen budget

De aanleg van de Hubertustunnel in Den Haag is vooralsnog binnen het budget gebleven. De langste stadstunnel van Nederland wordt woensdag door verkeersminister Camiel Eurlings geopend. Volgens een woordvoerster van de gemeente ligt Den Haag ‘financieel op koers’.

In 2002 besloot Den Haag tot de aanleg van de tunnel. Voor het project werd een budget beschikbaar gesteld van 155 miljoen euro (inflatie meegerekend). Hierin is ook de 5 miljoen euro meegerekend die Den Haag extra moest betalen voor de veiligheidsmaatregelen in de tunnel die voortkwamen uit nieuwe regelgeving omtrent tunnelveiligheid.

Rijkswaterstaat draagt 118 miljoen euro van het budget bij, de gemeente Den Haag betaalt 37 miljoen.

De Hubertustunnel is anderhalve kilometer lang. Hij begint op een steenworp afstand van Madurodam en eindigt nabij de Waalsdorpervlakte. Het diepste punt is 24 meter onder het maaiveld. Het tunnelstelsel bestaat uit twee aparte buizen, met elk twee rijstroken.

Het weekend na de opening door Eurlings kunnen automobilisten gebruikmaken van de onderaardse doorgang. Het gehele bouwproject rond de Hubertustunnel is echter nog niet afgerond.

Volgens planning moet nog tot juni 2009 worden gebouwd om een deel van de tunnel aan te sluiten op het Hubertusviaduct. ,,Pas daarna kan de financiële eindstand worden opgemaakt'', aldus de voorlichtster.

Bron: http://www.engineeringnow.nl/redactie/redactie_detail.asp?iNID=16314

Vanaf Hubertusviaduct de tunnel in. Er moet nog een aansluiting worden gerealiseerd vanaf de Raamweg (komende vanuit het centrum) op het Hubertusviaduct om vervolgens de tunnel in te kunnen rijden.


Idem 22 sept.


Tunneltraject


Vanaf de andere kant, De Landscheidingsweg


Idem


See less See more
6
Ziet er mooi uit! Mooi de grote verkeersaders onder de grond :)

Hoe was het oude traject trouwens? Gewoon de al bestaande weg tussen het begin en eindpunt zoals te zien op het onderstaande plaatje? (om waarschijnlijk maar antwoord te geven op mijn eigen vraag :p )Of is dit een hele nieuwe verbinding?
See less See more
Het oude tracé op deze kaart van Google ligt onder het nieuwe de N440.

http://maps.google.nl/maps?hl=nl&ie=UTF8&ll=52.102762,4.319687&spn=0.023672,0.054932&z=14
^^m.a.w. het is/was al hetzelfde tracé (dwars door een woonwijk)
:bash:

NEE, kijk maar eens goed....
De twee tunnelbuizen voor de 4-baans weg zijn onder de kazernes en het park door geboord.

De bestaande weg is een 2-baans straat. Er is er onder overheidsgebouwen doorgeboord, waarschijnlijker omdat het traject logischer is, het voor de bouw beter uitkomt en om problemen met private bebouwing te vermijden.

Vandaag 1 oktober vindt de opening plaats. We gaan die tunnel spoedig uitproberen, bij voorkeur met een 'niet-slaapverwekkende snelheid'...
:banana:
See less See more


De blauwe lijn is de oude route (Waalsdorperweg). De tunnel ligt aan de rand van militair terrein (niet geheel onder militair terrein natuurlijk), anders zou een baardman wel eens op een "geniaal" idee kunnen komen ;)
See less See more
De blauwe lijn is de oude route (Waalsdorperweg). De tunnel ligt aan de rand van militair terrein (niet geheel onder militair terrein natuurlijk), anders zou een baardman wel eens op een "geniaal" idee kunnen komen ;)
Ben je zelf die baardman niet? Ik lees iedere keer bij je posts de kreet: Booming The Hague :lol:
See less See more
^^ Ik zou morgen maar geen gebruik van de tunnel maken, wie weet klappen er een paar van die beruchte geel-groene exemplaren :)
81 - 100 of 140 Posts
This is an older thread, you may not receive a response, and could be reviving an old thread. Please consider creating a new thread.
Top